Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri !

 

Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi. (Bakara suresi, 75)

Ayetleri bağlamından kopararak, ayetlerin anlamlarını tahrif ederek, kendisi dine uymayıp dini kendisine uydurmak için; ayetlerin bazen başını, bazen ortasını, bazen de sadece sonunu alarak kendi görüşlerini desteklemeye “Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri” denir. Ayet Cımbızlama ve Tahrif Tekniği (ACTT) halk arasında “Bektaşi mantığı” olarak da bilinir. Bu teknikte en önemli husus, bu tekniği kullanan kimsenin inandığı değerleri, kendi hayatında yaşadığı gerçekliği bir meşruiyet zeminine oturtmak istemesidir. Özetle, kişinin dine uymayıp dini kendisine uydurmasıdır. Elbette bütün ACTT’ler böyledir diyemeyiz. Kasıtlı olarak ayetlerin anlamlarını değiştiren, tahrif eden ve ayetleri anlaşılmaz kılmak isteyen güruhlar da yok değildir. Allah bu güruha Kur’an’da kafir ismini takmış, yani “örten”. Kafir yani örten, Hak kendisine ayan beyan açık olmasına; gerçeği bilip görmesine rağmen ondan yüz çeviren, heva ve heveslerine kapılıp halkı saptırandır. Bu güruhun Ayet Cımbızlama ve Tahrif Tekniği diğer gürühlarla aynı olmasına rağmen inanç olarak temel farklılıkları da bulunmaktadır. Kafir(örten) güruhu ayet cımbızlama tekniğini kullanarak ayetleri tahrif etmekte, bağlamından koparmakta ve kitapta çelişkiler yaratarak dini(sistemi) dolayısıyla Allah’ı reddetmektedir. İkinci güruh ise, ACTT’ yi kullanarak dinden bir kazanç sağlama ya da kendi yaşantısına paralel bir dini inanç oluşturma peşindedir. Üçüncü güruh ise, ACTT’yi bir şekilde kullanır, ama temel amaçları ayetleri tahrif etmek ya da ayetleri bağlamından koparıp yeni bir dini sistem oluşturmak değildir. Bu tahrifat, çoğu zaman iyi niyetlerle ya da eksik bilgiler ya da atalar dininden kalan inancın tevarüs etmesiyle oluşur.

Yukarıda Ayet Cımbızla ve Tahrifat Teknikleri’nin kullanılma amacını ve ACTT’yi kullanan grupları yazdık. Şimdi de bu grupların ACTT’yi nasıl ve ne şekilde kullanıldığını örneklerle görmeye çalışacağız. Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri yeni bir teknik değildir, aslına bakılırsa eskiden beri var olagelen bu durum(2:75, 4:46, 5:13, 5:41), tamamen Kur’an ayetlerini kendi inandığı atalar dinine uydurmak için, ya da kitapta çelişkiler yaratarak dini(sistemi) ve Allah’ı reddetmek için yapılan bir tahrifat hareketidir. Bu tahrifat hareketi değişik şekillerde olabilmektedir. Örneğin çok kullanılan ve önemli bir yere sahip olan kavramların/terimlerin temel anlamını baz almayarak en uçuk anlamı ile ayetin manasını tahrif etmek veya kavramların/terimlerin bilinen anlamı dışında başkaca bir anlamda kullanmaktır. Başka bir tahrif hareketi ise, kelimenin sadece bilinen, dar anlamıyla kullanılmasıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse namaz diye çevrilen “salat” kelimesini ve türevlerini sadece namaz, dua, ibadet gibi dar anlamlarıyla kullanılmasıdır. Oysa “salat” bu anlamları bünyesinde bulundurmasına rağmen, sadece bu anlamlara indirgenmeyecek kadar çok geniş anlamlı bir kavramdır.

Muhittin BOZKURT


About the Author
Author

wejedar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website