Din ile Bilim Çatışır mı?

Din ile Bilim Çatışır mı?

Yunanda, Rönesansta vs. çağlar boyunca, din ile, bilimi ayrıştıran ve uzlaştırmaya çalışan insanlar olmuştur. Din alanında, Ruhbanlığa karşı gelişen tepkiler yüzünden bilimi ayrıştıranlar sürekli olagelmiştir. Bu ayrışma, ” İslamla” asla bağdaştırılamıyacağı halde maalesef bize de…

Devamını oku...

Kuran’da Bahsedilen Ateistler…

Kuran’da Bahsedilen Ateistler…

Kuran’da sadece ortak koşanlardan bahsedildiği, Allah’a inanmayanlara hiç değinilmediği iddiasında bulunanlar var. Durumun böyle olmadığını göseren ayetlere örnekler: HAKKA 33. Çünkü o, Yüce ALLAH’a inanmıyordu. NİSÂ 38. Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve…

Devamını oku...

Allah’a İman Zan mıdır?

Allah’a İman Zan mıdır?

Bilim Bilmekten Gelir… Varsayalım ki Tanrı yok! Tanrı yoksa hiçbir şey yoktur. Olan şeyler olmayan şeylerden var olamaz. Fiziksel, tabiat inançlı bir var oluş bile düşünseniz bir ilk neden şarttır. Varoluşu kendinden olan hiçbir şey,…

Devamını oku...

Rüya Tabiri Ve Günümüzdeki Aldatmaca…

Rüya Tabiri Ve Günümüzdeki Aldatmaca…

Bu yazımda, rüya konusu üzerinde konuşmak ve bu konuyu Kur’an ışığında aydınlatmaya çalışmak istiyorum. Çünkü rüya konusu, her toplumda çok farklı algılanmış hatta bu konu, insanların kendi çıkarlarına kullanılmasında aracı yapılmıştır. Bu konuda ciltlerce kitaplar…

Devamını oku...

Enerjicilere/Kuantum Felsefesine Eleştirel Bir Bakış…

Enerjicilere/Kuantum Felsefesine Eleştirel Bir Bakış…

Medyada ‘’Enerjicilerden ve onların BASILI yayınlarından artık sıkça bahsediliyor…. Evet Atom altına indikçe Kâinat bir Enerji alanıdır. Kısmen doğru olduğu gözüküyor, fakat HAKİKAT BUNDAN İBARET DEMELERİ ve Tüm evreni sadece zıtlıktaki tekilliğe indirgemeleri oysa eş…

Devamını oku...

Seyyid Nedir? Böyle Bir Makam Var mı?

Seyyid Nedir? Böyle Bir Makam Var mı?

  Acaba cemaat-tarikat oluşumları tarafından bir rütbe ve dinsel karizma olarak kullanılan ‘seyyidlik’(ve daha az bilinen şerif) sıfatının Kuran ve mantık ışığında bir temeli var mı? Günümüzde de binlerce kişinin seyyidlik iddiasında bulunduğunu görebilirsiniz. Osmanlı…

Devamını oku...

Kadına Şiddet ve İdam Cezası…

Kadına Şiddet ve İdam Cezası…

Allah Kur’an ı bizlere bir rehber, yol gösteri bir güneş olsun diye gönderdiğini söyler. Ama bizler İslam toplumları olarak, Kur’an dan öyle uzak yaşıyoruz ki, kendi nefsimizde bir din yarattık adeta. Kur’an ile yönetildiğini iddia…

Devamını oku...

Takva / Erdem / Ahlak…

Takva / Erdem / Ahlak…

Kur’an okuyan herkes bilir ki “Kur’anı okudukça” değişip gelişirsiniz. Kur’an sizi araştırmaya sorgulamaya yönlendirir. Araştırdıkça,  araştırdıklarımızı, öğrendiklerimizi, Kur’an’a arz ederken nereden baktığınız çok önemlidir. Kur’an’dan mı araştırdıklarınıza bakıyorsunuz yoksa araştırdıklarımızı Kur’an’a mı taksitlendiriyoruz? Kur’an ilk…

Devamını oku...

