Hz. Muhammed’in Kalbi Fiziksel Olarak mı Temizlendi?

Başta Müslim olmak üzere çeşitli hadis kaynaklarında Hz. Muhammed’in göğsünün yarıldığı ve kalbinin yerinden sökülüp temizlendikten sonra yerine konulduğundan bahsedilir.  Bu literatürde Şakk-ı ya da Şehr-i Sadr olayı olarak bilinir. Olayın çeşitli versiyonu vardır, en yaygın görüşe göre Peygamberimiz 4 yaşındayken, süt kardeşi Abdullah’la oynarken 2 beyaz elbiseli kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu iki kişi Abdullah’ın gözleri önünde peygamberimizin göğsünü yarıp kalbini çıkartmışlar ve ellerinde tuttukları altın bir tastaki karla temizleyip bir kan pıhtısını kalpten ayırdıktan sonra kalbi tekrardan yerine takmışlardır. Peygamberimize kalbinde şeytana ait kısmı söküp attıklarını söylemişlerdir.  İlk dikkat etmemiz gereken nokta hadisler dini kaynak olarak alınamazlar.

Söz konusu rivayetin modern bilim ve akılla çelişkisini bir tarafa bırakırsak bile, ciddi manada sorunludur:

  1. Olaylar ilgili rivayetler birbiriyle ciddi şekilde çelişmektedir. Kimine göre hadise peygamberimiz 4 yaşındayken olmuş, kimilerine göre 10, kimilerine göre vahiy gelir gelmez, kimilerine göre miraç’tan önce. Bir rivayete göre peygamberimizin göğsünü Cebrail açmış, diğer bir rivayete göre beyaz elbise giymiş 2 kişi tarafından. Bazı rivayetlere göre kalp karla temizlenmiş, diğerlerine göre zemzem suyuyla, bir üçüncü rivayete göre semavi bir sıvıyla temizlenmiştir. Bazı rivayetlerde peygamberimiz sapsarı kesilmiş aşırı derecede korkmuştur, diğer rivayetlerde ise hiçbir şey hissetmediğinden bahsedilir. Görebileceğiniz gibi rivayetler açık bir biçimde birbiriyle çelişmektedirler. Dolayısı ile bu ifadeleri dini kaynak olarak almak mümkün değildir.
  2. Söz konusu rivayetin kaynağı Hammad b. Seleme’dir. Buhari’ye göre Hammad hafızası karışık, güvenilmez biridir. Bundan dolayıdır ki bu rivayetleri bilen Buhari kitabına almamıştır. Yani rivayetin kaynağı bile güvenilmezdir.
  3. Dört yaşında günahsız bir çocuğun kalbinde şeytani parçalar ya da manevi kirlilik olduğundan nasıl bahsedebiliriz?
  4. Bazıları söz konusu iddia’nın Kur’an’da İnşirah süresinde geçtiğini  iddia ederler:

 

“Biz senin göğsünü genişletmedik mi?”
(İnşirah suresi -94)

 

Ancak bu ayetten peygamberimizin kalbinin ameliyat edilip fiziksel olarak temizlendiği sonucu çıkarılamaz. Bunu şu ayetten görebiliriz:

 

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse göğsünü genişletir”
(En’am- 125)

 

Şüphesiz ki her doğru yola iletilen kişilerin kalbinin operasyonla temizlendiği ifade edilemez. Dolayısı göğüs genişletmeden kalbin fiziksel olarak temizlendiği sonucu çıkarılamaz. Nitekim benzer ifadeler Kuran’da başka yerlerde de geçmektedir:

 

Mûsa dedi: “Rabbim, göğsümü açıp genişlet”
(Ta-Ha -25)

Her kim imanından sonra Allah’a küfrederse kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan başka ve kim küfre göğsünü açarsa, onların üstüne kesinkes Allah’tan bir gazap iner ve onlara büyük bir azap vardır.
(Nahl-106)

 

İfadenin Kur’an’daki kullanılış şekline baktığımız zaman ifadenin, fiziksel bir temizlikten ziyade, bir çeşit manevi “göğüs açılmasından” bahsettiği açıktır. Göğüs açılması kişinin sıkıntı ve zorluklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, yani umutsuzluk ve çaresizlik hissinin giderilmesi olarak anlaşılabilir. Nitekim biz dilimizde de bu deyimi benzer manada kullanmaktayız, “can sıkıntısı”, “göğsün daralması” hep sıkıntı, karamsarlık manasında kullanılır. Eğer bu sıkıntıdan kurtulursanız, “göğsünüz genişler” rahatlarsınız.

Sonuç olarak peygamberimizin kalbinin fiziksel olarak temizlendiği iddiası Kur’andan çıkmaz ve yukarda sayılan diğer sorunlar yüzünden de bu iddiayı kabul etmek doğru değildir.

 


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website