Yaratanların En Güzeli

Muminun suresi ayet 14 ilginç bir ayettir. Bu ayette yüce Allah kendisini “yaratanların en güzeli” olarak tanımlar. Tefsirlerde bu tanımlamayla ilgili değişik yorum ve açıklamalar yapılmıştır. Örneğin bazıları bununla kastedilenin Allah’ın yaratma fiillerinin çokluğu – çeşitliliği olduğu iddiasında bulunmuştur. Modern zamanlardan önce yaşayan alimlerin bu tanımlamaya değişik anlamlar yüklemesi anlaşılabilir bir durum olsa da, bugünkü tefsircilerin bu tanımlamanın aslında neye (more…)

God of the Gaps Hatası ve Kuran

“God Of The Gaps” hatası nedir? Batılılar zaruretten kaynaklanan, arkasında aslında akla uygun bir sebebin bulunduğu, fakat insan bilgisindeki boşluklardan dolayı henüz açıklanamayan sonuçlardan hareketle bir Allah’ın varlığına inanmaya “God of the Gaps” hatası derler. Buna örnek olarak orta çağ Avrupa’sında yaşayan insanların gök cisimlerini meleklerin iterek hareket ettirdiğini zannetmeleri ve buradan hareketle Allah’ın var olduğunu düşünmeleri verilebilir. Bu durumun (more…)

Kuran ve 19 – Bir Alegorinin Çözümü ya da Yeni bir Yorum

19 sayısı etrafında dönen tartışmalara ben de kendi yorumumla katılmak istedim. Tabii ki bu da sonuçta bir “yorumdur”. Amacım 19 hakkında şu an için kendilerinden başka kimsenin inanmadığı bir iddianın sahibi olan kimselere meselenin düşünemedikleri başka boyutlarının da olabileceğini göstermek. Benim iddiam da tıpkı onların ki gibi (ve muhtemelen) hatalı olabilir, ama ben bunu peşin olarak kabul ediyor ve bu (more…)

Kuran`da Söz Sanatları

Synecdoche: Bir parçanın aslında bütünü ya da bütünün aslında parçayı ifade ettiği söz sanatı. Kuran’dan Örnekler: Muhtelif ayetlerde geçen “yeri yaydı”, “yeri çekip uzattı”, “yere uzantı verdi”, “yeri sizin için bir halı yaptı” şeklindeki ifadelerde geçen “yer” kelimesi aslında “yer kabuğu” anlamında kullanılmıştır. “Yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çeviriniz” (Bakara, 2/144). Burada yüzden maksat bütün vücuttur. “Esir bir boyun kurtarmaktır”. (Köle (more…)

6 Günde Yaratılış

Fussilet suresi 9–12. ayetler pek çoklarının kafasını karıştırmaktadır. Daha kötüsü bu ayetler bazıları tarafından Kuran’a saldırmak için kullanılmaktadır. Aşağıda bu ayetleri veriyorum: Fussilet/9-12 (Y. Nuri Öztürk) De ki: “Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O`na ortaklar mı koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi`dir O. ” O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azıklarını (more…)

Dünya Dönüyor diyen ayetler ve Zülkarneyn Kıssası

Çoğunuzun bildiği aşağıdaki 2 Kuran ayetini dikkatlerinize sunmak istiyorum: Enbiya/33 “Geceyi, gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan da Odur. Bunların herbiri bir yörüngede yüzmektedir. ” Yasin/40 “Ne Güneş Aya yetişir, ne gece gündüzü geçer. Hepsi bir yörüngede yüzer, gider. ” Bu ayetleri Türkçe bir mealden aldım. Mealde Enbiya/33 ayetinin altına düşülen dip not aynen şöyle: “Sadece iki gök cismi sayıldığı halde, (more…)

Kuran ve Komünizm

Kuran (Zühruf/31-32) 31. “Bir de ‘Bu Kuran iki şehirden birindeki büyük bir adama indirilseydi ya’ dediler”. 32. “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onların kimini kimine derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti, onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır. ” Bu iki ayetin Kuran’ın Hz. Peygambere indirilmek yerine, Mekke ya da (more…)

MUCİZE

Kuranı Kerimde bütün peygamberlere mucizeler verildiği bildirilmiştir. Özellikle Kitap verilen ve gönderilen peygamberlere çok büyük Mucizeler verilmiştir ki insanlar bu mucizeleri görsün peygamberine inansın ve onun öğretilerine uysun diyerek. hz. İsa ölüleri diriltmiş çamurdan kuş yapmış ve ona can verip uçurmuş. bebek iken konuşmuş insanlarla v. b. hz. musa da bakara 67-73te ölü diriltmiş. kızıldenizi ikiye yarmış asası yılana dönüşmüş (more…)