Çocuk Öldürmeye İzin Veren Hz. Muhammed ?!

Sa’b diyor ki;

– Peygamber’e (sav) müşriklerden gece baskınına uğrayan zürriyetlerin(kadın ve çocuklarının) hükmü soruldu. Bu suretle müslümanlar onların kadınları­na ve çocuklarına isabet ediyorlardı. Peygamber (sav):

– Onlar onlardandır, buyurdular.

Başka versiyon:

– Onlar babalarındandır, buyurdular.

[Buhari, Cihad, 145 – Muslim, Cihad, 1745]

 

Sa’b’ı da, ELÇİ’yi de, beni ve tüm yaratılmışları yaratan Çalab’ımız Yüce Allah diyor ki;

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.
[Mumtehine – 8]

 

Buhari ve Muslim’deki SAHİH(?!?!?) fetvaya göre, savaşta kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Hem de tek cümleyle;

– Onlar onlardandır…

Ancak ne hikmettir ki Kur’an’ı tebliğ ile görevli bir Elçi, kendisinin tebliğini yaptığı kitaba ters davranmıştır. Şimdi denebilir ki;

– Elçi burada ‘olabilir’ demiştir, ölüm işlemini ‘yapmamıştır’?!

O zaman da deriz ki;

Kim bir iyiliğe aracılık ederse, ondan bir payı olur. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, onun da bundan bir vebali olur. Allah ise her şeyi görüp gözetmektedir.
[Nisa – 85]

Yani ölüm yolunu açan ELÇİ, yapmış gibidir.

Allah’ın son ELÇİ’sine bu vebali kim yüklemiştir?

Ben mi?

Yoksa Roma’yı yakan Şaban mı?

Kim olduğu elbette açıktır ancak kişioğulları nankör olduğundan bunu itiraf edememişlerdir.

Bu yazıyı neden yazıyorum?

Son zamanlardaki savaş oyunlarına ve özellikle ALLAH için MÜCAHEDE(!?) eden bazı arkadaşlar, kadın ve çocuk öldürüyor. Mesela intihar saldırıları…

Bu tür bir kitlesel ölüm fetvasını nereden bulabilirler sizce?

İftiracı Buharalı’dan veya diğer eş koşulanlardan tabi ki.

Allah yalnız kendisine kulluk etmemizi emrederken ve kainata rahmet saçması için Araplardan son ELÇİ’sini seçerken, kimliğinde İSLAM ibaresi bulunanlar, bu ELÇİ’yi, zebanilerden beter hale getirmişler, insanların gözünde; ‘elinde kılıç, adam/kadın/çocuk doğrayan ve başlarını keserken de ALLAHU AKBAR!’ diyen biri olarak göstermektedirler.

Bu ELÇİ’ye Allah demiştir ki;

Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. Allah’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. Allah ne yaptığınızı bilir.
[Ankebut – 45]

Kendisi melekler tarafından korunmuşken, şeytandan uzaklaştırılmışken, ELÇİ’ye bu emredilmişse, bizler n’apıyoruz?

Okuyor muyuz? Şeyhciğimizi mi dinliyoruz?

Yoksa onun bunun uyduruklarına mı kanıyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim ki, uydurukçular, her uydurdukları sözün neredeyse tamamında da zıddıını uydurmuşlardır. Biraz önce çocuk öldürülmesine onay veren BUHARALI soytarının kafasındaki ELÇİ, bakın sonra ne diyor;

Abdullah ibn Ömer(Dünya’nın neredeyse yarısına İslam’ı ulaştıran, efsane Başkan Ömer’in oğlu) şöyle haber vermiştir;

– Peygamber’in gazvelerinden birinde bir kadın öldürülmüş olarak bulundu da RasulUllah (S) kadınların ve çocukların öldürülmesini çirkin gördü.
[Buhari, Cihad, 146]

Evet…

Bir dediği, diğerini tutmayan BUHARİ’nin ELÇİSİ…

Allah bu gibi iftiralardan Hanifleri uzak tutsun, bu iftiraları onaylayanları da Allah kahretsin![69/4]

Sizleri ELÇİ’nin bile okumakla emredildiği Kitab’a, Allah’ın hadislerinin/sözlerinin/kelamının/kelime ve cümlelerinin olduğu KUR’AN’a davet ediyorum.

Bırakın, Göğü Direksiz Olarak Havada Tutan Ulu ve Yüce ALLAH, sizinle konuşsun…

Esenlikler…

 


About the Author
Author

Eski Wahhabi

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website