Firavun’un Ölümündeki Mucizevi İbret…

Firavun’un Ölümündeki Mucizevi İbret…

Kuranda firavun kavminin zulmü ve Hz. Musa’nın yaşadıkları en fazla yer verilen kıssalardır. Günümüzde yaşanan pek çok olay için de ibretliktir. Firavun kendisine ilahlık da atfeden zorba bir liderdi. Beşeri anlamda büyük bir güce sahipti….

Devamını oku...

Ali İmran Suresi 187. Ayet ve Allah’a Verdiğimiz Söz…

Ali İmran Suresi 187. Ayet ve Allah’a Verdiğimiz Söz…

Değerli din kardeşlerim. Bugünkü yazımın konusu, Ali İmran suresi 187. ayet olacaktır. Bu ayet aslında bizlere o kadar önemli uyarılar yapıyor ki, zerre kadar Kur’an dan nasibini alan ve düşünen, yaptığımız yanlışların farkına varacaktır. Gelin…

Devamını oku...

Müslümanlara da Sirayet Eden Sonuç Odaklı Okumalar…

Müslümanlara da Sirayet Eden Sonuç Odaklı Okumalar…

  Müslümanlar okumalarını(hayatı,çevreyi,sistemi,dünyayı vs) neye göre yapmalıdır.? Referansımız ve metodumuz ne olmalıdır? Metotlar, “değişen dünya değerleri “ ! diye tanımladığımız duruma göre değişiklik arz eder mi? Konunun başlığına bu ismi verdim çünkü bu durum ağırlıklı olarak,…

Devamını oku...

Ruhuna El-Fatiha!

Ruhuna El-Fatiha!

“Uyuyan Ümmet” Kuran’ı okurken “Allah’ın adıyla” diye başlayan ama sonunda “Amin” diyerek Kuran’ın hiçbir yerinde geçmeyen bir kelimeyi Fatiha suresine ekleyerek mescitleri bir Amon tapınağıymış gibi çınlatan ve Allah’tan gayri herkesi dinde önder sayan bir ümmetlerin çocuklarıyız….

Devamını oku...

Bu, Allah’ın Yaratmasıdır!

Bu, Allah’ın Yaratmasıdır!

Big Bang(Büyük Patlama), kâinatın yaratılışından itibaren her anın mükemmel bir şekilde tasarlandığının delilidir. Büyük Patlama’dan önce madde diye bir şey yoktu. Metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında kâinatı oluşturan tüm madde, yokluktan ortaya çıkmış ve…

Devamını oku...

Dini Konularda Hoca Onayı İsteyenler…

Dini Konularda Hoca Onayı İsteyenler…

  Bizim halkımızın bir huyu var, kim din konusunda ”hoca” diye tescillenmişse ona din konusunda sorgusuz itaat edilir. Diyanet yakasına sahip olması, sakalı ve arapçası olması da bazıları için yeterlidir. Örneğin, mescitte uzun süre secdeye…

Devamını oku...

Allah’ın Varlığına İten Düşünce Bulutları…

Allah’ın Varlığına İten Düşünce Bulutları…

    Uyandım. Bir toz tüneline saplandım. İlerledim ve doğdum. En başta minicik adımlarım vardı. Ayaklarım git gide büyüdü, ellerim de. Sormaya başladım. Kimdim? Nereden gelmiştim? Yok yok, doğumdan ve anne karnından öncesi. Benim için…

Devamını oku...

Musa Peygamber ile Büyücüler Arasındaki Karşılaşma – Ve Diğer Konular

Musa Peygamber ile Büyücüler Arasındaki Karşılaşma – Ve Diğer Konular

Tam İman ve Gerçek/Kalıcı Çıkara Yönelmek Şuara Suresi 41. Büyücüler geldiklerinde, Firavun’a dediler ki: “Eğer biz galip gelirsek bize gerçekten ödül var, değil mi?” 42. “Evet, dedi, siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız.” 43. Mûsa…

Devamını oku...