REDDEDİYORUM -4- (Bu yazı bir reddiyedir.)

REDDEDİYORUM -4- (Bu yazı bir reddiyedir.)

O öyle Allah ki halık, barî, müsavvir o, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün Göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, o öyle azîz, öyle hakîmdir.
(Haşr suresi, 24)

Allah’tır O. İlah yok O’ndan başka. Esmaül Hüsna, en güzel isimler O’nundur.
(Ta-ha suresi, 8)

De ki; Allah diyin rahman diyin hangisini deseniz hep onundur o en güzel isimler; bununla beraber salâtında pek bağırma, pek de gizleme ikisinin arası bir yol tut!
(İsra suresi 110)

En güzel isimler Allah’ınkilerdir. O’na o isimler ile dua ediniz. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları sapıklıkları ile baş başa bırakınız. Onlar yaptıklarının cezasını ilerde çekeceklerdir.
(Araf suresi, 180)

Allah’ın şu ismini 4444 defa oku bütün dileklerin yerine gelir, şu ismi 23432425 defa oku bütün dertlerden sıkıntılardan kurtulursun, şu ismini 4545634646 defa oku fakirliği görmezsin diyen ve Allah’ın isimleri konusunda eğri yola girenleri de REDDEDİYORUM….

Bir bid’at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.
(Hadid suresi, 27)

“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar…”
(Tevbe suresi, 34)

Allah’ın dininde var olmayan ruhbanlığı, dini sınıfı ve dini kurumları da REDDEDİYORUM…

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ne bilirsin, belki de o arınacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; Sen, ona yöneliyorsun. onun arınmamasından sana ne! Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
(Abese suresi, 1-12)

Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
(Tahrim suresi, 1)

Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana açık seçik belli olsun da yalancıları bilesin.
(Tevbe suresi, 43)

Muhammed Peygamberin her sözünü ayet, her davranışını dinin bir hükmü bilenleri ve Muhammed peygambere ismet sıfatı takanları, onun hatasız ve günahsız biri olduğunu söyleyerek bu dinin ayaklarını yerden kesenleri, “Peygamber de, bizim gibi bir insandır, ama bizden ayrılan tarafı Allah’tan vahiy almasıdır.” dediğimizde bizi tekfir edenleri de REDDEDİYORUM…

İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir’den okuduğumuzdur.
(Ali İmran suresi, 58)

Sen, bu tebliğin için onlardan bir ücret istemiyorsun. O, bütün âlemler için bir zikirden (hatırlatma) başka şey değildir.(Yusuf suresi, 104)

Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!”
(Hicr suresi, 6)

Şüphe yok o zikri(Kitabı) biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz.
(Hicr suresi, 9)

Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erler gönderdik. Hadi, sorun zikir ehline, eğer bilmiyorsanız.
(enbiya suresi, 7)

Zikrin; hatırlatma, anma, kuran, öğüt olmasına rağmen “Zikir ehline sorun.” ayetini ellerinde boncuklar ve zikirmatiklerle halvete çekilip toplumun sorunlarını görmeyen tasavvuf ehlini ve tarikat şeyhlerini işaret ettiğini söyleyenleri de REDDEDİYORUM…

De ki: “Bana vahyolunanda, ölü, akıtılmış kan, domuz eti –ki pistir- ve yoldan çıkararak Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan gayrisini yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum; fakat darda kalan başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir.” Şüphesiz ki Rabb’in , Gafur’dur, Rahim’dir.
(Enam suresi, 145)

Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.
(Nahl suresi, 116)

Dinde tek hüküm koyucu Allah iken, dolayısıyla helal ve haramları belirleme yetkisi ona aitken; buna rağmen haram üretim merkezlerini kuranları da, onları işletenleri de REDDEDİYORUM…

Çünkü sen o dâveti ölülere duyuramazsın ve arkalarına dönüp giderlerken sağırlara da duyuramazsın.
(Rum suresi, 52)

Diri olanı uyarsın ve inkârcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir.
(Yasin suresi, 70)

Ölmüş ve kemikleri dahi toprak olan sevgili babam,
Şu an mezarının başındayım, beni duyup duymadığını bilmiyorum ve sana Kur’an okuyorum. Rabb diyor ki: “Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, adaleti gözet, yetimin hakkını yeme, yalan söyleme, iftira atma, zina yapma, Allah’a ortak yaratma, tartıda eksik tartma, cimrilik etme, infak et, sadaka ver.”(Amin)

