Kitapsız Kitap Ehli!

“Kitap Ehli”nin İzdüşümü

Allah Kuran’da birçok yerde Tevrat, Zebur ve İncil bağlıları için “kitap ehli” tabirini kullanıyor. Bu kapsamda bugün bizim de elimizde Allah’ın uyarıcı, hatırlatıcı ve öğütleyici kitabı olan Kuran olduğuna göre biz de kitap ehliyiz. Böyle söylediğimde beyninin lobları sarsılarak tansiyonu yükselenler oluyor. Sanki kitap ehline atıf yapan ayetlerde sadece Yahudi ve Hıristiyan inkârcılarından bahsediliyor da bizimle hiçbir ilgisi olmayan sözler söyleniyormuş gibi… Sanki Kuran kitap değilmiş gibi!!!

Elinde okunup duran bir kitap olan toplumlar kitap ehli demek değil midir? Tevrat, Zebur, İncil kitap da Kuran değil mi? Elbette Kuran’da “kitap ehli” tabiri İncil ve Tevrat ehli işaret edilerek kullanılıyor. Ama düşün diye kullanılıyor. Sen öyle olma diye kullanılıyor. Aynı hatalara düşme diye kullanılıyor. İnsanlara “bak ayetlerde Hıristiyanlar nasıl eleştirilmiş, biz de öyle olmayalım” dediğimizde keskin bir akıl tutulmasıyla “o ayetler Hıristiyanlar için indi, kâfirler için indi, bizi bağlamıyor” diyerek ve bütün İncil ve Tevrat ehlini kafir görerek kesip atanlar ne kadar cahilce konuştuklarını umarım ölüm kendilerine gelip çatmadan önce anlarlar.

Bugün biz de kitap ehliyiz ve kitabımızda kitap ehline atfedilen ayetlerden de elbette izdüşümümüz vardır. “İncil bağlıları İncil’e göre hükmetsinler” diyen Allah “Kuran bağlıları da Kuran’a göre hükmetsinler” demiş olmuyor mu? Elçisine “ellerinde Tevrat’ı okuyup dururken gelip senden neden hüküm arıyorlar” diye soran Allah, bize de “elinizde Kuran varken neden risalelere, mesnevilere, hadislere, rivayetlere, ilmihallere göre hüküm arıyor da Kuran’a göre hükmetmiyorsunuz” diye sormuş olmuyor mu?

Allah gayet anlaşılır şekilde açıklıyor ama okuyan nerede!!! Hadi anlamadın, hadi okuyanın dediğini de reddettin… okuyup da senin kitabını senden daha iyi bilene hiç mi özenmiyorsun, hiç mi kıskanmıyorsun, hiç mi utanmıyorsun!!! Gerçi, havada gördüğü posta güvercinine bile katlanamayıp sapanla vuran… her yazılan satırdan pirelenen zalim cahiliyenin… ve de düşününce bile günaha gireceğinden korkan… “kitap” kelimesine bile bu kadar alerjisi olan bir toplumun, kendi kitabını da okumamasına şaşmamak gerek. Beyin loblarımızı şöyle mutedilce bir titreştirip tansiyonumuzu yükseltmeden “kitap ehli miyiz, kitapsız mıyız!!!” önce ona karar vermemiz lazım bizim!!!

Kalemzáde Kãmil | kalemzade.net | @kalemzade

http://kalemzade.net/2014/03/23/kitapsiz-kitap-ehli/


About the Author
Author

Kalemzade Kamil

Leave a reply

Name (required)

Website