UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5 İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6346 dır.

UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5 İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6346 dır.

UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5
İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6346 dır.

1400 Yıl boyunca süregelen rivayetler, hayatımıza, inancımıza zihnimize öyle sağlam kazınmış ki,
Dönüp bakmıyoruz, din adına duyduklarımız ne kadar doğru,
Kuran’a SORMUYORUZ, SORGULAMIYORUZ,
Kuran’ı sadece kenarda duran kutsal bir kitap olarak görüyoruz,
biri öldüğünde çıkarır bir iki ayet anlamadığımız dilden okur,
Tekrar rafa kaldırırız.
Oysa Rabbimiz kuran sizin için,
Bir hayat rehberi,
Bir öğüt,
Bir hidayet kılavuzudur,
Sizi doğru yola iletecek kurandır, diye uyarıyor.
Tabi, anlamadan okuduğumuz, ve
Anlamayı hiç düşünmediğimiz için
Rabbimizin uyarılarından bi haber kalmış,
İmam görüşleri ve rivayetlerle iman ettiğimizi sanıyoruz,
Ama yanılıyoruz,
Biri sorsa islamın şartı kaç?

Bundan kolay ne var dersiniz ve başlarsınız saymaya..
1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek,

Hiç düşündünüzmü?
Müslüman, mümin olmak için 5 şart yeterlimi?
Kim belirlemiş bu şartları?
Kuran, islamın şartları şunlardır diye belirtmiyor,
Ancak,
İslamın şartlarını öğrenmek istiyorsak,
Rabbimizin Kuran’da belirttiği
Emir ve yasakları,
Helal ve haramları,
Öğüt ve nasihatleri,
İlim ve hikmetleri
Hepsi islamın şartlarıdır,
Kuran’da 114 sure,
6346 ayetten sadece beş şart çıkaranlar
Rabbimiz adına hüküm vermiş,
Kural belirlemiş,
Bütün islam toplumu ise
Kuran’ın beş şartını kabul etmiş,
Beş şart üzerinden dinini yaşıyor
Diğer bütün hükümleri, emir ve yasakları önemsemiyor,
Bakara 85: Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır.
Rabbimiz bakara 85 Ayetinde, İslam toplumunun durumunu net bir şekilde açıklıyor,
Kitabın bir bölümüne inanıp, bir bölümünü önemsemeyenlerin durumu
”dünya hayatında aşağılık olmaktır”, diyor,
İslam ülkelerinin dünya üzerindeki durumunu düşünün bakalım,
ayetin tarifine birebir uyumlu değilmi?
Yüzyıllardır Müslümanlar, islamın şartları neden beşle sınırlı ?
Sorgulamıyorlar, sorgulamamışlar.
Sorgulamış olsalardı
İslamın şartı öyle üç beş değil,
Kuran’daki ayetlerin tamamı olduğunu bilirlerdi.
Ancak, insanlar bunu, önemsemiyor.
Çünkü yüzyıllardır, insanlara hep böyle öğretilmiş
Birileri çıkıp da hayır kardeşim, islamın şartı beşle sınırlı olamaz,
Kuran’daki ayetlerin hepsi islamın şartıdır diyemiyor, demiyor.
Diyenler de,mürted olmakla, dinden çıkmakla, zındık olarak tehdit ediliyor(uz)
İslamın bilinen beş şartını eksiksiz uygulayan müslümanların
Kuranın diğer hükümlerini önemsemedikleri için
Beş şarta hakkıyla itaat etmiyorlar,
1 Tevhidi nasıl tesniyeye çevirdiklerini görüyoruz,
2-Namaz kılanların yaptıkları zulümleri görüyoruz,
Namazdan sonra nasıl yalan söylediklerini görüyoruz,
mescidlerde, Menfaat için Allah ile kandıranları görüyoruz,
3-Oruçlu iken yalan,iftira,kumpas,Allah ile kandıranları görüyoruz,
4-Haccda riyakarlık, münafıklık, viagraları,kavgaları görüyoruz,
5-Zekatları nasıl kırkta bir ölçtüklerini,
İnfaklarını nasıl dirhem ile yaptıklarını,
Dünya malını nasıl biriktirdiklerini, israf ettiklerini görüyoruz.
Geleneksel islamın şartını beş kabul eden müslüman,