Ey benim temiz, bir o kadar da saf oğlum,
Okuduklarını duydum, Rabbim güzel söylemiş, lakin bunlar benden geçti, sen neden bunları düşünüp yapmıyorsun?
Kuran’ı üfürük kitabı yapanları da, her Perşembe akşamı ölülere okuyup onu mezarlık kitabı yapanları da REDDEDİYORUM…

Muhittin BOZKURT


About the Author
Author

wejedar

Comments (5)
 • Avatar

  Celil Özatamer Jan 4 2012 - 23:38 Reply

  Sevgili Muhittin Bey,

  Ben de yazılarımda ve hayatımda gerçekçiyimdir fakat gerçekçiliğin aşırısı da zararlıdır.. Sömürenler, saçmalayanlar istisna olmak kaydıyla elbette ki ölülerimize Kur’an okuyacağız!..

  Siz Kur’anı sadece maddesel bir kitap olarak görürseniz son kısımda yazdığınız oldukça dorudur, ölüye öğüt veriyor gibi oluruz fakaaat Kur’anın bu dünyada asla anlayamayacağınız manevi mucizelidir ölülerimize okumamızın nedeni.. Kur’an en gerizekalı insanın bile anlayabileceği şekilde ana temaları net olarak açıklamıştır. Sadece anlaşılan emir ve yasaklara uymak da yeterlidir fakat sadece bununla sınırlı tutarsak fazla hafife almış oluruz…

  Aklımızı kullanıp gerçekleri bulalım,doğruyu ve yanlışı zeka süzgecinden geçirelim elbette fakat fazlaca maddeci olmayalım..

  Allaha emanet olun

  • Avatar

   Kerim Polat Mar 10 2018 - 06:56 Reply

   Kuran öğüt kitabıdır, bir nevi hayat bilgisidir. Ölünün arkasından okunmak için değil yaşayanlar için hayat rehberi olarak, gerçekleri anlatan bir kitap olarak indirilmişir. Ama senin gelenekselcilikten kurtulamadığın belli, “elbette ölünün arkasından okuyacağız” demişsin. Ne diyim? Allah akıl versin sana.

 • Avatar

  wejedar Jan 5 2012 - 23:40 Reply

  Celi Öztamer kardeşim, Kuranı hafife almıyorum akisine onun ağır bir söz olduğunu (MUZZEMMİL suresi – 5 ) çok iyi biliyorum, Peygambere emredilen bu kuranla diri olanları uyarmaktır, eger dediğiniz gibi ölülere de okunmuş olsaydı muhakkak peygamber de ölülere okurdu ve bu durum kuranda da geçer bütün müminlere tavsiye edilirdi…
  selam ve dua ile…

 • Avatar

  Ebrar Sep 3 2012 - 10:21 Reply

  Cenâb-ı Hakk, Kuran’ı Kerimde, Hz. Muhammed (sas)’in yüce kadri kıymetiyle ilgili şöyle buyuruyor: “Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe sûresi, 9/128) Ey Resulüm! Sen böyle onların üzerine titrerken, onlar hâlâ senden ve yolundan yüz çevirecek olurlarsa de ki: Bana, yardımcı ve destekçi olarak, Allah kâfidir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben O’na dayandım, O’na güvendim…” (Tevbe sûresi, 9/129) “Deki: Ey insanlar! Eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i İmran sûresi, 3/31) “Hakikaten Allah’ın Resûlünde sizler için, Allah’a ve ahret gününe kavuşmayı bekleyen ve Allah’ı çok zikredenler için en mükemmel örnek vardır.” (Ahzâb sûresi, 33/21) “Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik.” (Enbiya sûresi, 21/107)

 • Avatar

  Şimşek Apr 12 2014 - 06:59 Reply

  KUR’AN ölülere okunacak kitap / yasa / kural / DEĞİLDİR.

  KUR’AN iki ayak üzerinde durabilin insanlara okutulur.ve okunur.hazmedenler erdemli insanlar olurlar.hazmedemiyenleride yaratan pisliği üzerlerine akıtır.

  Muhittin beyin bu yazısınada desteğimi bildiririm.
  saygılarımla

Leave a reply

Name (required)

Website