Kuran’a Göre Namaz

Kuran’a Göre Namaz

 

Hz. Muhammed’in vefatından hemen sonra, sayısız hurafeler-bidatlar dine eklenmeye başlandı. Hz. Muhammed’e ve O’nun tebliğ ettiği dine, sayısız uydurma hadisler yakıştırıldı ve bunlara sünnet ismi verildi. Ne yazık ki Cuma hutbelerinden dahi bu uydurma hadisler birçok insana dinmiş gibi gösterildi, gösteriliyor.

Ta ki ilk insanlardan günümüze dek gelen ve kılınışı Kuran’ da apaçık anlatılan NAMAZ dahi, münafıkların uydurmalarından nasibini aldı. Pratik olarak ilerleyen sayfalarda, değiştirilen namazın şimdiye dek kılınış biçimi ile, Kuran’da anlatılan namazın kılınışını inceleme olanağı bulacaksınız.

Yalnız iki önemli hususu belirtmekte fayda var. İlki; tarafımızdan anlatılan bilgiler tamamen Kuran ayetlerine dayalı bilgilerdir. Yazılanları yadırgamak yerine, elinize güvenilir-tarafsız çevrilmiş, Türkçe bir meal alarak, ayetin karşılığını Kuran’dan bakabilirsiniz. Bu takdirde hem Allah’ın ilk emrini yerine getirmiş olur (Alak-1/19), hem de kalbinizle tasdik etmiş olursunuz. İkincisi; Ben müslümanım diyen kişinin uyması gereken kitaptaki hükümleri bırakıp da halen kulaktan dolma bilgilerle yada atalarından kalma bilgi ile yetinirim diyenler, Allah huzurunda, şu ayetin tecellisi ile karşılaşacaklar

Onlara, “ALLAH’IN indirdiğine uyun,” dense, “Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz,” derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?
(Bakara-170)

KURAN’DA TARİF EDİLEN NAMAZ

“Başlangıçta kendiniz, namaz kılmada kararlı davranın, sonra ailenizi ve yakın çevrenizi namaz kılmaya teşvik edin”

Ailene namazı emret ve bu konunun üstünde önemle dur. Biz senden herhangi bir rızık beklemiyoruz. Aksine biz seni besliyoruz. Sonuç, erdemlilerindir.
(Taha/132)

“Namaz’da, Allah’a, ne söylediğinizi ve O’ndan ne istediğinizi mutlaka bilmelisiniz. Çünkü haşa, anlamını bilmediğiniz halde tekrar ettiğiniz ifadelerin içinde, Allah’ın hoşuna gitmeyen ifadeler geçiyor olabilir”.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara, Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler. Onlar ki gösteriş yaparlar.
(Maun/4-6)

“Namaza tüm dünyevi düşüncelerinizden ve stresten uzak bir şekilde başlayın ve Allah’ın güya karşınızda olduğunu varsayın”

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler
(müminün/2),

“Bazı inkarcıların yaptığı gibi, namazı üşenerek kılmayın!

Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece şudur: ALLAH´ı ve elçisini inkar ettiler, namaza ancak üşenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.
(tevbe/54)

“Namazda kesinleşmiş bir örtünme şekli yoktur. Dileyen, yer ve zamanın şartlarına bağlı olarak dilediği kıyafetle namaz kılabilir. Tabiki göze hoş görünmeyen kıyafetleri giymekten de kaçınılmalıdır. Nitekim, namazın şekli ile değil, içeriği ile ilgilenmelidir”.

Ey İnsanoğulları! Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise bunlardan daha hayırlıdır. Allah´ın bu ayetleri öğüt almanız içindir.
(Araf/26)

“Abdestin alınışı sanıldığı kadar uzun ve teferruatlı değildir. Toplam dört aşamadan oluşur. Allah, herkesin anlayabileceği ve uygulayabileceği kolaylıkta abdesti tarif eder bize. Ayrıca aynı ayette gusül abdestinden de bahsediliyor. Abdestin sadece tuvalet ihtiyacını gidermiş olmak ve eşi ile ilişkiye girmiş olmakla bozulacağını da göreceksiniz. Yani, kanamayla-uyumakla-gaz kaçırmakla-kadınlarla tokalaşmakla-köpeğe dokunmakla yada üzerine farkında olmadan neces bulaşmakla abdest bozulmaz”.

İnananlar! Namaza kalktığınız zaman: (1) Yüzünüzü yıkayın, (2) kollarınızı dirseklere kadar yıkayın, (3) başınızı sıvazlayın, (4) ve ayaklarınızı da topuklara kadar (sıvazlayın/yıkayın).