Öldürmeyeceksin, zulmetmeyeceksin şartlarını önemsemiyorsa,
Gider işide militan olur,
Hem, Allahuekber der insan öldürür,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar,hacca gider
İslamın şartını beş kabul eden müslüman yönetici,
Hakkın olmayana göz dikme,Adaletle hükmet, şartını önemsemiyorsa,
Hem, Adaletsizlikle hükmeder , kamu malını zimmetine geçirir,,
despotluk, sultanlık, firavunluk yapar,
Hem de, Oruç tutar, namaz kılar,hacca gider,
İslamın şartını beş kabul eden vatandaş, çalmayacaksın,
Allahtan başka veli edinme şartını önemsemiyorsa,
Hem, Hırsızlık yapar, seyhim velimdir der,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, hacca gider.
İslamın şartını beş kabul eden zengin bir müslüman,
İhtiyacından fazlasını ihtiyacı olana infak et,
Dünya malını biriktirme, şartını önemsemiyorsa,
Yanı başında insanlar açlıktan ölürken, evsiz insanlar soğukta donarken,
Hem, Bin odalı sarayda oturur,
Altın kaplama klozet yaptırır,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, her yıl hacca gider.
Örnekler çok uzatılabilir,
Bu örneklere bakarak düşünün,
İslamın şartları kuran hükümlerinin tamamı değilde
Neden sadece beş şart ile sınırlandırılmış.
Neden, kuran’ın en çok önem verdiği
ADALET İLE HÜKMET hükmü islamın şartı değil.
Neden, ”kamu malını(gelir dağılımını) adaletle dağıtın bir kaç kişide tekelleşmesin ” hükmü islamın şartı değil?
Neden? Okumak, araştırmak, Aklı kullanmak,Sorgulamak islamın şartı değil
Dünyada, zulümler, kavgalar, cehalet, gericilik, yolsuzluk,
hırsızlık, açlık, yoksulluk en çok islam ülkelerinde görülüyor,
Ayrıca
Adaletsizlik,
Cehalet,
Rezalet,
Felaket,
Kavgalar,
İçsavaşlar,
Tiranlar,
Krallar,
Sultanlar,
Baskı,
Sömürü,
Zulüm
Açlık,
Fakirlik ,
Yokluk,
İşid, bokoharam, taliban
İslamın beş şartını eksiksiz yerine getirenler tarafından yapılıyor,
Müslümanlar,
İslamın şartlarını, kuran hükümlerinin tamamı olduğuna iman etmiş olsalardı,
İslam ülkeleri dünyanın bir numaralı Adaletli, medeni ve huzurlu ülkeleri olması kaçınılmaz olurdu.
Çünkü,
Kuran’daki İSLAM
Barıştır, sevgidir,
Adalettir, haktır
İlimdir, bilimdir
Hoşgörüdür, yaşam hakkıdır
Paylaşımdır
Yardımlaşmadır
Güzel davranmaktır
Doğru sözlü,erdemli olmaktır.
Akletmektir, araştırmaktır.
Birey olmak,özgür olmaktır
Şuradır, düşünmektir,
Müslümanlar için KURAN’DAKİ bu şartlar pek önemli değildir,
Müslümanların önemsemediği
TEVHİD, TAKVA, ADALET, OKUMAK ve AKLI KULLANMAK
kuran’ın önem verdiği şartlardır,
Rabbimiz Oku diyor,
Yeryüzünü oku,
İnsanı,Canlıları, oku,
Evreni, dünyayı, ayı, güneşi uzayı, sonsuzluğu oku keşfet,
Yıldızları, gezegenleri, Galaksileri, Alemleri oku diyor,
İlimi, bilimi,hücreleri, molekülleri,atomu oku araştır sorgula diyor,
Yaradılışı oku,
Yaradanı oku,
Yaradanın kitabını anlamak için oku,
Yaradana ortak koşma,
Şirkten uzak dur diyor,
Aklını kullan ,
Düşün,
Sorgula ,
Zanna uyma
Yalan söyleme
İftira atma
Dedikodu yapma diyor,
Kibirlenme,
Kimseye zulmetme,
Barışçı ol,
Hoşgörülü ol,
Namaz kıl,
Oruç tut
İnfak et,
Öksüzü,yetimi koru diyor,
Nefsine hefesine yenilme
Faiz yeme
Haram yeme
Kumar oynama
Zina yapma
Başkasının hakkını yeme diyor,
Alçak gönüllü ol,
Saldırma,
Öldürme diyor,
Çalma,
Dünya malına kanma,
Gümüşü, Altını,malını biriktirme,
İsraf etme,
İhitiyacından artanı, ihtiyacı olana ver,
Menfaat sağlama,
