HER YIL AYNI ÖLÇÜDE YAĞAN YAĞMUR

Yağmur, yeryüzündeki bütün canlıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli yeri kaplamaktadır. Allah`ın nimeti olan yağmurun özellikleri saymakla bitmez. Beni en çok etkileyen özelliklerinden biri de yağmurun yeryüzüne her sene eşit miktarda inmesi ve bunun da Kuran`da geçmesidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar yağmurun her sene aynı miktarda dünyamıza düştüğünü gösteriyor. Dünyamıza saniyede 16 milyon ton düşmekte, bu değer bir senede 500 (more…)

KARA DELİKLER

KARADELİKLER: BÜYÜK BİR YEMİN ——————————————————————————– 75 Hayır, yıldızların düştükleri yere (mevkilerine) yemin ederim. 76 Eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. 56 Vakıa Suresi 75-76 75. ayette yıldızların düştükleri yerler diye tercüme ettiğimiz “düştükleri yeri” deyimi,Arapça`da “mevki” kelimesiyle ifade edilmektedir. Aynı kelime 18. Kehf Suresi 53. ayette de geçer ve orada da suçluların cehenneme düşmesindeki “düşmeyi” ifade etmek için kullanılır. (more…)

BROWN HAREKETİ

Brown hareketi,sıvı içindeki mikroskopla görülecek kadar küçük parçacıkların, sürekli ve düzensiz hareketleridir.1800 lü yılların başında botanik uzmanı Robert Brown tarafından ortaya çıkarılmıştır.1870 sonrasında gaz teorilerindeki gelişmeler sonucu Brown hareketinin ,parçacıkların içinde yüzdüğü sıvının moleküllerinin termik kaynaşmasından ileri geldiği öne sürüldü.Kinetik teoriye göre suda asılı her parçacığın ,sistemin salt sıcaklığıyla orantılı bir enerjisi vardır.Bu enerji küçük parçaları hareket ettirir.Bizler sulanan bir (more…)

MUCİZE !!! MARSIN YÜZEYİNDE ALLAH YAZIYORMUŞ

İnsanlar, Allah`la ilgili mucizeleri hep uzaklarda ya da uç şeylerde arıyorlar. Çoğu zaman duymuşuz veya görmüşüzdür, karpuz çekirdeğinde Allah yazıyor, bazı ağaçlarda da yine Allah yazıyor diye büyük mucize bulduklarını söylerler. Bazı balıklarda da Arapça birşeyler yazdığı görülmüştür. Allah yazısı, Arapça’da çok kolay yazıldığı için örneğin yosunlarda yanyana gelince Allah yazısı gibi birşey ortaya çıkabilir. Geçen gün gazetede okudum; Mars (more…)

EN ÖNEMLİ KEŞİF KONUŞMA

İnsanlığın bu medeniyet seviyesine gelmesi sürecinde birçok keşifler olmuştur. Bunların temelinde yatan en önemli etken konuşmadır. Nesneleri, cisimleri isimlendirmek herşeyin başlangıcıdır ve bu en büyük keşiftir. Allah Kuran`da bununla ilgili olarak daha ilk insan olan Adem`den itibaren cisimleri isimlendirerek konuşmanın olduğunu söylemektedir. Bakara 31`de “Ve Adem`e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere sunarak şöyle buyurdu: Hadi haber verin bana şunların (more…)

Hz. Muhammed`e Mucize verilmiş midir?

Sözcük olarak `aciz bırakan, karşı konulmayan, benzeri yapılamayan, harika` anlamına gelen mucize; kavram olarak da: `İnandırmak ve ikna etmek amacıyla, Allah`ın peygamberleri şahsında yaptırdığı, yarattığı, gösterdiği fiil` anlamına gelmektedir. Kur`an`da kelime olarak geçmeyen mucizeyi karşılama anlamında `ayet, ayat, beyyine, delil ve delail` kelimeleri kullanılmıştır. Ayet: `Belli olan bir alamet, bir şeyi ispat eden delil veya işaret` demektir. Mucizenin yaratıcısı/yapıcısı Allah`tır. (more…)

DÜNYANIN EN ALÇAK YERİ

Allah Kuran`da Rum suresi 2de”Yenilgiye uğratıldı Rum” 3te “Yeryüzünün en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından galip duruma geçecekler. Rum 4te “3 ile 9 yıl içinde. İş eninde sonunda Allah`ındır. Onların galibiyet gününde müminler ferahlayacaklar. ” der. Bu ayetlerde birkaç mucizevi olaya birden tanık oluyoruz. 3. ayette geçen Rumların yenildiği yer olarak dünyanın en alçak yeri ifadesi geçmektedir. Bizansların Perslere (more…)

MUCİZELER

İnsanlar Allah`ın mucizesi deyince çok farklı şeyler algılayabiliyorlar. Geçenler de biri diyorduki bir balığın sırtında Allah kelimesi yazıyormuş. Olabilir zaten Allah kelimesinin arapça yazılımı çok kolay olduğu için heryerde karşılaşabiliriz. Aslında oradaki balığın kendi mucize, ya da insan kendine aynada bakmıyor mu? Asıl mucizenin orada tam karşısında durduğunun farkında değil mi? Bir damla meniden nasıl bu hallere geldiğini, nasıl muazzam (more…)