İsra Suresi 81. Ayetten Alınması Gereken Dersler…

Değerli kardeşlerim, bugün sizleri üzerinde düşünmeye davet etmek istediğim ayet, İsra suresi 81. ayet olacaktır. Acaba Allah bu ayetinde, hak geldi, batıl yok oldu derken nelerden bahsediyor olabilir? Önce ayeti yazalım, sonra üzerinde birlikte düşünelim.

 

İsra
81: De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

 

Yaradan hak geldi derken kimden ve nelerden bahsediyor olabilir, önce onu netleştirelim. Bunu anlamak içinde bu ayetin hemen devamındaki ayete bakalım.

 

İsra
82: Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.

 

Demek ki Yaradan hak geldi derken, Kur’an dan bahsediyormuş. Yani Kur’an ın iman edenler için, şifa ve rahmet olacağı müjdesini veriyor. Çünkü peygamberimiz devrinde toplum, Allah ın daha önce indirdiği kitaplarından sapmış, atalarının hurafe ve yanlış itikatlarının ardı sıra gider olmuş. Peki Allah bizleri, Kur’an dan başka kaynaklara sevk ediyor mu?

Hatırlayalım, Allah rehberinde bizlere, Kur’an ın ipine sarılın diye öğüt verir. Sizlere indirdiğime uyun, başka velilere uymayın der. Hidayete erenlerin, yalnız Rabbinden gelen Kur’an a iman edenler olacağını anlatır bizlere. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın diye uyarır. Allah kimlerin günahlarını affedeceğini söylerken, Rableri tarafından HAK olarak, Muhammed e indirilene inananların, günahlarını örteceğini, affedeceğini söyler. Kur’an ın insanların, kalp gözlerini açacak ışıklardan oluştuğunu açıklayarak, bizleri yalnız ve yalnız Kur’an ın ardı sıra gitmemizi öğütler.

Allah Kur’an ı, alemlere uyarıcı olsun diye indirdiğini ve bizlerin yalnız  Kur’an dan hesaba çekileceğimizi söyleyerek, son noktayı koyar ve bizlerin Kur’an dan başka rehber edinmemizin doğrudan, hak yolundan sapmak olacağını apaçık bildirir.

Ayetin sonundaki cümle çok düşündürücüdür. Lütfen bu sözler üzerinde dikkatle düşünelim.

(Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.)

Bu uyarıyı, çok önemseyerek düşünmeliyiz, kim bu zalimler. Zalimler sözünden iman etmeyen inkârcıları anlamamız yanlış olur. Onlardan bahsediyor olsaydı, ayet kâfirler diye söz ederdi. Zalimlerin kimler olduğunu tam olarak anlayabilmek için, gelin Kur’an ı bir bütün olarak düşünelim, bakalım Allah ın bahsettiği zalimler kimlermiş.

Aşağıdaki ayet üzerinde, lütfen dikkatle düşünelim.

 

İbrahim
27: Allah Teala sağlam sözle iman edenleri, hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar.

 

Bu ayeti eğer doğru anlayabilirsek, her sorunumuz çözülecektir. Ayette geçen sağlam sözle iman etmek ne demektir. Ya da Allah gerçek iman edenleri, sabit sözle sağlamlaştırması, ne anlama gelir?

Ayette Allah, bizlerin kurtuluşa erebilmesi için, en sağlam söz olan Kur’an ayetleri ile yalnız iman etmemizi istiyor. Bundan daha açık nasıl söylesin Yaradan. Demek ki en emin yolu takip etmek isteyen, en sağlam, en sabit söz olan Kur’an ın ardı sıra gitmeli, hurafe, rivayet, emin olmadığımız sözlerin peşine, asla düşmememiz gerektiği anlatılıyor.

Ayette bahsedilen zalimlere gelince. Dikkat ediniz, bunlarda inandıklarını söyleyenler. Allah ı ve elçisini inkâr edenler değil. Peki, neden Allah bunları saptırıyor, cezalandırıyor? Çünkü onlar Allah ın sapasağlam sözleri ile yetinmeyenler. Atalarının hurafe inançlarından vazgeçmeyenler.