Cinsel ilişkide bulunmuşsanız yıkanınız. Hasta veya yolcu iseniz, yahut tuvaletten gelmiş, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunmuş ve su bulamamışsanız, temiz bir toprağa yönelip yüzünüzü ve kollarınızı onunla sıvazlayın. ALLAH size güçlük çıkarmak istemez. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Olur ki şükredersiniz.
(Maide/6)

“Sarhoş iseniz veya cünüp iseniz namaza yaklaşmayınız!”

İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar, yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek teyemmüm edin. ALLAH Affeder, Bağışlar.
(nisa/43)

YORUM: Burada (sarhoş iken ayılıncaya kadar namaza yaklaşmayın ifadesi), içki içmenin serbest olduğu anlamına gelmez. Nitekim alkolik olanlar da namaz kılmaktadır. Fakat unutmayın Allah’ı aldatamazsınız, ben içkimi içerim-namazımı da kılarım derseniz, size şu ayeti dikkatle okumanızı tavsiye ederim.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara, Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler. Onlar ki gösteriş yaparlar.
(maun/4-6)

ALLAH elbette inananlarla ikiyüzlüleri açığa çıkaracaktır.
(Ankebut/11)

Size kitapta bildirmiştir ki: ALLAH´ın ayetlerinin inkar edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ALLAH bütün ikiyüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak.
(Nisa(140)

“Namaz ancak Kıble’ye yönelinmediği zaman bozulur, bu yönelme şeklen de namaza hazırlanıldığının bir ifadesidir. Önünden biri geçse yada namazda burnu filan kanasa yada istemeden gaz kaçırsa namazı bozulmaz. Bunlar, sonradan uydurulmuş hikayelerdir. Namazda (zaten) mantık gereği konuşulmaz, bu doğru ve güzel düşünmeyi engeller”.

Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Kutsal Mescid´e çevir. Nerede olursanız olun yüzlerinizi o yöne çevirin. Kuşkusuz, kendilerine kitap verilenler, bunun Rab´lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. ALLAH onların yaptığından gafil değildir.
(Bakara/144)

“Namaz; Allah’ı (gereği gibi) anmak için kılınır.

Ben, evet Ben ALLAH´ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namazı gözet.
(Taha/14)

Namaz; Şükrün en güzel ifadesidir. Namaz kılanların gönlü-kılmayanlara göre daha yumuşaktır”.

Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını, Kutsal Evinin yanındaki ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, onlar namazı gözetsinler diye… İnsanların gönüllerini onlara karşı sempatiyle doldur ve onları ürünlerle rızıklandır ki şükretsinler.
(ibrahim/37)

Namaz; insanı edepsizlikten ve hoşgörüsüzlükten alıkor.

Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH´ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH ne yaptığınızı bilir.
(Ankebut/45)

“Kendinden emin olan ve yeni abdest almış biri için, kadınlara dokunmakla yada köpeğe dokunmakla veya üzerinde bir miktar pislik kalmış olmasını hatırlaması ile namazı bozulmaz. Bunlar ayrıntıya önem vermek olup, namazın mesajını bozmaktadır.”

(Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazı dosdoğru kılsınlar, alış-veriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar.
(İbrahim/31)

“Namaz’a (mantıken) ayakta iken başlanmalı-rüku etmeli(eğilmeli) ve secdeye gitmelidir”.

Meryem, Rabbine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil.
(ali imran/43)

“Namaz 3 vakittir, gün doğmadan önce SABAH namazını (Salat’ul fecr), gün batıya yöneldiğinde ÖĞLE namazını ve gün battıktan sonra da AKŞAM namazını (Salat’ul aşa) kılmalıdır”.

Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için elbisenizi çıkardığınız zaman ve Akşam namazından sonra… Bunlar, sizin özel üç vaktinizdir. Bunların dışında, birbirinizin yanına girip çıkmakta bir sakınca yoktur. ALLAH ayetleri size böyle açıklar. ALLAH Bilendir, Bilgedir. (Nur-58)

Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı gözet. Sabah Kuran´ını da gözet. Sabahleyin Kuran (okuması) tanık olunur.
(İsra-78)

YORUM: Üç vakit namazın, Tevrat’ta ve (Zebur’da; Hz. Davut ile ilgili) bir bölümde de geçmesi oldukça ilginçtir.

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, O işitir sesimi.(Zebur/ Mez.55: 17)

Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı’na övgüler sundu. (Tevrat/Dan.6: 10)

“Kaza namazı diye bir şey yoktur.

Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve uzanarak ALLAH’ı anın. Güvene kavuştuğunuzda namazı gözetiniz. Namaz, inananlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır
(Nisa/103).

“Namaz, bazı elverişsiz durumlarda şu şekilde kılınabilir”

Bir kaygı ve endişeniz varsa, yaya veya binmiş olarak (namazı kılın.) Güvene kavuştuğunuz zaman, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi ALLAH’ı anın.
(Bakara/239)

“Namazın rekat sayısı (Kuran’da belirtilmez), yer ve zamana ve de koşullara göre değişir. Dileyen duasını-anmasını bir rekatta tamamlar dileyen ise on.