Rüşvet alma,verme diyor,
Büyüklenme,
Adaletle hükmet
Kurandan öğüt al,
Kuran’ı anlamak için oku,
Kuran’dan yüz çevirme diyor,
Zulme boyun eğme,
Zalimden yana olma,
Zulme karşı dur,
Zalime karşı hakkını gözet diyor,
Sapkına uyma,
Menfaatin için dini kullanma,
Dinden maddi kazanç sağlama,
Allah’ın yanına başka isimler ekleme,
Allah’ı bırakıp başka velilerin ardına düşme
Allah’tan başkasından şefaat dileme
Allah’tan başkasını övme diyor,
Namazlarında Allah’tan başkasına yakarma
Allah adına hüküm verme
Bilmediğin şeyleri Allah adına söyleme,
Allah’a iftira atma,
Peygambere iftira atma diyor,
Allah’ın helal ettiğini haramlaştırma,
Haramı helaleştirme,
Allah’tan başka dost edinme
Kuran’dan başka dini kaynak edinme
İnsanların çoğunluğuna uyma,
Doğru yoldan sapma
Ahiret hayatını dünya hayatına değişme diyor,
Kuran’daki bu liste daha çok uzatılabilir,
Kuran’dan sadece beş hüküm alarak islamın şartı beştir diyenler ve
bunu kabul eden müslüman
Allah katında iman etmiş olabilirmi? mümin olabilirmi?
Kuran’ın bütün hükümlerini İslamın şartı olarak kabul eden bir islam ülkesi düşünelim,
Bu ülkede DİN TÜCCARILARI Allah ile kandırarak
İnsanlara hurafeleri, bidatları uydurmaları din diye satamazlar,
Bu müslüman toplumda güvensizlik, huzursuzluk, adaletsizlik,cehalet,kavgalar,zulümler, açlık, perişanlık olmaz!
Rabbimiz ”Kuran’dan hesaba çekileceksiniz”(Zuhruf 44) diye bildiriyorsa,
Kuran’ın sadece beş şartından değil, bütün hükümlerinden sorumluyuz,
Bütün hükümlerinden hesaba çekileceğiz,
Camilerde hocalar bağıra bağıra söylerler,
Ahirette ilk soru namazdır, namazı kıldın mı?
gerisi kolay olurmuş.
Bu şeytani bir aldatmacadır,
Çünkü
Müslüman ülkelerinde bütün adaletsizlikler,baskılar, zulümler, Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden müslümanlar tarafından yapılıyor,
Ahirette, insanlar hesaba çekilecek,
Ancak, İlk sorunun namaz olduğuna dair Kuran’da bir ayet,
Bir beyyine, bir delil yoktur.
Ayrıca, ilk soru ve son sorunun ne olacağı hiç farketmez,
Kişinin kuran’ı hayatına ne kadar uyguladığı,
Kuran hükümlerine ne kadar itaat ettiği önemlidir.
6346 ayeti bulunan, barışı,hoşgörüyü,adaleti, huzuru emreden
Kuran’daki İslamdan,
Uydurma rivayetlere uyumlu keyiflerine göre sadece beş şart çıkarılmış,
ve Kuran’ın tamamı kenara itilmiş
Yüzyıllardır beş şarta göre iman eden müslüman ülkelerde
Adaletsizlik,haksızlık, hırsızlık,yolsuzluk,dolandırıcılık,rüşvet,
Yalan, iftira, kumpas, yobazlık, ahlaksızlık, kuralsızlık
Saldırı, kavga, zina, faiz, baskı,zulüm, tecavüz,cinayet,
Cehalet,felaket,rezalet,açlık, yoksulluk,perişanlık,
Zalimlik,krallık sultanlık, tiranlık, despoluk,karunluk, firavunluk,
Sıradanlaşmış, eksik olmuyorsa
Beş şart onları kurtarmaz
Onlar BAKARA 85, KEHF104 ayetine tabiidirler

KEHF:103
De ki: “Amelleri bakımından, en çok hüsrana batanları size haber vereyim mi?”


KEHF:104
O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar hala güzel amel yaptıklarını sanıyorlar.

BAKARA 85:
Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?

Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka şey değildir;
Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır.
http://www.kuranmeali.org/

………………..merdaliderindüşünce…………………


About the Author
Author

merdaliderindüşünce

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website