Anne Sütündeki Mucize

Anne sütü, bebeğin bütün besin ihtiyacını karşılayan ve bebeği enfeksiyonlardan koruyan eşsiz bir karışımdır. Dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren yeni bir hayata uyum sağlamak zorunda olan bebek için gerekli her şey, gebelik boyunca akıl almaz bir sistemle gerçekleşir. Anne sütü, hamilelik süresince annenin hormonları tarafından hazırlanır. Sütün oluşumu, beyinin ön hipofiz bezinde bulunan “prolaktin” adı verilen bir hormona bağlıdır. Hamilelik (more…)

Mürselat 8, 9 – Kara Delikler

Mürselat 8, 9 – Kara Delikler (Latin harfleri ile yazılan ayetlerde pronansları dikkate almayın). * Fe izennucu mutumiset (Sonra o yıldızların ışığı söndüğü zaman) * Ve izessema ufuricet (Ve gök yarıldığı/açıldığı zaman) Kara delikler hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Kara delikler yıldızların içine çökmesi ve dolayısıyla korkunç bir kütle yoğunluğuna ve buna doğru orantılı olarak da korkunç bir gravitasyona (more…)

Kuran’ın olayları anlatımı

Kuran ağır dile sahip roman gibi değil de, sade bir şekilde anlatır bilgileri ve yaşam öykülerini. Hatta çoğu yerde geçişleri sinematik bir havada sunar. Bu yüzden bir çok yerde “de ki”, dediler ki” gibi ifadeleri kullanmaz. Tabii aynı zamanda Kuran`ın matematiksel mucizesi de sağlanmış olur bu yolla. YUSUF 80. Yûsuf`tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartışmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: (more…)

Yaratanların En Güzeli

Muminun suresi ayet 14 ilginç bir ayettir. Bu ayette yüce Allah kendisini “yaratanların en güzeli” olarak tanımlar. Tefsirlerde bu tanımlamayla ilgili değişik yorum ve açıklamalar yapılmıştır. Örneğin bazıları bununla kastedilenin Allah’ın yaratma fiillerinin çokluğu – çeşitliliği olduğu iddiasında bulunmuştur. Modern zamanlardan önce yaşayan alimlerin bu tanımlamaya değişik anlamlar yüklemesi anlaşılabilir bir durum olsa da, bugünkü tefsircilerin bu tanımlamanın aslında neye (more…)

God of the Gaps Hatası ve Kuran

“God Of The Gaps” hatası nedir? Batılılar zaruretten kaynaklanan, arkasında aslında akla uygun bir sebebin bulunduğu, fakat insan bilgisindeki boşluklardan dolayı henüz açıklanamayan sonuçlardan hareketle bir Allah’ın varlığına inanmaya “God of the Gaps” hatası derler. Buna örnek olarak orta çağ Avrupa’sında yaşayan insanların gök cisimlerini meleklerin iterek hareket ettirdiğini zannetmeleri ve buradan hareketle Allah’ın var olduğunu düşünmeleri verilebilir. Bu durumun (more…)

Kuran`da Söz Sanatları

Synecdoche: Bir parçanın aslında bütünü ya da bütünün aslında parçayı ifade ettiği söz sanatı. Kuran’dan Örnekler: Muhtelif ayetlerde geçen “yeri yaydı”, “yeri çekip uzattı”, “yere uzantı verdi”, “yeri sizin için bir halı yaptı” şeklindeki ifadelerde geçen “yer” kelimesi aslında “yer kabuğu” anlamında kullanılmıştır. “Yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çeviriniz” (Bakara, 2/144). Burada yüzden maksat bütün vücuttur. “Esir bir boyun kurtarmaktır”. (Köle (more…)

6 Günde Yaratılış

Fussilet suresi 9–12. ayetler pek çoklarının kafasını karıştırmaktadır. Daha kötüsü bu ayetler bazıları tarafından Kuran’a saldırmak için kullanılmaktadır. Aşağıda bu ayetleri veriyorum: Fussilet/9-12 (Y. Nuri Öztürk) De ki: “Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O`na ortaklar mı koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi`dir O. ” O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azıklarını (more…)

Dünya Dönüyor diyen ayetler ve Zülkarneyn Kıssası

Çoğunuzun bildiği aşağıdaki 2 Kuran ayetini dikkatlerinize sunmak istiyorum: Enbiya/33 “Geceyi, gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan da Odur. Bunların herbiri bir yörüngede yüzmektedir. ” Yasin/40 “Ne Güneş Aya yetişir, ne gece gündüzü geçer. Hepsi bir yörüngede yüzer, gider. ” Bu ayetleri Türkçe bir mealden aldım. Mealde Enbiya/33 ayetinin altına düşülen dip not aynen şöyle: “Sadece iki gök cismi sayıldığı halde, (more…)