Bugünde yaptığımız yanlışlar, dünden farklı değil. Çünkü onlar bugünde, Rabbin ayetlerini düşünmeden, hakka batıl karıştırmaya devam edenler. Çünkü onlar, Kur’an da her şeyden nice örnekleri anlayasınız diye sıraladık, açıkladık diyen Rahmana inatla, Kur’an da her şey yoktur diyerek, beşerin, velilerin rivayetlerine inananlar. Çünkü onlar, Allah ın sakın velilerin ardına düşmeyin, güvenilecek yardım istenecek, şefaat istenecek veliniz yalnız benim dediği halde, Rabbin sözlerini görmezden gelerek veliler edinenler, onlardan şefaat bekleyenler. Elbette bu yanlışta ısrarla inat edenleri Rabbim, asla doğruya yönlendirmeyecektir.

 

Bakara 59. ayette, bakın zalimlerin neler yaptığını söylüyor.

(Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler.)

 

Şükürler olsun Rabbime, bakın ne kadar güzel örnekler veriyor. Buradan da çok net anlaşılıyor ki, İsra suresi 82. ayette bahsedilen ZALİMLER, iman ettiğini söyledikleri halde, Allah ın ayetlerine, başka sözler karıştırıp, bunlarda Allah katındandır diyerek, ayetlerin anlamlarını değiştirenler olduğu anlaşılıyor. Sanki HAŞA Rabbim yazmayı unutmuşta, birileri akıl etmişçesine, siz bu ayetin nüzul sebebini biliyor musunuz diyerek, Rabbin hiç bahsetmediği anlamlar ayetlere verilmiyor mu?

Hâlbuki Rahman ne demişti, HAK GELDİ, BATIL YOK OLDU. Buradan da anlaşılıyor ki, Allah ın bahsettiği zalimler, hakka batıl karıştıranlar olduğu apaçık ortaya çıkıyor.

Zalimler konusunu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha vermek istiyorum.  Bakara 229. ayetinde Allah, bir konuda açıklama yapıyor ve sınırlamalar getiriyor. Daha sonrada ayetin sonunda çok dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor ve bakın ne diyor.

(Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.)

İşte yaptığımız büyük yanlışlara, çok dikkat çekici bir örnek. Demek ki Allah ın sınırları var. Peki, bu sınırlar nedir ve nerede belirtilmiştir? Elbette sizleri sorumlu tutuyorum dediği Kur’an da, Rabbin apaçık sınırları belirlenmiştir.

Eğer bizler bu sınırları yeterli görmeyip, kendimizce genişletmeye, sınırı aşmaya kalkarda, Kur’an da her şey yazmaz, özet bilgiler vardır der, dine ilaveler yaparsak, Allah ın koyduğu sınırları aşarsak, demek ki Rabbin katında ZALİMLERDEN olacağımız kaçınılmaz olacaktır.

Allah hakka batıl karıştırmayın diye ayetinde bizleri uyarıyor da, sakın emin olmadığınız bilgilerin ardına düşmeyin diyorsa, lütfen haddimizi aşarak, Allah ın koymuş olduğu sınırları zorlayıp, kendimizi ZALİMLER arasına sokmayalım.

Zalimlerden olmak istemeyen, Allah emretmediği halde, bunlarda Allah katındandır asla dememelidir. Çünkü Rabbin bahsetmediği, açıklama getirmediği konuları, bunlarda İslam ın, dinin emridir dersek, Yaradan a iftira atmış oluruz. Bunu yapanlara da bakın Allah ne diyor?

 

Ali İmran
94: Artık bundan sonra her kim Allah’a karşı yalan uydurursa, işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler.

 

Bizler elimizde, imtihan olduğumuz FURKAN apaçık dururken, nefislerimizin esiri olmaktan kurtulamadığımız için, beşerin öğretisi, baskısı altında öyle kalmışız ki, bize öğretilenleri Kur’an da göremediğimiz de, bakın demek ki her şey Kur’an da yazmıyormuş, deme cehaletini gösteriyoruz. Bu hatamızın en büyük nedeni, Kur’an ile aramıza edindiğimiz velileri sokmaktır. Bunu yaptığımız içinde, Rabbin neleri emrettiğinin elbette farkında olamayız.

