Kuran Sadece Din Adamları İçin İnmiş Bir Kitap Değildir

Hiç şüphesiz din, Allah Katında İslam`dır… (Ali İmran Suresi, 19)


Allah, iman eden kulları için seçip beğendiği İslam dininde iman edenlerin ayaklarını sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra onları güvene çıkaracağını Nur Suresi 55. ayetinde vaat etmiştir.

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez… (Bakara Suresi, 185)
ayetinden de anlaşıldığı gibi Allah kulları için zorluk istemez ve iman eden kullarını… kolay olan için başarılı kılacağız. (A`la Suresi, 8) buyurur. Ancak bazı kişiler İslam dinine sonradan eklenen ve Kuran`a tamamen tezat olan bilgilerle, İslam`ın yaşanması zor bir din haline dönüşmesine vesile olmuşlardır. Bunun sonucu olarak da pek çok kişi İslam`dan uzaklaşmış, bu “zor” zannettikleri dini yaşamayı hep ileriki yaşlara ertelemişlerdir.

İnsanların çoğu, kendilerine din olarak sunulan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan, çoğunluğun uygulamasını referans alarak yanlış bir dini inanç sistemine yönelmişlerdir. Sağlam bir Kuran bilgisi ise insanın, sunulan bilgilerden yanlış olanları eleyerek en doğruya ulaşmasına vesile olur. Ancak hatalı bilgi ilk bu noktada ortaya çıkar. Genelde bizlere öğretilen, “Kuran`ı siz anlayamazsınız, âlimler okuyup açıklar, siz de onlardan dinleyerek öğrenebilirsiniz” telkinidir. Oysa Rabbimiz,

“Andolsun Biz Kur`an`ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?”
(Kamer Suresi, 17)

buyurmuştur.

Kuran, âlimlere ya da din adamlarına indirilmiş bir kitap değildir.

“Ve şüphesiz o (Kur`an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız. ”
(Zuhruf Suresi, 44)

ayetinden de anlaşıldığı gibi her insan ahirette tek başına hesap verirken, Kuran`dan sorulacaktır.

Yazar : İbrahim Akın

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
 • Avatar

  Gökhan May 5 2012 - 08:14 Reply

  Herkes kendisinden sorulacaktır. Diğer sistemler bir kaç kulun işa edip tüm topluma mal ettiği bir sistem iken Allah’ın sistemi bireylerin toplumu etkileyen sistemi demokrasiyi destekler, mal paylaşımı ve kısmen malca üstünlüğü destekler (ki bazıları bazılarına yardım edecek mi diye Allah bizi sınar sadece).

  Hiç şüphesiz din, Allah Katında [Allah’a Teslimiyettir] (Arapça çevirisi = [İslam] dır.)… (Ali İmran Suresi, 19)

  Bakara/239: Onlara de ki: “Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Hâlbuki O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz O’na gönülden bağlanmış kimseleriz.”

  2/159: İndirdiğimiz apaçık delilleri[ayetleri] ve hidayeti[doğru yolu] Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet etme konumunda olanlar lânet eder.

Leave a reply

Name (required)

Website