Kur’an = Hayat

Hayata dair Kur’andan edindiğim bakış açımı paylaşmama izin verin…

1- Şeksiz / şüphesiz Allaha dayanıp – güvenmek (Al-i İmran/160)
2- Kur’anı sindire sindire / yavaş yavaş okumak Hud (1-2)
3- – Kendimizi sürekli hesaba çekmek ve İç ve dış (afakta ve enfüste) ayetleri okurken sürekli Kur’anı önceleyerek okumak. Anladığımız ayetleri gizlememek. Kur’an’dan öğreniyoruz ki kâinatta yaratılan her şey bir ayet (Fussilet-53)
4- Kişisel gelişmemizi-dünyamızı-ahiretimizi ilgilendiren konuları yalnız Kur’anın ölçülerine göre belirlemek… Kişilik haklarımıza saygı duyulmasını istiyorsak başkalarının kişilik haklarına saygı duymayı öğrenerek İnfak-zekât-sadaka ahlakını da kuşanarak Evrensel nitelik taşıyan iyiliği emretmek kötülüğü men etmek…
4- Kamu yararına faaliyetlerde bulunurken sosyal alanda olsun bilim alanında olsun yarışmak. Yaptığımız her işte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak tıpkı bayrak teslimi için koşan koşucuların mantığıyla da hareket etmek “ben buraya kadar geldim, haydi artık sen koş diyebilmeli!

 

Rum/30
O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı Fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez dinişte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.

Ahkaf/13
Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra da dosdoğru yol alanlar var ya, onlar için hiçbir korku yoktur; onlar tasalanmayacaklardır da…

Fussilet/30
Şu bir gerçek ki, “Rabbimiz Allah’tır!” deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: “Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin.”

Al-İ İmran 133
Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğruyarışır gibi koşuşun.O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.

Bakara/148
Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir.

Maide/48
Sana da Kitap’ı hak olarak indirdik. Kitap’tan onun yanında bulunanı tasdikleyici ve onu denetleyip güvenilirliğini sağlayıcı olarak… O halde onlar arasında Allah’ın indirdiğiyle hükmet, Hak’tan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. Sizden her biri için bir yol/şerîat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. O size, tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir.

Hadid/21
Rabbinizden bir affa ve Allah ile resulüne inananlar için hazırlanmış bulunan, eni de yerle göğün eni kadar olan bir cennete doğru yarışarak koşun. Bu, Allah’ın dileyene/dilediğine vereceği bir lütuftur. Allah, o büyük lütfun sahibidir.

 


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Leave a reply

Name (required)

Website