Olağandışı durumlarda, savaşlarda, kuru soğukta veya aşırı sıcakta namaz kısaltılabilir”.

Yeryüzünde savaş için yolculuğa çıktığınız zaman inkarcıların size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok. Kuşkusuz inkarcılar sizin açık düşmanınızdır.
(Nisa/101)

“Namaz içinde veya dışında kesinlikle Allah ile birlikte başka bir canlıya dua edilmemeli yada Allah’a yapılan duada, O’nun isminin yanına başka isimler de eklenmemelidir.

Mescitler sadece ALLAH’A aittir; öyleyse ALLAH ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.
(Cin/18)

“Bir başkasının size şefaat edeceğini unutun! Hele namazda bunu hiç dile getirmeyin!”

ALLAH´ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremiyenlere tapıyorlar ve “Bunlar, ALLAH yanında bize şefaat edecekler,” diyorlar. De ki: “ALLAH´ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O´na bildiriyorsunuz? O çok yücedir, ortak koştuklarınızdan uzaktır.”
(Yunus/18)

“Şahadet kelimesini kullandığımız yerlerde, şahadet ettiğimiz şeyin ne olduğuna dikkat etmek gereklidir”

Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka ilah yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka ilah yok, ancak O aziz, O hakîm vardır.
(Ali imran/18)

KURAN’A GÖRE GÜNLÜK NAMAZIN KILINMA ŞEKLİ

Kuran’da namazın rekat sayısı belirtilmediğine göre, anlamını iyice belleyene kadar (tam bir huşu içinde olana kadar) rekat sayısını artırabilirsiniz yada ikişer rekata da bölebilirsiniz namazı.

O halde; Sabah namazı – Öğle namazı – Akşam namazı

Namazı bitirdiğinizde, Allah’ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık ‘güvenliğe kavuşursanız’ namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır.
(nisa/113)

YORUM: Görüldüğü gibi herkesin anlayabileceği bir dilde ve sadelikte namaz kılmak hiç de zor değil. Fakat her nedendir bilinmez, insanlar, anlamını bilmedikleri ve sırf başkaları bunları okumalısınız diye bellettikleri için kim bilir, belkide, Allah’ı bilmeden kaç kez inkar ettiler. Yukarıda tarif edilen namaz, (hemen hepsi) Kuran’dan birebir alıntı yapılarak hazırlanmıştır. Tam ve anlamlı namaz da herhalde bu tarif olsa gerek. Eleştirilecek – yadırganacak bir yanı yok. Belki alışageldiğiniz ve size öğretilen namazdan farklı ama, işin hakikati bu!

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
(enfal/3)

KURAN’A GÖRE CUMA NAMAZININ KILINIŞI

Cuma namazının amacı, inananların aralarındaki bağları korumak, o yöredeki halkın Allah’a iman ettiğinin bilinmesini sağlamak ve yeni tanışımlar – yeni arkadaşlıklara ortam hazırlamak şeklinde açıklanabilir. Zaten “Cuma” nın kelime manası “toplanmak” ile ilgilidir. Camiler ve mescitler bu amaçla ve Allah’a daha emniyetli bir biçimde ibadet etmemiz için hizmete sunulmuştur. Öyleyse buraları korumalı – gözetmeliyiz (kendi evimizden de fazla).

ALLAH´ın mescitlerini, ancak ALLAH´a ve ahiret gününe inananlar, namazı gözetenler, zekatı verenler ve ALLAH´tan başkasından korkmayanlar sıkça ziyaret ederler(ilgilenirler). Onlar, doğru yolu bulanlardandır. (tevbe/18)

YORUM: Şunu unutmamalıdır ki, Allah’ı tanımayan bir halkın inşa ettiği mescitlerde namaz kılmanız güvenli olmayabilir. Münafıklar sizden gibi görünerek mescitler inşa ettirebilirler fakat siz namazda iken sabotaj (suikast) da yapabilirler.

O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.(tevbe/108)

1_”Kadın – erkek, Allah’a inanan herkes”, Cuma namazını kılmaya davet edilir. Bu davet herhangi bir çağrılma şekliyle olabilir.

Ey inananlar, cuma (toplantı) günü namaza çağrıldığınızda ALLAH´ı anmak için acele edin ve alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha iyidir. (Cuma/9)

2_Dileyen çağrıdan sonra öğle namazını (2 rekat) kılabilir. Namazı ille de belirli imam – müezzin ikilisinin yönetmesi diye kesin bir kural yoktur. Cemaatten bilgisine ve hitap gücüne bakılarak herhangi birini namaz kıldırması için seçebilirsiniz.

