KENDİNİ İSLAM ZANNEDEN TOPLUMLARIN HATALARI

İslam dinini uygulamada toplumlar neden ve nasıl Kuran çizgisinin dışında kaldılar? Yaptıkları bozgunculukları, gruplaşarak bölünmelerini kendi hataları olarak değilde dış güçlerin daha doğrusu Yahudi ve Hıristiyan oyunlarıymış gibi yorumlayarak bu düşüncelerini toplumun gözünde ve kendi nefislerinde temize çıkarmaya çalıştılar.


İslama en büyük zararı veren, kendilerini dinde ALLAH gibi otorite gören, metotlar geliştirerek ALLAH`TAN daha çok bilen, KURAN`DAN daha çok inanılan bir din ortaya getirerek İslam düşmanlarının bile yapamayacakları zararı aslında kendileri başardılar. ALLAH`IN otoritesini, KURAN`IN yeterliliğini eksik gördüler. ( dilleriyle söylemeselerde eylemleriyle bu gerçeği ortaya koyuyorlar. ) Daha ilginç olanı da, dinde kendilerini otorite görenler ALLAH ve KURAN Müslüman için yeterlidir diyenleri İslam düşmanı ilan ettiler.

Kendilerini İslam zanneden toplumların uygulamadaki hatalarını, birliktelik oluşturamadıkları ve bölük pörçük oluşlarının sebeplerini ALLAHIN ayetlerinden görebiliriz.

İSLAM OLANLAR GERÇEĞİ ve DOĞRUYU ARAŞTIRIP BULANLARDIR. 72/14

Kendisini Müslüman zannedenlerin KURANI okumaması. 2/121

ALLAHTAN başka şahısları ilah edinmeleri. 9/31

Kendi hevalarını ilah edinmeleri. 53/23

ALLAHI sever gibi başkalarını sevmeleri. 2/165

ALLAHIN dışında başkalarının da hüküm koyabileceğine inanmaları. 12/40 39/36

KURANIN tek başına İslam için yeterli olamayacağına inanmaları. 28/85 17/9

Gruplaşmaların olması(Mezhepler ve Tarikatlar. ) 6/159

Dinde aşırı gidilmesi. 5/77

Çoğunluğa uyulması ve aldanmaları. 6/116

KURAN geldiği halde atalarının dininden vazgeçmemeleri. 2/170 12/40

KURANI bilmeden İslam hakkında delilsiz konuşmaları. 6/21 16/116 7/33 6/149

Yazar : İsmail ERİMLİ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website