Tarık Suresindeki Tartışılan İfade…

Tarık süresinde geçen spermin bel kemiğinden çıktığı iddiası modern bilimle çelişmez mi?

Bazı ateistlere göre Tarık süresi 7. Ayette meninin kaburga ile bel kemiği arasından çıktığı söylenmektedir, bu ise meninin testislerde üretildiği bilgisi ile çelişmekte, Kuran ve modern bilim birbiriyle ters düşmektedir. Söz konusu iddiayı analiz etmeden önce Tarık süresi 5-8 ayetlere göz atalım:

5. İnsan neden yaratılmış olduğuna bir baksın.
6. Atılan bir sıvıdan yaratıldı.
7. Omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
8. Kuşkusuz O, onu diriltmeğe gücü yetendir.
(Tarık 5-8)

Ayetlere dikkatli bakarsak 5, 6 ve 8 ayette insandan bahsedildiğini göreceğiz. 8. Ayette insana yönelik o zamirinin kullanılması, 7. Ayetteki ifadenin meniden ziyade insana yönelik bir ifade olabileceği izlenimi uyandırmaktadır. Dolayısı ile 7 ayette meniden ziyade, omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkan şey insandır. Bu da insanın anne karnında omurga ile kaburga kemikleri arasında olduğu bilgisiyle uyumludur.

Ancak 7. Ayette meniden bahsedilse bile aslında ortada bilimsel bir çelişki yoktur. Meni bildiğimiz gibi testislerde oluşur. Testisler ise Mesonephrosdan gelişirler. Mesonephros’lar anne karnındayken bebeğin sağ ve sol tarafında bel kemiği ile omurga kemikleri arasında yer alırlar. Bebek doğmadan önce Mesonephroslar testislere dönüşürler ve inguinal kanal denen kanaldan testis torbasına inerler. Hatta nadir durumlarda bazı çocuklar testisleri aşağı inmeden doğabilirler. Özetlersek, meniyi üreten testisler bel kemiği ile kaburga arasında oluşmaktadırlar. Bu durumda yukarıdaki ayet şayet meniden bahsediyorsa, o zaman bu bilgiler ışığında modern bilim ile Kuran arasında bir çelişki söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.

Doğrusunu elbette Yüce Yaratıcımız bilir.


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website