Diriliş mucizesi

Yasin-33.Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Onu dirilttik,ondan dane çıkardık; bak işte ondan yiyorlar.

Yaşamımız boyunca evrende işlemekte olan sebep-sonuç yasalarını rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz.
Örneğin,cama taş atarsanız cam kırılır veya sobanın üzerine bir buz kütlesi koyulursa buz eriyemeye başlar.Eğer taş atmazsanız veya sıcak sobanın üzerine buz parçasını koymazsanız,cam kırılmayacaktır ya da buz sıvılaşmayacaktır.
Kainattaki bu sebep-sonuç yasalarını sürekli olarak hepimiz izleriz,ancak onların üzerinde gereği kadar düşünmeyiz.
Bilim ise sadece bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğini inceler ve bizlere bazı sonuçlar çıkarır.
Yukarıdaki ayette de dikkat çekildiği gibi ölü toprağın üzerine odaklanırsak bakın neler düşünüyoruz;mesela bir buğday danesini ele alalım..
Bu buğday danesini eğer ölü toprağın içine gömerseniz,bir süre sonra dane bozunup çürüyecektir.Sanırsınız ki ölü toprak onu da öldürmüştür ve yok etmiştir.
Halbuki o danenin molekülleri toprağın molekülleriyle birbirine karışmaya başlamıştır ve bir değişim sürecinin başlaması için düğmeye basılmıştır aslında.
O sırada evrensel sebep-sonuç yasalarının işlediğini görürsünüz ve işte umulmayan bir mucize meydana gelmiştir.Çürüyüp yokoldu denilen dane toprak altında filizlenip,toprak üstünde yeşerecek yeni buğday daneleri için vücut bulmaya başlamıştır.
Eğer o buğday danesi çürümeseydi buğday danesinin diriliş mucizesi olmayacaktı.Allah’ın sebep-sonuç yasaları devredeydi.Demek ki dirilmek için ölmek gerekiyordu.
Embriyo da ölü topraktan yaratılmamış mıdır zaten?
Kainatta buna benzer enerji dönüşümleri evrenin ilk tohumunun atıldığı “big bang”den beri varolmaktadır.
Çürümüş kemikleri kim diriltebilir şeklindeki “bilimsel eleştiriler” bence samimi bir eleştiri değil kör gönüllerin hezeyanlarıdır.
Çünkü biz iman edenlerin dayanakları felsefi bir sanı veya spekülatif öngörü değil tam aksine hergün heran hayatta deneylenebilir somut gözlemlerdir.

Yazar : Nurtaç


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website