Zenginlerin Dünya Sınavı

Zenginlerin Dünya Sınavı

…Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azapla müjdele.

O gün, biriktirdikleri altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılıp; onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak, “İşte bunlardır, kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler, tadın, biriktirdiğiniz şeylerin azabını.” denecek.

Tevbe Suresi 34-35. ayetler

Mal biriktirip yığmak ahiret hayatında karşılığı çok ağır olacak bir eylem. Mali konularda hepimizin kafasında birbirinden farklı fikir var. Kimine göre sahip olduklarından belli bir oranda ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsan kafi, kimine göreyse zengin olmak sakınılması gereken bir şey. 

Ben de Allah’a göre mal istiflemek ne demekmiş O’ndan öğreneyim diye yukarıdaki ayette “biriktirmek” olarak meallendirilen kelimenin Kuran’daki kullanılışlarını incelemek istedim.

Öncelikle “biriktirmek” anlamı verilen kelime kaf-nun-za kökünden türeyen  يَكْنِزُونَ (yeknizune) kelimesi. Biriktirip depolamak, toprak altına hazine gömmek gibi anlamarı var.

Kuran boyunca bu kökün kullanıldığı ayetlere bakarken karşıma Karun kıssası çıktı. Servet ile ilgili görüşlerimizi şekillendirirken Karun üzerinden devam edelim;


Kasas Suresi 76. Ayet: Karun, Musa’nın halkından birisiydi. Halkına karşı azgınlaştı. Ona öyle hazineler vermiştik ki, onların anahtarlarını güçlü bir topluluk zor taşıyordu. Halkı ona: ” Şımarma! Allah şımaranları sevmez.” demişti.

Karun’un serveti tahayyülünde ötesinde, ve bu onu azgın bir hale getirmiş. Halkının ona yaptığı “Şımarma” uyarısıyla beraber, servet sahibi olmakla ilgili ilk çıkarımım; ne kadar varlıklı olursan ol ASLA şımarma, haddini aşma. Sahip olduğun her şeyi Rabbinin verdiğini unutma, ki ilerleyen ayetlerde bu konuya da değinelecek.

Kasas Suresi 77. Ayet: Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunu elde etmeye çalış. Ve dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilikte bulunduğu gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapma. Allah, bozguncuları sevmez.

İşte bu ayet servet sahiplerine Karun gibi şımarmak yerine nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretiyor. 

-“Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunu elde etmeye çalış.” 

Bunu sadece maddiyat olarak değil, bize bağışlanan her türden nimet için düşünebiliriz.

-“Ve dünyadan da nasibini unutma.” 

İşte kritik nokta! Dünyadaki geçimlik ve konforunu (aşırıya kaçmadığın müddette) unutma.

-“Allah’ın sana iyilikte bulunduğu gibi, sen de insanlara iyilikte bulun.” 

Servet sahibi olmak suç değildir, bu servetle şükrünü hem dil hem de eylemlerinle yerine getirdiğin sürece.

-“Ve yeryüzünde bozgunculuk(fesad) yapma. Allah, bozguncuları sevmez.”

Faydasız, şeytani ve bozguna sebep olan şeylere sermaye sağlama!

Kasas Suresi 78. Ayet: Karun: “Bu serveti bilgili olmam sayesinde elde ettim.” dedi. Allah’ın daha önce ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok taraftarı ve birikimi olan kimseleri yıkıma uğratmış olduğunu bilmiyor mu? Suçlulara suçlarından sorulmaz.

Başka bir kritik nokta; servete sahip kılınmış olabilirsin ama o servetin esas sahibi sen değilsin bunu sakın unutma! Servetin Allah’tan bir lütuf ve de bir imtihan olarak sana verildi, eğer onu kendinden bilirsen kaybedenlerden olursun. Her zaman her şey üzerinde egemen olan esas sahibi hatırla.

Karun’dan önce ondan çok daha güçlüleri yaşadı ve onlarda şımarmaları sebebiyle kaybettiler, aynı tuzağa düşme!

Kasas Suresi 79. Ayet: Karun, görkemli bir şekilde halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkünlüğü olanlar: “Keşke bizim de Karun gibi varlığımız olsaydı! Gerçekten o, çok kısmetli biri.” diye iç geçirdiler.

Bu ayetten benim gördüğüm şu; servetin olabilir fakat ne olursa olsun lüks ve gösterişten kaçın! Pahalı markalardan, fahiş fiyatlı restoranlardan, gösteriş için yaptığın kutlamalar ve harcamalardan uzak dur!


Kasas Suresi 80. Ayet: İlim verilenler: “Size yazıklar olsun! İnanan ve salihatı yapan kimselere Allah’ın vereceği ödül daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası kavuşamaz.” dediler.


Kasas Suresi 81. Ayet: Sonra, onu ve yurdunu yerin dibine geçirdik. Allah’a karşı kendisine yardım edecek bir taraftar da olmadı. Yardım edilenlerden de olmadı.

 İşte lüks tutkusunun sonu. Yığdığın mallar o gün gelip de hesap vermeye çağrıldığında senin koruyuculuğunu yapamayacaklar.

Evet, işte Karun kıssasının bana anlattıkları ve servet sahibi olmakla ilgili şahsi kanaatim. Yazımı surenin devamında gelen dua ile bitirmek istiyorum; ve Rabbime bu farkındalık için şükrediyor, ilmimi arttırmasını diliyorum.

“Demek ki, kullarından dilediğine rızkı genişleten ve ölçülendiren Allah’mış. Eğer Allah bize lutfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay be! Demek ki gerçeği yalanlayan nankörler kurtuluşa eremezler.” 
Kasas Suresi 82. Ayet

Allah bizlere doğru anlayıp doğru yaşamayı ve ahiret yurdu Cennet’in sahiplerinden olabilmeyi nasip etsin inşallah.


 İşte ahiret yurdu! Onu, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk yapmayan kimseler için ayırdık. Gelecek takva sahiplerinindir.
Kasas Suresi 83. Ayet


Yazar: eczacımerve


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website