About the Author
Author

Feridun34

Tevhid ve Özgürlük

ÖZGÜRLÜK…: Kişinin başka bir kişiye veya zümreye bağımlı olmaması, kısıtlanmış veya zorlanmış olmaması,  kendi özgür iradesine ve düşüncesine göre karar verebilmesidir.  Ancak özgür yaşayan insanlar aklın klavuzluğunda yaratılış amacına; tevhide ve fıtrata uygun yaşarlar. Bağımsız ve özgür yaşamak müminin karakteristik özelliğidir. Özgürlük, adalet ve eşit haklara sahip olma bilinci insanın fıtratında vardır. Özgürlüklerin kısıtlandığı adaletsizliğin-zulmün, haksızlıkların yaygınlaştığı yerde insan, fıtratına (more…)

Mezhepçilik Yasaklanmıştır!

Din toplumu birleştirir; dincilik, mezhepçilik, hizipçilik ise toplumu böler. İnsanları birbirine düşman eder. Yüce Allah “ümmetiniz bir tek ümmettir” (Enbiya-92 Muminun-52) diyerek İslam ümmetinin bir ve bütün olmasını istemiştir. Dini yalnız Allah’a özgüleyerek, Allah’a has kılarak dosdoğru yol-sırati müstakim üzerinde olmamızı istemiştir. (Beyyine-5) Kur’an yoluna, anlayışına alternatif olarak sunulan paralel din anlayışlarını, yorumlarını; toplumda din eksenli bölünmeyi, hizipçiliği yasaklamıştır. (Bakara-213 (more…)

Gerçek…

Dindarlar, “ gerçeği Allah gösterir, bildirir” derler. Bilimi önceleyen kişiler, “sadece bilim gerçeği gösterir” derler. Postmodernist yaklaşıma göre; evrensel gerçeklik yoktur, herkesin kendi gerçekleri vardır. Materyalist felsefeye göre; gerçek, somut ve nesnel olandır, maddedir, herşey maddeden gelir. Diyalektik materyalist anlayışa göre; gerçeklik yanılsama üzerinde çalışır… Bakalım bu konuda Kur’an ne diyor; Kur’an’a göre acaba gerçek nedir.? Hac-62 “Gerçek yalnız Allah’tır..” (more…)