SAKIN OLA TERBİYESİZLİK YAPMAYIN !

Aziz mümin,

Bu yaklaşım tam da “İmam Şafii kişinin öz kızıyla zinasının caiz olduğuna fetva veriyor” demek kadar kendini bilmezce, alçakça ve artniyetlidir.
Evet, Şafii, kişinin zinadan olma kızıyla nikahlanmasına cevaz verir. Bu cevaz bizce de yanlıştır. Fakat Şafii`nin usulünden kaynaklanır. Şimdi biri kalkıp “Şafii kişinin kızıyla evlenmesi caizdir diyen bir adamdır” derse terbiyesizlik etmiş olmaz mı?
(http: //www. mustafaislamoglu. com/haber_detay. php? haber_id=388)

Yukarıdaki satırlar Mustafa İslamoğlu`nun sitesinden alıntıdır, devamını okumak isteyen adrese tıklayabilir.

Mustafa İslamoğlu burada Şafi`nin hata yaptığını söylüyor. Ben Mustafa İslamoğlu`na katılmıyorum. Çünkü Şafi gibi biri hata yapar mı? Yapsa yapsa hatacık yapar. Hatacık demeye bile dilim varmıyor ama başka kelime bulamadım. Çünkü bildiğiniz gibi onların hata(cık)larına da sevap veriliyor. Böyle karlı bir iş nerede görülmüş? Hata yapıyorsun sevap kazanıyorsun. Doğruların çok az olduğunu herkes bilir dolayısıyla yanlışların çok olduğunu da herkes bilir. Böyle bir düşünce ile içtihat yapan değerli zatlar doğru içtihat yaparak kazandığı sevaptan daha çoğunu bol bol hata yaparak kazanabilir. Demek ki içtihatçıların yapması gereken yanlışların bu bolluğundan yararlanıp yapabildikleri kadar yanlış yapıp sevap üstüne sevap almaktır. Nitekim Şafi kişinin öz kızı ile evlenebileceğini söyleyerek sevap almıştır.

Bir insan nasıl olur da yanlış içtihada sevap verileceğini savunur? Bunu hangi mantıkla açıklayabilir? Ancak nakil mantığı ile savunabilir ki zaten öyle yapıyorlar. Din akıl işi değil nakil işidir diye avazlarının çıktığı kadar bağırırlar. Çünkü akıl karıştı mı işin içine doğru yanlış ayırdedilir. Müslümana düşen akıl etmek değil, kendilerine öğretildiği gibi dini yaşamalarıdır(!).

Bu değerli alimlerimiz sadece halka mı dinini öğretir, asla. Bakın ayet ne diyor:

`De ki: “Siz mi Allah`a dininizi öğreteceksiniz? Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, her şeyi bilendir. “(hucurat 16)

Ayet de belirtildiği gibi bunlar sadece halka değil Allah`a da dinini öğretiyorlar, yani Onun gönderdiği dini ona öğrettikleri gözler önünde. Örneğini de yukarda verdim. Nisa 23`te açıkça `size kızlarınız haram kılındı` deniyorken yine de Şafi bir insanın öz kızı ile evlenebileceği hakkında içtihatta bulunabiliyor. Alim diye yere göğe sığdıralamayan bu kişi hiç mi akıl yürütmemiş? Bu iddiada bulunurken Kuranla tam anlamıyla çelişmesi iddiasının kaynağının hadisler olduğunu gösterir. Nasıl oluyor da hadis olduğuna inandığı sözü mantık süzgecinden geçirmiyor? Bu alimler akıla hiç mi itibar etmiyor ki insanın midesini bulandıran bir iddiada bulunabiliyorlar? Burası sözün bittiği yerdir. Söz bitmez söyleyecek çok şey var ama ben burada gerçekten terbiyesizlik yapmak istemiyorum, o yüzden susuyorum.

Bu din kimin dini anlamadım ki? ..

Yazar : Ahmet Göçmen

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website