Kur`an da Hac

02. 05. 2011

 


Kur`an da Hac; Bakara Suresi, 158, 189, 196, 198, 199, 200, 203, 217 Ali İmran Suresi, 96, 97, Maide Suresi, 1, 2, 95, 96, 97, Tevbe Suresi, 3, 36 Hac Suresi 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayetlerde anlatılmaktadır. Hac husunda ne söylenecekse bu Ayetlere göre söylenecektir.

Hac Suresi 26. Ayetten Hac`cın Resuli İbrahim zamanın dan beri yapıldığını görüyoruz. Ali İmran 97. Ayette ise Hac`ca güç yetirenin, Kabeyi ziyaret etmesinin Allahın insanlar üzerinde bir hakkı olduğu söylenir. Bakara Suresi 197. Haccın bilinen aylarda olduğunu söyler. Hac`da cinsel ilişkinin, günah işlemenin ve kavga etmenin yasak olduğu bildirilir. Bakara Suresi 217. Bilinen ayların Haram Aylar olduğunu bu Ayetten görmemiz mümkündür. Tevbe Suresi 36. Ayetten 12 ay olduğunu ve bunların 4 tanesinin Haram Aylar olduğunu görüyoruz. Bakara Suresi 189. Ayetten bu ayların Kameri Aylar(AY TAKVİMİ) olduğunu anlıyoruz. Bu ayların hangileri olduğuna gelince Zilhicce Hac Ayı demek olduğuna göre, Zilhicce yi takip eden Muharrem, Safer, Rebiul Evvel Ayları Haram Aylar olmaktadır.

Bu ana tesbitleri yaptıktan sonra kısaca toparlamam gerekirse; Hac Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rebiul Evvel Aylarında yapılabilir. Şu anki uygulama mevcut genişliği daraltmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ayrıca Haram Ayların ne kadar önemli olduğu bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

Bakara Suresi 158, Safa ile Merve`yi tavaf etmenin dileyenin yapacağı bir uygulama olduğunu Farz olmadığı,

Bakara Suresi 189, Hilallerin zaman ölçüleri olduğu,

Bakara Suresi 196, Hac ve Umreyi yapamayanın bir Kurban yollaması söylenir. Kanımca burada ki Kurban yanlış değerlendirilmiş olmalı ki şu an Hac`ca gitmeyenlerin Kurban Bayramı adı altında bir hayvan kesme uygulaması farzlaştırılmıştır. Oysa Ayetin devamında Kurban bulamayanın 10 gün Oruç tutabileceğide bildirilmiştir. Her ne kadar hayvan kesmekte Kurban olarak kabul edilsede bu kabul eksiktir. Kurban`ı sadece hayvan kesmekle sınırlamak hiç doğru değildir. İnsanın böyle bir durumda yaptığı her hayırlı iş KURBAN emrini yerine getirmek için uygundur.

Bakara Suresi 198, Hac da ticaret yapmak serbesttir. Allah kendisinin doğru şekilde anılmasını ister.

Bakara Suresi 199, Allahtan bağışlanma istemek,

Bakara Suresi 200, Allahı anmak,

Bakara Suresi 203, Hac için minimum süre iki gündür.

Ali İmran 96, 97, Bütün alemlere Rahmet olan ev, O evi ziyeret etmek Allahın insanlar üzerinde ki bir hakkı,

Maide Suresi 1, 2, Bazı helallerin Hac suresince haram olması ki buna İHRAM denir. Yoksa insanları çırılçıplak bir kefene sarmanın ihramla alakası yoktur. Sözleşmeleri yerine getirmek, Kara avının, aşırılığın, günahın yasak olması. Takvanın ve yardımlaşmanın ön plana çıkması,

Maide Suresi 95, Hac da kara avı yapanın kefareti,

Maide Suresi 96, Hac da kara avının haram olduğu, deniz avının helal olduğu,

Maide Suresi 97, Allahın Kabeyi, Haram Ayları ve Kurbanlıkları insanlar için hayat kaynağı yapması,

Hac Suresi 25, Kabe, yerli ve yabancı herkese eşittir, Oraya gidişi engelleyene ve orada zulüm ve inkara sebep olana elem verici bir azap olduğu,

Hac Suresi 26 Kabe nin Resulü İbrahim tarafından insanların salat ve tavaf etmeleri için Allahın emriyle inşa edildiği,

Hac Suresi 27, Haccı Resulü İbrahimin ilan ettiği,

Hac Suresi 28, Hayvanların Hac Günlerin de Allahın Adını anarak kurban edilmesi, ki bu Ayet ülkemizdeki kurban anlayışınıda kökünden çürütmektedir.

Hac Suresi 29, Kabe yi Tavaf edip, nezirlerini yerine getirdikten sonra, yasaklara son versinler, yani ihramdan çıksınlar. Burada nezir her ne kadar adak diye bilinsede verilmiş söz demek bence daha uygundur.

