Allah`a Kulluk Etmek

Geçenlerde televizyonda maç izlerken, Gol`den sonra bir futbolcunun formasının altındaki tişörte ” I belong to Jesus” yani ” İsa`ya aidim” sloganını yazdırmış olduğunu gördüm. Bu düşünce tarzıyla İsa Peygamber Allaha eşdeğer koşulmakta, putlaştırılmakta, Rab ilan edilmektedir.

Ali İmran 79- 80: “Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm-hikmet ve peygamberlik versin de sonra o, insanlara “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” desin. O ancak şöyle der: “Okuyup araştırdığınız şeylere, öğrettiğiniz şu Kitap’a dayanarak benliklerini Allah’a adamış kullar/Rabbaniler olun!”
80. Ve size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz, müslümanlar haline geldikten sonra inkarı mı emreder size? Bu durum şirke girer ve Allah günahlarımızdan sadece şirki bağışlamaz. “Nisa 48: Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah`a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir. ”
Bizler yalnızca Allah`a aitiz ve yalnızca O`na kulluk/ ibadet ederiz. Allah`a Kulluk etmek Kur`an, Tevrat, İncil ve Zebur`da açık bir şekilde aşağıda göreceğiniz ortak ayetlerle ifade edilmektedir. İsa peygamber bile insanlara “Matta 4: 10: Yalnız Allaha kulluk edin” derken, İnsanlar nasıl O`na kulluk ederler, O`na taparlar. Bu düşüncedeki insanlar İncil’i hiç okumazlar mı?
Peygamberler de bizler gibi birer insandır. Sadece Allah’tan gelen vahyi bize iletirler. Kendilerinden bir şey katmazlar. (Tabiî ki sıradan İnsanlar değillerdir. Peygamberimiz Kur’an da şu şekilde övülür: Nisa 113: “Allah peygamberimizi seçti ve ona büyük bir iyilikte bulundu. ” Kalem 4: “Onu güzel ve büyük bir ahlak sahibi kıldı. ” Enbiya 107: “o’nu alemlere rahmet yaptı. ” Fetih 2: ” Peygamberimizin tüm günahlarını bağışladı. ”)
İbrahim 11: “Resulleri onlara dediler ki: “Biz de sadece sizin gibi birer insanız, fakat Allah, kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah`ın izni olmadan bizim size bir kanıt getirmemiz haddimize değil. İnananlar yalnız Allah`a dayanıp güvensinler. ” Araf 203: ”Onlara bir ayet getirmediğinde, “onu da şurdan burdan derleseydin ya, ” diye konuşurlar. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir. ” Maide 67: “Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. ”
Allaha Kulluk Etmekle İlgili Ortak Ayetler:
KUR`AN:
Fatiha 5: ” Yalnız sana kulluk / ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ”
Maide 72: “Yemin olsun ki, “Allah, Meryem`in oğlu Mesih`in ta kendisidir!” diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah`a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah`a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. ”
Tevbe 31: “Allah`ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih`i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah`tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah`tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O. ”
TEVRAT
Yasa`nın Tekrarı 11: 1
13 “Tanrınız RAB`bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O`na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz,
Yasa`nın Tekrarı 6: 13
13 “Tanrınız RAB`den korkacaksınız; O`na kulluk edecek ve O`nun adıyla ant içeceksiniz.
İNCİL
Matta 4: 10
10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! `Tanrın Rab`be tapacak, yalnız O`na kulluk edeceksin` diye yazılmıştır. ”
Luka 4: 8
5 Sonra İblis İsa`yı yükseklere çıkararak bir anda O`na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.
6 O`na, “Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim” dedi. “Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm.
7 Bana taparsan, hepsi senin olacak. ”
8 İsa ona şu karşılığı verdi: “`Tanrın Rab`be tapacak, yalnız O`na kulluk edeceksin` diye yazılmıştır. ”

ZEBUR
Mezmurlar 22
23 Ey sizler, RAB`den korkanlar, O`na övgüler sunun! Ey Yakup soyu, O`nu yüceltin! Ey İsrail soyu, O`na saygı gösterin!
26 Yoksullar yiyip doyacak, RAB`be yönelenler O`na övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!
30 Gelecek kuşaklar O`na kulluk edecek, Rab yeni kuşaklara anlatılacak.
31 O`nun kurtarışını, “Rab yaptı bunları” diyerek, Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

Yanlık Allaha Kulluk Edelim Yanlız ondan yardım isteyelim.

Yazar : H.Durmaz

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website