Ayetin sonunda bahsedilen, Kur’an zalimlerin zararını artırır sözünden ne anlamalıyız, burası çok önemli. Zalimler hakka batıl karıştırdıkları ve Allah ın ayetlerinin anlamlarını değiştirip, beşerin hurafelerine delil aradıkları için, zalimlerin zararları, kaybı da, arttıkça artacaktır diyor Allah.

Allah ile kulun arasına hiç kimse giremez. Yaradan elçisine seslenerek, yarattığım kulum ile beni baş başa bırak diyor. Tebliğ etmek sana, hesap sormak bana düşer diyerek, bu gerçeği Kur’an çok güzel anlatmıştır. Tabi anlayana, anlamak isteyene.

Kur’an bizlerin niyetine göre sorularımıza cevap verir. Hiçbir art niyet beslemeden, Allah ın ne emrettiğini anlamak amacıyla Kur’an a bakarsanız, tüm gerçekleri Rabbim gösterecektir. Yok, eğer hurafe itikatlarımıza delil aramak adına, Kur’an ın bir kelimesinin ardına anlamlar yükleyerek delil arama çabası içindeysek, zalimlerden olduğumuz içinde, Rabbim böyle insanın zararını artırdıkça arttıracak, gerçekleri asla görmesine izin vermeyecektir.

Bizler Kur’an ı yeterli görmeyip, onun özet bil içerdiğini, onda her bilginin olmadığını söylemekten de hiç çekinmemişiz. Kur’an ı herkesin anlayamayacağı bir kitap ilan ederek, beşerin kitaplarını tercih etmişiz. Hatta daha da ileri gidip, beşerin bazı kitapları için, Kur’an ayetlerinin ayetidir bu kitaplar, demekte sakınca bile görmemişiz.

Ne yazık ki bu acı gerçek, bu zalimce davranışımızın olacağı, 1400 yıl önce Rabbin bizlere gönderdiği rehberinde bile yazıyor. Peygamberimizin mahşer günü, benim ümmetim Kur’an ı devre dışı bıraktılar diyeceği, bizlerin hiç umurunda bile olmamış. Bu uyarıyı kendi üstüne alan bile çıkmamış.

Bizler inatla Kur’an açık değil, herkes anlayamaz, her konuda açıklama yoktur dedikçe, Rabbimizde adeta gözümüze sokarcasına, bu fikre sakın inanmayın, Zalimlerden olursunuz DERCESİNE, BAKIN NE DİYOR.

 

Kehf
54: Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

 

Ne diyelim, Rabbin gerçeklerini, gönül gözleriyle gören gözlere, duyan kulaklara, hisseden gönüllere ne mutlu. Duymak, görmek ve hissetmek isteyen Rabbin HAK, EN SAĞLAM sözlerine sarılır. Çünkü peygamberimizde bunu yapmış, Rabbin hükümlerine tek bir kelime dahi ilave yapmamıştı. Çünkü Yaradan, elçisinin bazı sözleri bizlere atfederek, bunlarda Allah katındadır deseydi, ona ne yapardık diyor biliyor musunuz hakka 44. ayetinde?

(Mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.)

Değerli din kardeşlerim. Lütfen dikkatle düşünelim. Bu ihtarı, bu tembihi almış Allah ın elçisi, Allah ın Kur’an da hükmetmediği, açıklık getirmediği bir konuda, bunlarda Allah katındandır diyerek, dine ilaveler yapar mıydı? Yorum ve karar sizlerin.

Dilerim Rabbimden, zalimlerden olmayan, Allah ın rehberine sıkı sıkı sarılan, hakka batıl karıştırmayıp, Allah ın sağlam sözlerine iman eden, Rabbin halis kullarından oluruz. Allah aklını kullanmayan kullarımı, pislik içinde bırakırım diyorsa, gelin dostlar aklımızı kullanarak, Rabbin en sağlam sözlerine iman edelim. Yoksa bizleri Allah ile aldatanların şerrinden, zalimliğinden asla kurtulamayız.

