ARININ BAL YAPMASI İÇGÜDÜSEL Mİ ????

Bazı insanlar, sadece Allah`ın adını anmamak ve O`nun olaylara müdahil oduğunu söylememek için çırpınıp dururlar. Olaylara gerçekçi yaklaşmaz ve bu olaylara da çeşitli isimler verirler. Örnek mi istersiniz; İçgüdü…
Arıların yaptıkları faaliyetlerin öğrenilerek, kendilerinde bulunan zekalarınca, kabiliyetleri sonucu içgüdüsel olduğunu söylerler.
Arılar, peteklerini birim alanının tamamen kullanılması ve en az malzemeyle petek yapılması için altıgen şeklinde yapmaktadırlar. Ayrıca, bütün dişi bal arılarının yaptıkları petek gözeneklerinin açısı, dünyadaki bütün matematik profesörlerince de onaylanan ve en iyi açı derecesiyle en çok iş çıkartılan 70 derece 32 dakikadır.
Sadece 5-6 hafta yaşayabilen arıların, bunları dünyadaki matematik profesörleri gibi hesaplamaları ve uygulamaları içgüdü diye tanımlamak, biraz saflık olmaz mı?


Kuran`da Yusuf suresi 40. ayette de söylediği gibi, bazıları Allah`a olayı vakıf etmemek için isimlendirmelerin arkasına sığınırlar. İçgüdü kelimesi de aslında içi boş isimlendirmelerden başkası değildir. Allah Nahl 68 de şöyle der; “Rabbin balarısına şöyle vahyetti: Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da…” 69 da “Sonra meyvaların her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul. Onun karıncıklarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar için onda şifa vardır. Derin derin düşünen bir topluluk için, bunda kesin bir mucize var.”

 

Yazar : İRFAN USTA

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website