Allah’ın İnsanların Kulluğuna İhtiyacı Var mı?

 

Ateistlerin ya da dine inanmayanların Kuran’a veya Allah’ın peygamberleri aracılığıyla indirdiği dinlere getirdiği itirazlardan biri de “Allah’ın insanların kulluğuna mı ihtiyacı var ki bizlerden bunu istiyor?” düşüncesidir.

Öncelikle Allah insanlarla vahiy yani peygamberleri ve peygamber döneminde yaşamayan insanlarla da peygamberler aracılığıyla gelen ilahi kitaplar aracılığıyla iletişim kuruyor. Allah, evrenin ve insanların ve evrendeki diğer canlıların bir Yaratıcısı olduğunu, insanların bu dünyada Allah’a dine, karşı tavırları ile sorumlu olduklarını ve ölüm sonrası hayatta hesaba çekileceğini vahiy yoluyla insanlara iletiyor. Bunlar gibi temel meselelerle beraber aslında Allah’ın vahyi olan Kuran’a baktığımızda, Allah’ın insanların kulluğuna ihtiyacı olup olmadığına dair soru gibi benzer itirazlara da cevap verdiğini görüyoruz.

 

42 – Şuara Suresi
8. Eğer Allah dileseydi onları bir tek ümmet elbette yapıverirdi. Fakat O, dilediği kişiyi/dileyeni rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.


Yukarıdaki ayette de ifade edildiği gibi Allah dileseydi her insan iman ederdi. Tüm insanlar hayatlarını Allah’a kulluk ile geçirirlerdi. Kuran’da başka ayetlerde de ifade edildiği gibi Allah’ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok ancak her insanın Allah’a kulluk etmeye ve onun rahmetine ihtiyacı var. Tabii ki bu dünyada ve ahiret hayatında mutlu olmak ve acı çekmemek istiyorsa.

 


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website