 

Saygılarımla

Haluk GÜMÜŞTABAK


About the Author
Author

halukgta

Comments (3)
 • Avatar

  ugur Oct 30 2012 - 12:44 Reply

  Hoçam hak geldi batıl yok oldu diyorama gelinen nokta tam tersi değilmi.Daha çok insan üfürükçülere falçılara gidiyor türbelere adak adıyorlar.İnsana inandırılmış gizli sırlar gizli güçler varmış gibi onlara sahip olama duygusu.
  Kuran başta çehennemle korkutucu cennetle müjdeleyiçi (insan fıtratı gereği)bir eğitim sistemi (korku -ödüllendirme) ile aydınlatmaya başlamış sonra zümer 23 ayetinde inanaların korkması gerekmediğini başka ayetlerlede cenneti kazanmaktan çok ALLAHIN rızasını kazanmanın önemini belirtir.(onure etme) ne yazıkki islam dünyası bebeğin sobaya yaklaşırken ana babasının çız diye bağırışı zamanında kalmış ilerleyememiş korku dini olmuş. ne çok kullanılan kelimeler öbür dünya var çehennem azabından korkarım mealindeki ifadelerdir.yani çehennem azabı olmasa yapaçak o yanlışı.
  Kormak yalanın tetikleyendir Babanızdan korkuyorsanız hata yaptığınızda yalan söyleyeçeksiniz o yalanını doğruluğunu ispatlamak için birsürüyalansöylersiniz.
  Hadislere bakın sürüyle uydurulmuş hadis görürsünüz .deveye demişler boynun neye eğri devede nerem doğruki demiş.Yaşanan din yalan içinde boğulmuş durumda Kuranda namaz kılmak sevaptır diye bir şey yokken falança namaz şu kadar sevap filança gün tutulan oruç şu kadar sevap söylemlerini çok duymuşsunuzdur yalan külliyen yalan ALLAHIN bizim namazımıza ihtiyaçı yok ama bizim ona ihtiyaçımız var kıldıkça okula gitmiş gibi öğreniriz kendimizi geliştiririz ALLAHI biliriz. Bir yaşlı müşterim her gün gelinini çekişitirir bende yaşlı diye duymak istediklerini söylerdim her kese beni methederdi bir gün köylüler deyip hakaret edinçe dayanamadım oğlun meyhaneye gidermi kahveye gidermi kumar oynarmı diye sordum yo evden işie işten eve gider dedi bende öyleyse gelinini elini ayağını öp baak oğlun evinde nekadar mutlu deyinçe bir daha yüzünü görmedim.İ nsanlar hep duymak istediklerin,i duyar görmek istediklerini görür.
  Kurannı okurken çehennem korkusu içimizden atalım şu ayeti unutmayalım söyle o bedevilere müslüman olduk desinler iman ettik demesinler imanı kalplerine benveririm. ALLAHIN ipine sarılalım yanlış düşüne biliriz hata yapabiliriz ama ALLAH gerçeği hakkı bize göstereçektir buna iman edelim Bu günkü bilgi birikimimizle 20 sene sonra algılaya bileçeğimiz doğruları ALLAH bize gösterse kafayı yeriz inanç larımız sarsıla bilir.olgunlaşmamız lazım Evet hak geldi KURAN geldi 1500 senedir o kuranı didik didik inçelediler bir arpa boyu yol kat edemedik bir tane özgür islam ülkesi yok hepsi bağımlı yaşıyor bırak müslüman demeyi yaptıklarını görünçe insan bile diyemiyorsunuz ne yazıkki
  yukarda bir yazı var behe diye kim yahu müslüman olsa inansa inanmasa ne fark eder ona bile seviniyoruz yanlış anlaşılmasın bilime ve bilim adamlarına sonsuz saygım vardır ona inansada inanmasada saygı duyarım hala inançımızda şüpheliyiz Ben kendi adıma ALLAHIN varlığını biliyorum hissediyorum bana yaptıklarını görüyorum dünyada tek ben inanan kalsamda inançım şüpheye düşmez Kuranhakikatin kitabıdır abdesli törenle manasını anlamadan sahte göz yaşlarıyla kurallarla okumak bir şey ifade etmez anlamak düşünmek hayatımızda uygulamak için korkmadan ALLAHA SIĞINARAK İNANARAK okumak gerekir selam ve dua ile

 • Avatar

  halukgta Oct 31 2012 - 19:07 Reply

  Hak geldi batıl yok oldu derken, artık batılı bırakın hakka tabi olun diyor Allah. Yoksa batıl kendi kendine yok olmaz.

  Yok olmaktan kasıt, gerçeklerin ortaya çıkması, bizlere gelmesi adınadır. Seçim yine bizlerin. İster hakkın peşinden gideriz, ister batılın.

