Pavlus : Kadınlar Susmalı ?!

 

Pavlus ?

Tanıyanlarınız vardır elbette.

Hani önceleri Saygın İsa’nın(esenlik üzerine olsun) düşmanı olan ama Saygın İsa(eüo) vefat ettikten sonra Müjde’nin(İNCİL) bir numaralı savunucusu, İsa’yı Tanrı’nın oğlu, kendisini de vahiy alan bir ELÇİ yapan, Yahudi devşirmesi…

Allah’ın tekliğine inanan, güvenen Hanif oluşumlar, hem son Kitap ‘Çok Okunan(Kur’an)’ı hem de diğer Kitap’ları incelemeyi kendilerine görev bilirler.

Kitab-ı Mukaddes adı ile Tevrat, Zebur, İncil 3’lüsünün yer aldığı kitap, fazlasıyla bilgiyi içerisinde barındırmakla beraber, bu toplumların TAHRİF METABOLİZMASInı da en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

Neydi ilk ve en önemli kulluk görevi?:

Yaratan Çalab’ının adıyla oku.
[Alak: 1]

Okuduk, okuyoruz.

Aynı zamanda hadis diye uydurulan milyonlar yığınını da okuyoruz. Çok ilginçtir, sanki İMAM diye başa geçirilen adamlar, sanki Hristiyan kardinaller gibi, Hristiyanlarda ne varsa, bu dine yaftalamışlardır.

Onların başında kadın düşmanlığı gelir ki, bunu hadis okuyanların fark etmemesi İMKANSIZDIR…

Tanrı için Yükünç(Salat/Namaz) kılarken, eşek ve domuz geçerken namazın bozulmamasına rağmen kadın geçerse, herkes yükünce yeniden başlamalıdır zira kadın onların yakarışlarını bozmuştur?

Kadınların konuşma yasağı da bunlardan biridir. Türkiye toplumu olarak Türk adetlerinde görürüz ki TÜRK kadını asla bu gibi sessizliği kabullenmemiştir. Tuğrul Bey’i tanır mısınız? Hani Arap Halife tarafından ‘Doğu ve Batı’nın Sultanı’ ünvanını alan Türk Kağan.

Harzemşah ile savaşırken kendisinin öldüğü haberi yayılınca, Şii kıyımından kurtardığı Halife, bu zulme ses çıkaracağına, hemen Kağan’ın yerine başka birini tayin etmekle meşgul olurken, Kağan’ın eşi, atını ve askerlerini alıp, Harzemşah’ın üstüne yürüyüp Kağan’ı kurtarmıştır.

Tabi Hristiyanlaşmış toplum ve Halife ne demiştir; HELAL OLSUN mu?

Hayır tabi ki. KADIN KISMININ ATLA-ASKERLE NE İŞİ VAR, BU DİNİMİZE AYKIRI diyecek kadar, Hristiyanlığa inanç beslemişlerdir.

Peki kadını bu denli soyutlamak nereden geliyor?

suskun

Yahudi dönmesi Pavlus’tan okuyalım:

Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.

[Kitab-ı Mukaddes, Sayfa: 1231,1232 –İncil, 1.Korintliler, 14/34,35]

Kadının konuşması ayıp, hatta Kilise’de inancı ile ilgili soru sorması bile yasak?

Bu emri bi’yerlerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hani şeycikleriniz, kadınlar sussun, konuşmasın, delil istemesin, isteseler n’apacaklar, gibi söylemler…

Sadece bununla da bitmiyor, Yahudi dönmesinin emirleri.

Tanrı’ya yakarırken kadınların giyimi de önemli bu Tahrif mekanizmasının dişlikleri için.

Başına yakarırken bir şey takan erkeğin kendisini düşürdüğünü söyleyen, ardından da kadınlara geçen Pavlus konuşuyor:

Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur.

Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün.

Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı’nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir.

Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı.

Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.

Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır.
[Kitab-ı Mukaddes, Sayfa: 1228 – İncil, 1.Korintliler, 11/4,10]

Bence bu emri de bi’yerlerden hatırlıyorsunuz…

Pavlus sonra sorar:

Siz kendiniz karar verin: Kadının açık başla Tanrı’ya dua etmesi uygun mu?

[Kitab-ı Mukaddes, Sayfa: 1228 – İncil, 1.Korintliler, 11/13]

Allah’ın dininde kanunları Allah koyarken, nedense burada dinde  hüküm koyma yetkisi kamu malına benzetilmiş?!

kuran

Eşi ve benzeri olmayan buyurur ki:

Yoksa onların, dinden, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran/hüküm kılan ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.
[Şura: 21]

İslam’ın engin nehirlerinden içebilmek için, sizi Allah’ın kusursuz kelamına/hadislerine davet ediyorum.

Bırakın, Yerin ve Göğün Hakan’ı Allah, sizinle konuşsun.

Esenlikler…

 


About the Author
Author

Eski Wahhabi

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website