Üçleme 1+1+1=1 mi, yoksa 1=1+1+1 mi ?

“Biz üçlemedeki bir Tanrı`ya, üçlemedeki birliğe tapmaktayız;
ne Kişileri karıştırırız ne de Esası böleriz(Dua Kitabı, 1662).
Baba Tanrı`dır, Oğul Tanrı`dır, Kutsal Ruh Tanrı`dır; ve buna rağmen
üç ayrı Tanrı değil, yalnız bir Tanrı vardır. “(Athanasius`un İtikadı)

Milyonlarca Hristiyan “Kutsal üçleme” ye imanla inanır. Bu formül yolu ile İsa`yı “Tanrı`nın oğlu”, ve hatta Tanrı yapmışlardır. Ancak, tarih, mantık, matematik, Eski Ahit ve Yeni Ahit tam tersini kanıtlamaktadır: İsa Tanrı değildi, o bizler gibi bir insandı.

Üçleme nedir?

Üçlemenin doktrini birçok putperest dinlerde bulunmaktadır. Brahma, Shiva ve Vishnu üçlemenin Hint dinlerindeki tanrıbaşlığıdır. Mısır`da, Osiris, İsis ve Horus üçlemi; Babil`deİştar, Sin ve Samaş, Arabistan`da ise, Al-Laat, Al-Uzza ve Manat. Ana Britannica (1975) Ansiklopedisinin bu konuda söylediği önemldir.

“Üçleme, Hristiyanlar tarafından öğretilen Tanrı doktrinidir. Tanrı`nın esasta bir olduğunu ancak “şahıs” olarak üç olduğunu anlatır; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ne üçleme kelimesine, ne de anlatılan nitelikte bir doktrine Yeni Ahit`te rastlanmamaktadır. İsa ve ona inananlar böyle bir tema ile Eski Ahit`le çelişmek istememişlerdir: “Dinle ey İsrail: Allahınız olan RAB bir olan RAB`DİR (Tesniye, 6: 4). ”

Üçleme hakkındaki bu bilgi çoğu Hristiyanın imanı ile çelişmektedir. Onlar, Matta 28: 19 ve Yuhanna 1: 1 ve bazı diğer ayetlerin üçlemenin doktrinine açık bir esas teşkil ettiğine inanmaktadırlar. Ancak, Yeni Katolik Ansiklopedisi (1967 basımı, 14. Cilt, s. 306) Eski Ahit`te üçleme doktrininin yer almadığını ve İsa`dan asırlar sonra formüle edildiğini kaydetmektedir.

İsa`dan üç asır sonra

Üçleme doktrinin İznik Konferansı`nın (M. S. 325) bir ürünü olduğu tartışmasız kabul gören bir doğrudur. Huw Parri Owen, King`s Ünverstesi Hristiyan Doktrini eski profesörü, Londra Üniversitesi, bu gerçeği kabul eder.

“… ilk Kilise Engizisyon doktrinini formüle etmiştir.
Burada iki ana mihenktaşı 325`te İznik`te toplanan konsey
ve 451 yılında Kadıköy`de bir araya gelen konseydir.
asırlar içinde İsalojinin tanımı ve doktrini, direkt ya da
indirekt olarak bu iki konsey tarafından üretilen formüllerin
ürünüdür. İznik`ten sonra, ortodoks çevrelerde İsa`nın ilahi
olduğuna dair hiç bir kuşku yoktu. (Christian Theism, T&T.
Clark, Edinburg, 1984, s. 38-39).

Ancak bu bilgi üçlemenin ilahi kaynağı hakkında entellektüel çevrelerde bir çok tereddüt yaratmaya yeterli olmuştur. Zondervan Resimli İncil Ansiklopedisi, “İsa`nın Kimliği” adlı makalede aynı gerçeğe işaret etmektedir.

Yazar : Yahya Salih ALTINDAĞ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website