3_ İkiyüzlüler (münafıklar) ALLAH´ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları (böylece) aldanmış bırakır.

Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH´ı pek az anarlar.
(nisa/142)

4_Mescitlerde sadece Allah’ın ismi anılmalı – sadece O’na yalvarmalı – sadece O’nun gönderdiği rehberi (Kuran’ı) okumalıdır.

Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.
(Zuhruf/44)

Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşunu izle. Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir. Ne var ki, siz geçici (dünyayı) seviyorsunuz. Ahiret’i ise önemsemiyorsunuz.
(kıyamet /15-21)

5_Cuma namazını şartlara göre uzatabilir yada kısaltabilirsiniz. Cuma namazını iki rekat olarak da kılabilirsiniz. İsteğe göre içindeki duaları değiştirebilirsiniz.

“İnanıp erdemli davranana gelince, ona güzel bir ödül vardır. Ona kolaylık göstereceğiz.”
(kehf/88)

6_Namazı kıldıran, ne süslü bir okuyuş sergilemeli ne de sesi kısmalıdır. Ortasını bulmalıdır.

(Sen onlara) de ki: İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O´nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.
(isra/110)

7_Namazdan sonra herkes yeryüzüne dağılmalı – işinin başına dönmelidir.

Namaz bitince, yeryüzüne yayılarak ALLAH´ın lütfunu arayın ve ALLAH´ı sürekli anmaya devam edin.
(Cuma/10)

Oysa Kuran ayetleri açıktır, herkesin anlayabileceği bir dilde ve sadedir. Dolayısıyla, Cuma namazı boyunca (öncesi ve sonrası da dahil) halkın, sadece,Kuran’ı işlemesinden, Kuran’ın öğrenilmesinden daha güzel ne olabilir?

KURAN’DAKİ CENAZE NAMAZI

Cenaze namazının kılınması yada kıldırılması zorunlu değildir.
Fakat, zevk ve şehvete kendini kaptırmış insanların karşısında, şimdi bunlardan yararlanamayan “ölü” birinin bulunması, kısa süreliğine de olsa, ölümün gerçekliğini hatırlatması (ibret) bakımından faydalıdır. Bilinmesi gereken, müşrik, yani Allah’ı inkar edenlerin cenazesi başında namaza durulmaması gerektiğidir.

Onlardan ölen birisi için namaz kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olarak öldüler.
(tevbe/84)

KURAN’DAKİ NAFİLE NAMAZLAR

Falan mezhepte şu kadar rekat namaz kılmalı, falan kutsal günde şu kadar rekat namaz kılmalıyız diye bir durum söz konusu olamaz. Falan namazı, filan namazı diyerek, Kuran’da olmayan bir namazı halka zorla benimsettirmek, boşuna günaha girmekten başka bir değildir. Bu durum Kuran’a bakıldığında, nafile bir ibadet olarak sadece “geceleyin kalkılması” şeklinde karşımıza çıkar.

Geceleyin O´na secde et ve O´nu uzun gecelerde yücelt.
(insan/26)

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu? De ki: “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
(zümer/9)

KURAN’DA ADI GEÇMEYEN (SONRADAN UYDURULMUŞ) NAMAZLAR

“Sünnet namazları”dır ki, en çok suistimal edilen namaz da budur. Kuran’da, sözü edilen sünnet Allah’ın sünnetidir – Peygamberin değil.

Öteden beri uygulanan ALLAH´ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH´ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.
(Fetih/23)

O halde, merak edilen nokta, acaba Hz.Muhammed’de, (güya) kendi sünnet namazlarını mı kılıyordu, yoksa Kuran ile beraber öğrendiği (Hz.İbrahim’den devraldığı) namazı mı? Biraz aklınızı kullanın!

De ki: “Rabbim beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: monoteist olan İbrahim´in mükemmel dinine… O, ortak koşanlardan olmadı.”
(Enam/161)

Bundan ayrı, yatsı namazı – ikindi namazı – kuşluk namazı – vitir namazı – bayram namazı – tövbe namazı (normal namazda zaten tevbe ediyoruz) – üç aylar namazı – kadir gecesi namazı – kandil namazları – on gün namazı – adak namazı – güneş ve ay tutulması namazı … daha ismini sayamadığım bir çok namaz türü Kuran’da geçmemektedir.

YORUM: İnsanı değiştiren insandır. Dini değiştiren şeytandır. İslam’a ve apaçık bir kitap olan Kuran’a kurulan tuzaklara düşmemenizin tek yolu, O’ndaki hükümleri iyice kavrayabilmek ve bolca Kuran okumakla mümkündür. Önemli olan işin özünü kavrayabilmek ve sonradan dine sokulmuş hurafeleri bir kenara atarak, sadece Kuran’ı esas alarak, ibadetlerimize yön vermektir esas olan. Allah kıldığı namazdan haberi olan ve namazında sürekli olan kullarından eylesin!

