Rabbimiz Bir İşi/Oluşu Farklı Yollarla Gerçekleştirmekte

Rabbimiz Bir İşi/Oluşu Farklı Yollarla Gerçekleştirmekte

Fatır Suresi 43.Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH’ın sünnetinde bir sapma göremezsin.   Fetih Suresi 22 Eğer küfredenler sizinle savaşsalardı, sırtlarını dönüp kaçacaklardı. Sonra, bir dost da bir yardımcı da bulamazlardı. 23 Bu, Allah’ın öteden beri işleyip duran yolu-yöntemidir. Allah’ın yol ve (more…)