Her Anne Babaya İtaat Edilmeli mi?

Çocuklarından ilgi görmeyen, yaşlı oldukları için adeta ölmeleri beklenen ve bir yerlere terk edilen çok fazla anne baba var. Özellikle huzur evlerindeki yaşlı insanlar, çocuklarını yıllardır görmediklerini, kendilerini ziyarete gelmediklerini, huzurevi olmasa ne yapacaklarını bilemeyeceklerini anlatırlar. Yalnız olduklarını, ancak huzurevindeki diğer yaşlılarla arkadaşlık ettiklerini söylerler. Birçoğu da çocuklarının yalnızca arada bir telefonla arayarak hal hatır sorduklarından, ancak ziyarete hiç gelmediklerinden şikayetçidir.

Kur’an’da anne babaya nasıl davranılması gerektiği detaylı açıklanır. Güzel ahlaklı, muhterem anne ve babaların el üstünde tutulması gerektiği, özellikle yaşlandıklarında anne ve babayı yük olarak görmenin, onlara “öf” demenin Müslüman ahlakına uygun olmayacağı haber verilir.

Evde yaşlı dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olması büyük bir nimet ve güzelliktir. Yaşlı ve ihtiyaç içinde olan aile bireylerini şefkat kanatlarını gererek korumak çok önemlidir. Onlara sahip çıkmamanın ya da bir an önce ölmelerini beklemenin insanlığa sığmadığı açıktır.

İnananların özendiği ve örnek aldığı insanlar, Allah’ın peygamberleridir. Kazanmaya çalıştıkları ahlak da yine onların yaşadığı üstün ahlaktır. Güzel ahlakı samimiyetle yaşamaya çalışan insan akıllıdır; basit insanlara ve basit davranışlara özenmez. Amacı Rabb’inin hoşnutluğudur.

Bu ahlak, merhameti, şefkati, bağışlayıcı ve mütevazı olmayı, sabrı gerektirir. Anne ve babaya olan itaat ve saygının önemini Kur’an,

“Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: “Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge.”
(İsra Suresi, 23-24)

ayetiyle haber verir.

Mazlum, kendi halinde olan anneye babaya karşı derin bir koruma hissi, derin bir sevgi ve şefkat beslenir. Hıristiyan da olsa anne baba, Musevi de olsa hatta kumarbaz ya da alkolik bile olsa çocuklarının inancına, dinini yaşamasına karışmıyorlarsa, onlara saygı gösterilir, korunup kollanır, yardımcı olunur, güzel davranılır.

Ancak anne baba Allah’a karşı isyan içindeyse, Kuran’a ve İslam’a muhalif davranıyorsa ya da çocuklarını ibadetten engelliyorsa, Kur’an onlara itaati yasaklar. Müslüman çocuk ya da genç, dine düşman olan, ahlak dışı yaşayan, çocuklarını da kendi gibi olmaya yönlendirmeye çalışan anne babayla beraber yaşayamaz. “Her ne olursa olsun anne babadır, terk edilmez” düşüncesi yanlıştır. Ancak inancına saygı gösteriliyorsa çocuk evinde onlarla yaşayabilir. Kur’an bu konuyu bazı kıssalarında detaylı açıklar; Kehf Ehli, Hz. İbrahim (as) gibi imanlı gençlerin hayatlarından örnekler verir.

Anne babaya karşı gelmemek, merhametli ve yumuşak huylu olmak hem Allah’ın sevgisini kazandırır, hem de huzurlu olmayı sağlar. Kalbi Allah aşkı ile dolu anne baba büyük nimettir. Bizi nasıl korudularsa, biz de onlara karşı sabırlı, alçakgönüllü, cömert, özverili olduğumuzda, Allah’ın nimetlerini yayacağına, bizi daha çok seveceğine ve dost edineceğine olan umudumuz artacaktır.

Süheyl Okur


About the Author
Author

suheylokur

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website