Onların ardından, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. işte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. (Meryem/59)

İnananlar! Güçlüklere karşı sabır ve namaz ile yardım dileyin. ALLAH sabredenlerle beraberdir.
(Bakara/153)

NAMAZ HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
Sünnet namazı diye sonradan icat edilen namazların gerekliliğini ve Allah’a kılınan farz namazları ile birlikte kılınmasına ısrar etmek,
Namaz kılınmaması gereken mekruh vakitlerin olduğunu iddia etmek,
Ezanın Arapça okunmasının zorunlu olduğunu iddia etmek,
Müezzinde yada imamda zorunlu bulunması gereken özelliklerin olması gerektiğini iddia etmek (arapçayı iyi bilmesi-hafız olması-yetkisi olması vb.)
Kadınların cemaatle (bilhassa Cuma) namazını kılamayacağını iddia etmek,
Namaz için fazladan uydurulan şartların uyulmadığında namazın bozulacağını iddia etmek,
Cemaatle namaz kılmayanların diğerlerine göre az sevap işlemiş olacağını iddia etmek,
Namaz esnasında, bacakların-kolların-alnın veya diğer uzuvların nasıl ve hangi şekilde bulundurulması zorunluluğu olduğunu iddia etmek,
Bir vakit namazının abdestiyle, diğer vakit namazının kılınamayacağını iddia etmek,
Mescit dışında konuşulmasının yasak olduğunu iddia etmek (ki böylece Müslümanlar arasında oluşacak dostluğu-samimiyeti önlemeye çalışmak),
Fessiz, sarıksız veya cübbesiz namaz kılınamayacağını iddia etmek,
Namazda yanılanın, sehiv secdesi etmesi gerek olduğunu iddia etmek,
Namaz kılmayanın kafir olduğunu iddia etmek …
Gibi meseleler Kuran’da belirtilmez. Bunlar İslam’dan sonra, dini zorlaştırmaya çalışan kişiler tarafından uydurulmuş sözlerdir. Bununla amaç, namazı kılınamayacak şekle sokmaya çalışmaktır. Oysa Kuran’daki namaz, her yaşta – herkesin uygulayabileceği basit bir uygulamadır.

Sizlere kolaylık olması açısından, Kuran’da yer alan ve yapmamız istenilen duaları ve Peygamberlerin yaptığı duaları buraya ekliyorum, bunları namazlarınızda okuduğunuzda, namaz gerçek anlamını kazanacaktır.

“Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin”
(A.imran/38)

“Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O´na hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi) ortak koşmuyorum.”
(Cin/20)

“Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız.”
(Araf/23)

“Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.”
(Hud/47)

“Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.” (Enbiya/83)
Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat.
(Yusuf /101)

“Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar” dedi.
(Kasas/21)

“Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz; Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.
(Furkan/35)

“Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım et.”
(Ankebut, 30)

 

Yazar : www.ilahibilgi.gen.ms

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (16)
 • Avatar

  Toprak Kara Nov 18 2011 - 20:24 Reply

  Alışkanlıklardan hurafelerden arınmak zordur…. Diyanet İşleri Bakanlığımızda bu kadar ilahiyat profösörü var.. Sunni, Şafi, Alevi v.b. bir sürü ayırım da böylelikle kalkmış olur… Tarikatlar ortadan kalkmış olur… Din bir güç olmaktan ve bir bilinmez olmaktan çıkar… Acaba Peyamberimiz nasıl namaz kılardı.. O zamanki samimi olan insanların bir kaydı yok mudur? Eğer gerçekten İslamın uygulanış esasları bu kadar yanlış uyulanıyorsa vay halimize…

 • Avatar

  UFUK May 31 2012 - 01:53 Reply

  DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK SIFATLANDIRILAN KURUM VE BAŞLARINDAKİ ŞAGISLARIN AMACI DEVLETİ VE MİLLETİ KORUMAKTIR YANİ KISACASI DİN AĞLAKINA UYUPDA DEVLET AĞLAKINA UYMAYANI AÇIKLAMAZ MAKSAK DİN ÇERCEVESİNDE OLUŞUCAK BİR İÇSAVAŞTAN KACINMAKTIR BUNU KENDİLERİDE BİZZAT RESMİ BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAKTADIRLAR O YÜZDEN ONLARIN VERMİŞ OLDUGU TOPLUMSAL KARARLAR SADECE DEVLET CIKARLARI DOĞRULTUSUNDADIR… KURANI OKUYAN BİLİR BİLEN ANLAR ANLAYAN UYGULAR…selemetle…

 • Avatar

  Fikret Arman May 31 2012 - 19:40 Reply

  Tevbe suresi 84. “Onlardan ölen birisi için namaz kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olarak öldüler.” ayetinden, gerçek müminler için “cenaze namazı kıl” anlamı çıkarılmaz mı? Ayet, müşrikler ve yoldan çıkmışlar için “namaz kılma” diyor…

  Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  Merak Sep 4 2012 - 19:08 Reply

  Yukaridaki yorumunuzda, vusta namazini ogle vakti oldugunu ortaya koyuyorsunuz, ama nedenleri aciklamadiniz. Aciklamanizi rica ederim.

