SİZ KURAN-I KERİM`İ NASIL OKURSUNUZ ?

Genel olarak halkımızın okuma yazma oranı yüksektir. Ancak insanımızın kitap okuma oranı aynı ölçüde değildir. Dini, Kuran`dan okuyarak öğrenme yüzdesi ise çok çok düşüktür. Kuran, halkımızca bohçalara sarılarak, kütüphanenin en üst rafına kaldırılır. Çok önemli günlerde, Ramazanda, ya da bir ölünün arkasından okunmak üzere okunur. Bu okumalar da Arapça olduğundan hiç birşey anlaşılmaz, sadece güzel bir tını vardır. Allah, Kuran`ı (more…)

KURANA GÖRE İYİ MÜSLÜMAN

Çoğumuzun aklına iyi müslüman denince namazını kılan çevresine bir kötülüğü dokunmayan ağır başlı sakin bir insan tipi gelir. Ama olaya Kuran açısından bakıldığında iyi müslüman olmak için bunlar yeterli görülmemiştir. İyi müslüman yalnızca kötülük yapmayan, kötülüğe bulaşmayan müslüman değildir. İyi müslüman hayırda aktivite sergileyen, hayra katılan, emek veren, aklını çalıştıran, araştıran, düşünen müslümandır. Şunu unutmayalım pisliğe batmış bir toplum içinde (more…)

EHLİSÜNNET KÖŞEYE SIKIŞIRSA

Ehlisünnet inanışa göre, dinin kaynakları; hadisler, içtihatlar, mezhep imamları, Kuran, gelenek-göreneklerdir. Allah`ın bize emretmediği, yasaklamadığı şeyleri Kuran dışındaki bütün kaynaklarda görebilirsiniz. H. z Muhammed`e indirilen din Allah`ın söyledikleriyle, insanların dediklerinin biraraya getirilmesiyle çorbaya dönüştürülmüştür. Sadece Kuran`ı -Kerim`i dinin kaynağı olarak ele almazsanız olacağı budur. Şimdi son zamanlarda ehlisünnet Kuran`ın dışındakilerin saçma sapan şeyler olduklarını yeni yeni idrak etmeye başladı. Bu sefer (more…)

BU ALLAH KATINDANDIR

Din hakkında herşeyi bildiğini zannedenler, boşboğazlık yapanlar, hayatlarında bir kere olsun Kuran meali okumamış insanlar bazen öyle şeyler söylerler ki dinleyenlerin bir bölümü (Yine Kuran okumayan güruh) bunlara inanır. Dini de o adamların anlattıkları gibi zannederler, kendileri de o adamlar gibi yaşarlar. O adamlarsa dedelerinden, atalarından duyduklarından başka birşey nakletmezler. Hatta daha da ileri gidip bunlar Allah katındandır derler. Aslında dediklerinin (more…)

ÖZGÜRLÜK SENCE NE?

Özgürlüğün tanımını yapın diye insanlara sorsak, herkesten farklı cevap alırız. Allah`a inanmayan, ya da inansa bile O`nun dediklerini yapmayanların ortak düşüncesi Allah`ın bireyin özgürlüğünü elinden aldığıdır. Bu tipler harama girerken de, örneğin zina yaparken ya da kumar oynarken bu haklarının elinden alındığını savunurlar, özgürlüklerinin olduğunu düşünürler. Aynı insanlar dünyevi işlerde özgürlüklerini kendileri belirleyemezler. Dünyada hiç kimse ben okula gitmiycem diyemez, (more…)

DETAYKOLİKLER

Allah Kuran`ın çeşitli yerlerinde, yahudi toplumunun çok detaycı olduğunu söylüyor. Detaylarında çoğunlukla işi yokuşa sürmek için olduğu anlaşılıyor. Bakara suresi bunun en çarpıcı örneklerinin olduğu suredir. Bakara 67 de Allah Musa toplumundan inek kesmesini ister, buna karşılık Musa`nın toplumu 68-69-70-71inci ayetlerde de görülüyor ki Allah`tan her seferinde inekle ilgili yeni detaylar ister. Allah her seferinde detayları açıkladıktan sonra 71. ayetin (more…)

KURAN MERKEZLİ DİN

*İslam dininin dosdoğru bir şekilde anlaşılması ve yaşama geçirilmesi ancak KUR’AN merkezli bir din anlayışıyla mümkündür. Çünkü ancak o zaman doğrularla yanlışlar, din adına uydurulanlarla gerçekten Rab`bimiz tarafından emredilenler ve yasaklananlar birbirinden ayrılacaktır. Dosdoğru ve erdemli bir yaşam sürmemiz için bizlere kılavuzluk edecek olan Kur`an; anlaşılır, yeterli ve herşeyi ayrıntılarıyla açıklayan bir Kitaptır. 16-Nahl-89:’’ Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların (more…)

HİZİPLERE BÖLÜNMEK

Allah`ın indirdiği son kitap Kuran`dır. Müslüman olup ben müminlerdenim diyen herkes yalnızca Kuran`a uymalıdır. Dinin kaynağı olarak tek Kuran`ın olduğu insanlarca kabul görseydi zaten şu anda yaşadığımız kaos ortamı oluşmazdı. Bir olaya birden farklı yorum getirilmezdi. Mezheplerin ortaya çıkmasının altında yatan en önemli neden Kuran`ı kaynak olarak tek görmemeleridir. Onlara göre Kuran anlaşılmaz ve dinin tamamı içinde yeterli değildir. Allah (more…)