kıyamet sahneleri fiziksel açıklamalar-4

ZİLZAL suresi


1. Yer, o [son] müthiş sarsıntı ile sarsıldığında,

yerçekiminin bilinmesi gereken bir yönü, farklı yüksekliklerde zaman akışında minik farklar olmasıdır, örneğin: dağların tepelerinde deniz seviyesine göre zaman hafifçe hızlı geçer. Bu zaman farkı, bizler tarafından algılanamazken, objeleri dünya yüzeyine düşürmeye yeter ve bu atom saatleri yardımıyla ölçülebilir.
Büzüşmekte olan evrende zaman geriye dönerken, yerçekimi de tersine dönecektir çünkü bahsi geçen zaman farkı buna neden olacaktır. Terine dönen yerçekimi nedeniyle herşey yukarı doğru fırlayacak ve görülmemiş büyüklükte bir deprem meydana gelecektir. Ayağımızın altındaki yeryüzü dağlarla beraber aniden havaya fırlayacak ardından yere çarpacaktır.

ZİLZAL SURESİ
1. YER, o [son] müthiş sarsıntı ile sarsıldığında,

2. ve yeryüzü ağırlıklarını attı[ğında],

3. ve insan: “Ona ne oluyor? ” diye bağırdı[ğında],

4. o Gün yer, bütün haberlerini ortaya dökecek,

5. Rabbinin vahyettiği şekilde.

6. O Gün bütün insanlar, [geçmiş] fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar
HAKKA suresi:
14. yeryüzü[nün] ve dağlar[ın] bir tek darbe ile yerlerinden sökülüp parçalandıkları anı
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. .
yerçekiminin tersine dönmesi dünyayı patlatacak ve içini dışına çevirecektir, dağlar fırlayıp dağılacak, magmadaki kırmızı kızgın lav gökyüzüne boşalacak ve erimiş bakır gibi olacaktır.
MEARİC suresi:
8. O gün gök, erimiş bir maden gibi olur.
9. Dağlar, atılmış, renkli yün gibi olur.
( bir açıklama yapayım: dağlarda bulunan maden filizleri nedeniyle derin katmanlarda çeşitli renkler vardır, demir kırmızıdır, sülfür sanırım yeşil, kömür siyah vs. )
… … … … … … … … … … … … … … … … … ….
İNŞİKAK suresi:
3. Ve yer uzatıldığı,

4. Ve içindekini atıp boşaldığı,
yerçekiminin dönüşü yeryüzünün içindeki herşeyi atmasına neden olacak, ancak yeryüzü kütlesi dağılmayacak çünkü zamanın geriye akışı her maddeyi ilk haline çevirdiği için, zaman ve yerçekimi büzüşmekte olan evrende 2 zıt güç olarak davranacaktır. Bu 2 zıt gücün eşitlendiği bir anda, dünya içi boş bir küre olacaktır ve gökyüzünün yeri de değişmiş boş olan kürenin içini doldurmuş olacaktır.
İBRAHİM suresi:
48. O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah`ın huzurunda dikilir

Yazar : pelin güçlü

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website