  Bir de, yukarida shu ayelere isharet ediyorsunuz:

  Geceleyin O´na secde et ve O´nu uzun gecelerde yücelt.
  (insan/26)
  Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu? De ki: “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
  (zümer/9)

  Bu ayetlerin vusta namazinin geceleyin olduguna isharet olamaz mi?

 • Avatar

  nagehan su Jan 10 2013 - 18:51 Reply

  Namazları koruyun. Ve vusta (orta, en iyi) namazı da.
  2-Bakara Suresi 238
  Sabah(fecr) ve akşam(işa) namazının vakitlerini çıkardığımız ayetler ve bu ayet dışında farz namaz vakitlerinin çıkartılabileceği hiçbir ayet yoktur. Demek ki namaz vakitleri bu ayetlerden anlaşılacaktır. Günün bir ucundaki namaz sabah namazı, günün diğer ucundaki namaz da akşam namazı olunca; orta namazını bu iki namazın ortasında aramak lazımdır. Tüm kültürlerde günün uyanmayla başladığını, gecenin dinlenmemiz için yaratıldığını, geceleyin kalkıp ibadetin bir tek Peygamberimiz’e has kılındığını (17-İsra Suresi 79) düşünürsek; orta namazının, sabah ile akşam namazının arasında gündüz kalan vakitte olduğunu düşünmek daha doğrusu olabilir. “Vusta” kelimesine “orta” manasının verilmesinden günün ortalarında kılınan bir namaz olduğunu düşünenler olabilse de bu kelimeyi sınırlayan hiçbir ifade olmadığı için sabah ile akşamın arasında kalan tüm zaman dilimini, bu namazın vakti olarak kabul etmek de düşünülebilir. “Vusta namaz” ifadesinden, orta namazı sonucuna varıldığında “vusta” kelimesi hem namazın ismini, hem zaman dilimini belirleyen kelime olur.Ayetin başında namazları der ki bu en az arapçada üç olmalıdır,sizin de belirttiğiniz gibi ancak kitapta fecr(sabah),işa(akşam),derken diğeri de vusta orta yani öğle olur(kitapta salat kelimesiyle anılan başka namaz adı yoktur),çoğul olma zorunluluğu nedeniyle(en az üç olmalıdır) aradaki ”ve” bağlacı ise ayıraç değil açıklama anlamında kullanılır,ayette özellikle vusta namazı vurgulanır “Ve” harfinin farklı anlamlarda kullanımının(açıklama,vurgulama) örnekleri için bak 2:53; 21:48; 13:26,11:114 ve sizin belirttiğiniz 5:91 aynı bu uslupla kullanılmıştır.Orta namazı özellikle vurgulama nedeniyse gün içi bir namaz olması nedeniyle insanlar iş-güç-yolculuk yoğunluğu nedeniyle savsaklanmaması için özellikle vurgulanır 238. ayetten bunu anlıyoruz binit üzerinde namaza cevaz vermesiyle görülmektedir.Son olarak bazıları ”vusta” en iyi anlamına da geldiği için cuma namazıdır dese de bu yanlıştır çünkü bakara suresi varken,Cuma suresi yoktu ve cuma namazı kılınmıyordu daha, Cuma suresiyle kılınan cuma namazı sonradan indirilmiş bir suredir kronolojik açıdan mümkün değil vustaya cuma namazıdır denmesi.Ayrıca cemaatle kılınması farzdır bu namazın.Özetle namazları(fecr,vusta,işa;işa’nın son namaz olduğu nur 58’de görülür bazıları o ayetteki işa’yı yatsı diye çevirir ki bu doğru değildir,çarpıtmadır.) ve (açıklama anlamında) bu namazların içindeki gün içi olan alış-veriş,iş,güç,yolculuk nedeniyle orta günün ortasında ki öğle namazını savsaklamayın,unutmayın diye özellikle vurgulanmaktadır. ‘’Kuran’da ismiyle sayılan 3 vakit namaz vardır, bu namazklardan diger ayetlerde “namazlar” diye bahsedilmesi bunların başka namazlar olmasını gerektirmez. Yani, orta namaz 3 vakit namazın ortasındaki namazdır’’.Sonuçta bu bir yorum meselesidir sonuçta bizi ihlasımız kurtaracaktır son olarak söyleyeceğim bunlar,HER ŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR,saygılar.

