Haram ve Helallere Dair

Haram ve Helallere Dair

Dinde haramları ve helalleri Allah belirlemiştir. Bir Müslüman’a haram olan bir şey başka bir Müslüman’a da haramdır. Örneğin Hakan ve Murat isminde iki Müslüman için aynı şeyler haramdır veya aynı şeyler helaldir. Hakan için zina, hırsızlık, domuz eti yemek haramsa aynı haramlar Murat için de geçerlidir. Dolayısıyla Hakan için midye, kalamar, istiridye helalse Murat için de helaldir. Şayet Hakan için midye, kalamar, istiridye haramsa Murat için de haramdır. Siz hiç, bir Müslüman için zinanın, hırsızlığın, domuz eti yemenin haram olduğunu başka biri Müslüman için ise bunların helal olduğunu söyleyebilir misiniz? Aynı şekilde iki Müslüman’dan biri ben şu tarikat, mezhep, fırka, cemaattenim vs. diyerek Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını ise helal yapamaz. Ayrıca (Bakınız: Midye Haram mıdır? ) (Bakınız: Deniz Ürünleri Haram mıdır? )About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website