Allah’a İman Zan mıdır?

Bilim Bilmekten Gelir…

Varsayalım ki Tanrı yok! Tanrı yoksa hiçbir şey yoktur. Olan şeyler olmayan şeylerden var olamaz. Fiziksel, tabiat inançlı bir var oluş bile düşünseniz bir ilk neden şarttır. Varoluşu kendinden olan hiçbir şey, hiçbir örnek getiremezsiniz. Yağmurun ve karın yağması da, bulutların yer değiştirmesi de, karadeliklerin oluşması da, tırnağınızın kanaması da, dövizin ederinin düşmesi de bir sebebe ve hatta sebeplere bağlıdır. Her oluşta ya da varlıkta sebepler sebepleri izler. Büyük Patlama (Big bang) bile bir nedene bağlı olmak zorundadır. Aksi halde big bang’i tanrı yapmış olursunuz. Patlayan, bilinçsiz, kendini akışa ve tesadüfe bırakmış bir tanrı olabilir mi? Ne kadar derine giderseniz gidin nedeni olmayan bir ara neden bulamazsınız. Nedeni olmayan tek neden, her şeyin nedeni olan Allah’tır. Nedensizlik O’nun varlığının özelliğidir.

Bunun gibi yüzlerce yol bulabiliriz O’nun varlığını görmeye. Peki bu akıl yürütme bilim değil midir? Bilim sadece akıllı cep telefonunu veya suyun kaldırma kuvvetinin ölçüm değerini bulmak mıdır? Bu bilim, yerçekiminin kaç Newton çektiğinden bile daha hakiki bir bilim değil midir? Felsefe bilim değil midir? Akıl bilimi bilim değil midir? Bilim bilmekten gelir değil midir? Bilim bir şeyi bilmekse, en hakiki bilim Allah’ı bilmek bilmi değil midir? O halde Allah’a iman nasıl olur da zan olabilir? Allah’ın tüm mahiyetini bilmek ise, apayrı bir konudur. Kuran’da geçen bilgilerin bir kısmına ulaşamamış olup buna rağmen orada Allah’ın işaret ettiği bir gerçek olduğuna iyi zan duymakla, Allah’ın varlığına imanın da aynı ölçüde bir iyi zan olduğu özdeşleştirilebilir mi!!!

Böyle bir görüş, ateizm inancına mazeret oluşturur. Oysa ateizm, medeniyetin şu son döneminde ortaya çıkmasına rağmen, en ilkel dindir. Allah’ın varlığına iman zerre kadar şüphe ve zan içermez. Kelimeleriniz anlatmaya yeter ya da yetmez ama eğer gözlemler ve düşünürseniz kesin bir şekilde varlığını bilir ve yaşarsınız. Allah’ın varlığından emin olamamak net ve acı verici bir eksikliktir. Hayatın anlamını kaybetmesidir. Koca evrende kaybolmaktır. Yaptığınız yapmadığınız her şeyin bile nedensizleşmesi kadar saçmadır. Allah’ın varlığına iman için kitaba da ihtiyaç yoktur, okullar bitirmeye de. Kuran hatırlatıcıdır. Bir insan Kuran’ı okuyup da Allah’ı bulabilir elbette ama Kuran ve diğer kutsal kitaplar Allah’ın varlığını bilmek için değil, O’ndan gelen öğüdü anlayıp doğru yola girmek, kulluğu sadece O’na yapmak içindir. Kuran “ol” emrinin gereği olarak en iyi biçimde “ol”abilmek için bir rehberdir.

Allah var. Hiç zan’netmeyin. Emin olun.

www.kalemzade.net

twitter.com: @kalemzade


About the Author
Author

kalemzade

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website