İMAN VE KÜFÜR

Küfür, gerçeği örtmek; gerçek apaçık ortada olduğu halde onu görememek demektir. Küfür, tebliğ bir şahsa ulaştıktan sonra yüz çevirmesidir. Kafir kişinin yüz çevirmesi gerçeği değiştirmez, o arkasını da dönse yüzünü de dönse hakikat hakikattır değişmez, sadece o kişi göremez. Hakikatlere hiçbir zarar da veremez, sadece kendisine zarar verir.


Küfür, kişinin Allah`tan uzaklaşmasıdır. İman Allah ile kul arasında bir bağdır küfür de kişinin Allah ile hiç bir bağının olmamasıdır. Allah ile arasına bir duvar örmesidir. Küfür kelime anlamı olarak örtmek, kapamak gibi anlamlara gelir. Yani Allah ile arasında hiçbir ilişkisinin, rab ve kul ilişkisinin olmamasıdır. Allahtan gelen emirlere kulağını tıkaması, yoksayması; kendisini Allaha ulaştıracak yolları tıkamasıdır.

Küfür Allahın varlığını bilmemek, öğrenememiş olmak, duymamış olmak gibi tanımlarla açıklanamaz. Allah ayetlerini herkese mutaka gösterir, ulaştırır. Ayetler kendilerine gösterildikten sonra, yalanlayanlar, inkar edenler, yüz çevirenler kafir olur. Ayetlerin yetersiz olması, etkisiz olması gibi bir durum söz konusu olmaz. Tebliğ zorla ikna etmek demek değildir, Hakikatleri, gerçekleri açıklamak yol göstermektir.

Bu sebeplerden dolayı şarap içerken veya kumar oynarken yani Allahın yasakladığı bir fiili işlerken alay etmek maksadıyla dalga geçmek maksadıyla besmele çeken bir kişi doğrudan kafir demek çok da doğru değildir. Böyle kestirme yöntemlerle kafir ile müminleri ayırt edilmez, zaten kimsenin üstüne vazife değildir, İman Allah ile kul arasındadır, ikili ilişkilerimize, sosyal ilişkilerimize bakarak mümin kafir diye birbirimizi damgalayamayız, mümin Allahın dostudur, bizim düşmanlarımız kafir dostlarımız mümin değildir, Allahın dostları mümin düşmanları kafirdir(yani belirleyici olan bizim ikili ilişkilerimiz sosyal ilişkilerimiz değildir). İman veya küfür kalp ile alakalıdır, kişilerin Allah ile bağları ile ilgilidir. Dinle dalga geçen fasıkta olabilir, kafirde olabilir, münafıkta olabilir, hemen pişman olup tevbe eden bir mümin de olabilir.

Sonuç olarak Küfür ve iman bizim Allah ile ilişkimizdir. Müminler Allahın dostlarıdır, emirlerini yerine getirirler, yasaklarından kaçınırlar, ondan af dilerler, Allah ile aralarında bir bağ vardır, onu tanırlar, severler. Kafirler ise Allahı tanımazlar, dinlemezler, Allah ile aralarında hiçbir bağ yoktur, Allahı unutmuşlardır, Allahta ahirette onları unutacaktır.

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website