 • Avatar

  Betul May 28 2013 - 22:10 Reply

  “elinize güvenilir-tarafsız çevrilmiş, Türkçe bir meal alarak, ayetin karşılığını Kuran’dan bakabilirsiniz” demissiniz. Bu konuda kime guvenebiliriz? Hangi cevirmeni onerirsiniz? Ben turkce okuyorum Kurani, cogu zaman anlamakta gucluk cekiyorum. Fakat sizin ustte Kurandan kissalari iyi anladim, o cevirmenin ismini bana yazarmisiniz?
  (turkcemden dolayi ozur)

 • Avatar

  ahmet şallı Oct 23 2013 - 06:24 Reply

  Kur’an’ın manasını bilmeden okuyan insanlar gerçek müslüman olamazlar . Çünkü onlar Yüce Allah’ın emrine göre değil, zaman içinde din diye gelenekleşen kültürel özelliklerin tapıcısı olurlar. Neyin din neyin gelenek olduğu anlaşılmıyorsa durum buram buram cehennem kokar. Kıyamet vakti Yüce Allah’ın soracağı ilk soru ‘sana gönderilen kitabı okuyup anladınmı?’olacaktır. Hiç kıvırmaya gerek yok; on kişiden kaçı kitabı okumadan hurafelere ve geleneklere uyarak müslümanım diyor biliyoruz. Herkez kendini müslüman zannediyor. Çünkü binyıllardır uyuyorlar. Uyanmaları, kıyam etmeleri ve af dilemeleri gerekir. Kendine müslümanım diyenlerin çoğunluğunun yaşadıkları din İslam değil. Yahudi, hristiyan özenmeleri, arap ırkına ait gelenekler ile din yaşanmaz.Yüce yaratıcı bize yol göstersin, yardım etsin.

 • Avatar

  Ayşe Apr 24 2014 - 12:03 Reply

  Nagehan su hanıma teşekkür ederim.

 • Avatar

  Şimşek Apr 25 2014 - 13:00 Reply

  KUR’ANA göre namaz başlıklı yazıya hayran kaldım daha önce okumuş ve arşivlemiştim.buğün teşekkür etme imkanım oldu.
  saygılarımla

 • Avatar

  Nevin May 26 2014 - 05:08 Reply

  sevgili arkadaşlar kafam çok karışık size bir soru sormam gerekiyor.

  Kuranda 3 vakit namaz olduğunu anlıyorum.bu mitedeki bu konu hakkındaki yazıları okudum.uydurulan din ve kurandaki din kitabınıda okudum.edip yüksel beyin kitabınıda okudum.bu okuduklarımda sabah öğle akşam diye geçiyor.

  ama

  hakkı yılmaz bey kafamı çok karıştırdı ona göre 3 vakit var.doğru ama bu 3 vakit sabah akşam ve yatsı diye söylüyor.

  lütfen bu konuda bir açıklama ve yardımcı olursanız size duacı olurum.

  saygılarımla

 • Avatar

  volkan şanlı Jul 10 2014 - 22:05 Reply

  değerli arkadaşlarım öteden beridir kafamızda bir sürü soruyla yaşıyoruz.bu konu çok önce açılmış fakat umarım hala günceldir.kafamdaki soruların bazıları şöyledir
  1-ALLAH ı teala bizden 3 vakit namaz isterken resulü neden ikiye katlasın?
  2-farz olan rekatları bile layığı ile ifa edemezken sünnet rekatlar ve namazların yine sayı olarak bir kaç katı olmasındaki mana nedir?( haşa Allah ın dinini Allah tan daha iyi bilen bir varlık olduğunu kabul etmek anlamına gelmezmi?)
  3-bi vakıa ya caizdir yada değildir fakat bugün mezhepler aynı olay hakkında bir kaç hüküm veriyorsa en az 3 mezhep yanlış yolda demek değilmidir?
  4-yahudilikte mezhep kavramı pasivken neden Hristiyan ve Müslümanlar yüz yıllardır mezhep savaşları veriyorlar?(komplo teorisi diyebilirsiniz ama diğer dinlerin yayılmasını büyümesini korunmasını istemeyen Yahudi siyaseti olma ihtimali olamazmıkaldıki hala dünya düzenindeki aktif Yahudi politikaları ortada)
  5-sahih olduğu kabul olunan hadislerin (ki çoğu peygamber efendimizin vefatından çok sonra yazılmıştır) nekadar sahih olduğuna kim nasıl karar vermiş yoksa bizde iznik toplantısındamı
  karar verdikde haberimiz yok?
  6-BENİM GİBİ BİLGİSİ DİNİ KÜLTÜRÜ SINIRLI İNSANLAR DOGRUYU NASIL BULACAKLAR HANGİ YOLA GÖRE YAŞAYACAGIM ELBETTE KURAN DEMEK DOGRU AMA BUNA KARŞILIK GEÇERLİ SAYILABİLİNECEK DONELER ORTAYA KONDUGUNDA NASIL HAREKET EDECEĞİZ:(((((((((((((
  ve son olarak kardeşlerim ben çocuklarıma ALLAH ı korkutarak değilde sevdirecek şekilde yetiştirmeye çalışıyorum belkide yanlışım ama 61 gün oruç tutmamak için oruç tutmamasından sevdiği için bozmamasını isterim çocuklarımın.
  ARKADAŞLARIM YANLIŞ YORUMLARIM VARSA LÜTFEN AYDINLATINIZ BENİ ZİRA NE BİR ÇOGUNUZ KADAR DİNİ BİLGİM NEDEN KURAN KÜLTÜRÜM VAR BENİM DÜŞÜNCELERİM STANDART AMA DÜŞÜNEN MÜSLÜMAN SAFLIGIYLA YAZILMIŞ DÜŞÜNCELERDİR.ALLAH BENİ AFFETSİN YANLIŞBİRŞEY YAZDIYSAM

