Noel Kutlamak Haram mıdır?

Noel Kutlamak Haram mıdır?

“Noel” ile “yılbaşı” toplumumuzda birbirine karıştırılan iki kavramdır. “Noel” Hıristiyan inanışına göre İsa Peygamber’in doğum günü olarak kabul edilir. 24 Aralık akşamı ve 25 Aralıkta kutlanır. (Hıristiyan mezhepler arasında tarih konusunda farklı görüşler de vardır.) Yılbaşı ise 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece kutlanır. (Ayrıca Bakınız: Yılbaşını Kutlamak Caiz Midir? ) Bir Müslüman’ın, Hz. İsa’nın veya başka bir peygamberin doğumunu kutlamasında herhangi bir sakınca (daha&helliip;)
Yılbaşı Kutlamak Haram mıdır?

Yılbaşı Kutlamak Haram mıdır?

“Yılbaşı” kutlamaları toplumumuzun hatırı sayılır bir kesimi tarafından dine aykırı olarak yorumlanır. Kanımızca bu hususun ardında “Yılbaşı”nın “Noel” ile karıştırılması yatmaktadır. Hıristiyan inanışına göre İsa Peygamber’in doğum günü olarak kabul edilen Noel 24 Aralık akşamı ve 25 Aralıkta kutlanır, yılbaşı ise 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece kutlanır. Esasen, İslam’a aykırı bir uygulamaya o gece yer verilmediği taktirde, ne Noel’i ne de yılbaşını (daha&helliip;)