Hac Suresi 30, İşte Hac budur!Kim Allahın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır…

Görüldüğü üzere Hac`cı anlatan hiç bir Ayette ne özel bir elbiseden, ne şeytan taşlamadan, ne hacerül esved taşından, ne kabenin örtüsünden, ne de diğer uygulamaların hiç birinden söz edilmemektedir. Akıllı bir Mümin Hac`cı bu Ayetlere göre nasıl yapması gerektiğini de bilir diyorum…

Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (3)
 • Avatar

  Abdurrahman Mar 26 2014 - 20:42 Reply

  Kurban’ın hayvan boğazlamaktan başka anlamlara gelebileceğini nereden çıkardınız açıklayabilir misiniz?

  Buradan mı? :
  “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hacc 22/36;37)

 • Avatar

  Şimşek Mar 28 2014 - 13:26 Reply

  KURBAN
  “Kurban” sözcüğü, Arapça bir sözcük olup “yaklaşmak” anlamındadır.
  Dini terim olarak ise, Allah’ı razı etmek, ona yaklaşmak için yapılan her türlü ameli kapsamasına rağmen, maalesef yanlış olarak, “Allah’a yakınlık sağlamak amacıyla belli bir vakitte belirli cins ve nitelikteki hayvanı kesme” olarak tanımlanmış ve “bu amaçla kesilen hayvana verilen ad” olarak kullanılır olmuştur.
  TARİHÇESİ:
  Tanrıya/ tanrılara insan/hayvan Kurban edilişinin geçmişi kesin olarak bilinmese de insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz. Dinler Tarihi incelenirse tüm cahil, ilkel insanların tanrılarına yakınlaşma, onlara şükran duygularını ifade etme veya onların hışmından kurtulabilmek amacıyla Kurban ile ilgileri görülür. Antik yunan dininden tutun da Japon dini Şintoizme, eski Çin inançları ve Hinduizme kadar hepsinde kurban vardır. Ahdi Atik ve incil’de de israiloğullarının sunduğu Takdimelerden sıkça söz edilir.
  Cahil insan, korktuğu şeylere, putlarına, totemlerine, ilahlarına hep kurban sunmuştur. Bu kurban kimi zaman, yetişkin insan olmuş, kimi zaman çocuk olmuş, kimi zaman da hayvan (deve, sığır, davar) olmuştur.
  İSLÂM DİNİNDE KURBAN:
  Müslüman arasında Kurban ilkel dinlerdekinden farklı olarak yer almıştır. Kurban’ın toplumda kardeşliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı pekiştirdiği, sosyal adaletin tesisinde yardımcı olduğu, et alma imkânına sahip olmayanların et yeme imkânı bulduğu, zenginlerde yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştirdiği ileri sürülür. (!)
  İlm-i Hal ve fıkıh kitapları kurban konusunu işlerken kurbanın delil ve kaynaklarını Kur’ân’a dayandırmaya çalışırlar.
  1- Kevser suresindeki VE-NHAR emri, KURBAN KES diye tercüme ve tefsir edilir. ?
  2-Kurbanın İbrahim As.’dan gelme bir sünnet olduğu kabul edilip, İbrahim As.’ın özverisinin konu edildiği Saffat/ 83- 113. Ayetlerini İbrahim peygamberin oğlunu Allah’a kurban olarak kesmeye çalıştığını ileri sürerler. ?
  3- Hacc Suresi 34-37 âyetlerinin kurbandan bahsettiğini iddia ederler.?
  4- Maide/ 27- 32’de konu edilen olaya binaen de, Kurbanın Âdem peygamberden beri var olan bir ibâdet tarzı olduğu kabul ederler. Böylece de kurbanın Kur’ân’ kaynaklı olduğuna inanılır. ?
  İşin aslına bakılırsa, delil olarak ileri sürülmeye çalışılan ayetlerde konu edilen olayların bizim bildiğimiz ve uyguladığımız kurbanla hiç alakası yoktur. Âyetlerin kurban için delil teşkil etmeleri söz konusu değildir. Âyetlerin bu tarz meal ve tefsirleri de yanlıştır.

 • Avatar

  yasir Apr 1 2014 - 06:27 Reply

  Ve minel a’râbî men yu’minu billâhi vel yevmil âhıri ve yettehızu mâ yunfiku kurubâtin indallâhi ve salavâtir resûl(resûli), e lâ innehâ kurbetun lehum, se yudhıluhumullâhu fî rahmetihî, innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).9 / TEVBE – 99

  Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.9 / TEVBE – 99

  Kurban sadece kesilen bir hayvan olrak değilde Allaha yakınlık için yapılan her ibadet ve eylem içinde kullanılır…

  Gurbet’te bu kökten türeyen bir kelime olup Allah yolunda, Allah için başka diyarlara gidip Allahın dinini yaymak anlamındadır…İsrailoğlularına tevratta İlk doğanların hepsi Allahındır emri vardır, İsrailoğlularında İlk doğan erkek çoçuk Allaha adanarak Allah yolunda yetiştirilir, aynı İsmailin Allah yolunda ”Mescidi haram” bölğesine yerleştirilip Allah yolunda kurbet edilmesi gibi…İbrahim peygamber ilk oğlu İsmaili Allah yoluna, Allah yolunda gurbet-kurbet etmiştir, oğlu ismailde bu yola teslim olmuştur.

Leave a reply

Name (required)

Website