 • Avatar

  ugur Nov 1 2012 - 12:47 Reply

  Hocam aynı düşünçedeyiz.M esele hak’ı bilmek .Kuranı anlamak ALLAHI bilmek.
  Kıyamet korkusu içimizi sarmış düşünemiyoruz korkuyoruz .K adere inannanlar hiç bir ayette anladığımız anlamda kadere iman geçmediği halde korkudan, ALLAH bilmek istemiyorsa diye düşünemezler.Şimdi cevap verir yada vermezsiniz 2 ihti,mal var belki okuyup okumama olasıllığıda var .bir sürü mazeret olaçak telefon çalaçak konuşaçak sonrada unuta bilirsiniz vs v.s vereçeğiniz cevaptan birileri faydalanaçak ufku açılaçak bir sürü şeyler olabilir yapaçağı işe bile geç kalabilir okumak için sonsuz olanak olasılıklar var bunların hepsini ALLAH bilir ama sonuçta biri olaçak yaşadığımız geçerli olaçak burada ALLAH baştan bilip böylemi oluyor yada bilmek istemeyip bu olanaklardan birini seçmemiz için özgür irademizi kullanmamızımı bekliyor İman konusuda çocuğun kellesini kesen sapıkta islamın şartlarını uyguluyor iman ettim diyor İmanın ne olduğu ile ilgili güzel bir kitap yok kısaca hakla batılı ayırma imandandır ayıramıyorsan imansız yada imanın az demektir bir anlamda daha pek çok anlam yükleye biliriz.Bazı konular indiği zamanın insanlarının anlayaçağı şekilde anlatılmış bu gün anlayabileçeğimiz telepati psikolojik olaylar anlatılsa anlatılamazdı o günkü insanları anlaması için.Kuranın ALLAH katındaki bir kitaptan indirildiği bildiriyor O kitapta ALLAH her şeyi bir ölçü ile yaptığın(kader)buna iman etmemizi istiyor.bu gün o kitabı okumak için ilim adamı yetiştirmek gerekirken çocukları imam hatiplere yönlendiriyoruz.Hak’ı bilmemiz için çocuklarımızın fen bilimlerinde başarılı olabilmeleri için her türlü fedakarlığı göstermeliyiz
  Hoçam hak geldi batıl yok oldunu ayetinin manasını kavraya bilmek için.İstediğimi kurtuluşa erdiririm istediğimide azap içinde bırakırım mealinde bir çok ayet var.
  Rahmetli Türkan Saylan hanım efendi bizim gençliğimizde burnunda sivilçe çıktığı için gençler bunalıma girerken bunun bin beteri olan çüzzam hastalığının yok edilmesini ALLAH niye bir sürü ulema varken bu hanım efendiye nasip etmiştir.eğerki o ayetleri doğru okursak doğrusu budur bizler zan üzereyiz ALLAH gerçeği bilendir onun için bizim düşünçelerimiz her zaman gerçeği yansıtmaz ALLAH her şeyi bilir cennete gitiğini zannettiğimiz niçeleri çehennemin baş köşelerinde görürce bu ayetleri hatırlayaçağız
  hoçam bu ayeti birde son peygamber bizim peygamberimiz olduğuna göre bundan sonra her şeyi ilim ve akılla çözeçeğimizi ilimin bu kadar ilerlemesindende görebiliriz.Kuran haktır ALLAH insanlara hakikati anlata bilmek için her türlü imkanları gösterdi kimi zaman mucize kimi zaman yok ederek en son kuranla misaller vererek anlatmıştır İnsanın yardılış gayesi ALLAHIN muradının olması içindir ALLAHIN muradı onu bilmemizi istemesidir o nekadar murat ettiyse ilimde bilimde ilerleyeçeğiz neden niçin sorularına çevap vereçeğiz O zaman ALLAHI TANIYAÇAK BİLE BİLEÇEĞİZ GERÇEĞİ GÖREÇEĞİZ gönül gözümüz açılaçak batıl yok olaçak.Bunun için günlerçe çile hanelerde kalmaya ALLAHTAN bir işaret beklemeye gerek yok vazifemiz farzımız OKUMAKTIR

Leave a reply

Name (required)

Website