 • Avatar

  volkan şanlı Jul 10 2014 - 22:09 Reply

  ÇOK ÖZÜR DİLERİM SON BİRŞEY KALMIŞ. ÜLKEDE BRTEK BENMİ BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM BİLMEMDE OLAY ŞU; KİMSE FARKINDAMI PEYGAMBER EFENDİMİZİ SON GÜNLERDE KURANINDA ÜZERİNE ÇIKARMAK ÇABALARI VARMIDIR? YANİ ŞİMDİKİ HRİSTİYANLIĞIN H.Z İSA YA BAKTIGI GİBİ BAKMAMIZI İSTEYENLER VARMIDIR SİZCEDE? (yanlış anlaşılmasın peygamber sevgimde bir sorun yok)

 • Avatar

  efe Aug 1 2014 - 10:40 Reply

  volkan kardeşim önceden körü körüne geçmişten gelen bilgilerle dini mi savunan katı bir müslümandım fakat kuran meali okurken okuduklarımın benim tabularımla uyuşmadığını gördüm ve araştırma içine girdim aklımla düşünmem ve karar vermem gerektğini öğrendim gerçekten dinimiz okadar hoş görülü okadar yumuşak ve kolaylık diniki tüm(sözde benim tertemiz peygamberime iftira atan) hadisler ve cemaatci diye geçinenlerden uzaklaştım ve kuranı anlamaya çalışarak çok daha fazla sevmeye başladım dinimi selam ve dua ile

 • Avatar

  Okan Jul 17 2016 - 15:56 Reply

  Namaz kılmak sıkça zekatla birlikte anılır yani namaz kılan bir kişinin toplumsal bilince sahip olması gerekir. (2:43,83,110_4:77_22:78_107:1-7)
  Namaz sadece Allah i anma için kılınır (6:162_20:14)
  Namaz hayat boyu gözetilerek kılınmıştır (70:23)
  Namazı ayakta durarak başlamalı (2:238_3:39_4:102)
  Ruku ve secde (Allaha a fiziksel teslimiyet) (4:102_22:26_38:24_48:29)
  Herhangi bir korku durumunda bu aranmaz (2:239)
  Okuduğumuz bilmemiz gerekir (4:43) namazda saygı (23:2)namazda Allah in bir sıfatını zikredebiliriz (17:111)
  Namazda Allah tan başkasıni anmak namazin amacıyla celisir (6:162_20:14_29:45)
  Namazda Allah i anmalı,ovmeli,yuceltmeli,tesbih etmeli ve sadece ondan yardım dilemeli (1:1-7_20:14_17:111_29:45_2:45)
  Fatiha baştan sona Allah i muhattap alan bir dua niteliğinde olan biricik süre olup değişik dilleri konuşanları topluca namaz kilabilmeleri için uygundur (62:9-11_4:101-103)
  Namaz orta sesli olmalı (17:110)
  Kuran’dan beş vakti cikariyorsaniz beş vakit kılmaya devam etmelisiniz lakin kurani iyi niyetle inceledikten sonra KENDİ anlayışınizi izlemelisiniz.
  Önemli olan 25:30 bi okuyun ve kurani yaşayan peygamberin bizden şikayetinin ne olduğunu görün
  Son olarak din sadece Allaha ozgulenmelidir (7:29_9:31_16:52_39:2-11-14_40:14-65_42:21:98:15)

 • Avatar

  Roni Can IŞIK Mar 30 2018 - 13:41 Reply

  Bir ayette sure ismi yanlış ayet sayısı doğru olmuştur. Düzeltmenizi rica ederim.

  Nahl/44 diye geçen sure/ayet bilgisi Zuhruf/44 olarak düzeltilmelidir.

Leave a reply

Name (required)

Website