Kötü, Hoşgörüsüz Konuşmalar ve Hareketler 1. Bölüm

Rahman ve Rahim olan Allah`ın Adıyla!


Yobaz müslüman nedir? Nasıl davranır? Neden öyle davranır?

Öncelikle yobazın tanımını yapalım.

Yobaz, bilinenin aksine dinde aşırıya kaçan dinciler değildir. Genelde bu manada algılandığı için önce buna vurgu yapmak istedim. Yobaz, bir görüşe veya inanca bağlı bir kişinin o konuda aşırıya kaçması, bağnazlık yapması, karşısındakine baskı uygulaması hatta gerektiğinde şiddete başvurabillen insan manasındadır. Yani fanatiklik, magandalık olarak da tanımlanabilir. (bknz: futbol magandaları)

Yobaz çeşitlidir. Dini yobaz, siyasi yobaz, evrim yobazı, laik yobazı, fen yobazı… vb şekilde genişletilebilir. Her alanın yobazı vardır, her görüşün, her inancın her fikrin! Biz de müslüman olupta islam konusunda aşırıya kaçanlara din yobazı, müslüman yobazlar diyoruz. ( Bknz: aynı şekilde yahudi, hristiyan, hindu.. vb yobazlar)

Müslüman Yobaz Nasıl Davranır? Yani onu nasıl tanırız?

Bir yobazı tanımak hiç de zor değildir ama tipine bakıncada tanımazsınız. Konuşmaya başladıkça, tartıştıkça, zaman geçirdikçe göreceksiniz ki karşınızdaki bir yobaz! Öncelikle uç noktalardadır bir katılık vardır. Haşindir, saldırgandır. Kendi haklı karşısındaki haksızdır. Kendi her daim doğruyu bilir, söyler karşısındaki yanlış, yalan söyler. Ne kadar kanıt koyarsanız koyun önüne kendi görüşüne körü körüne bağlıdır ve şaşmaz. (bu elbetteki bilgisinin çok doğruluğundan kaynaklanmıyor) Bir grup içinde hepsi yanlış yaptığını söylese bile asla hatasını kabul etmez bir şekilde geçiştirir. Sürekli savunmaya geçer. Bir an da onun için tü kaka insan olursunuz. Kendi fikri zıttındakilere karşı ithamlar ile konuşabilir eğer sinirlendirirseniz, hatta hakarete, küfüre kadar gidebilir. Bu ve benzeri davranışlar bir yobazda bulunan tipik davranışlardır.

Müslüman bir yobazı tanımak içinde yukarıdaki kriterlere bakabiliriz. Uyarlama yapmak yeterli olacaktır. İslam`ı olduğunun aksine katı bir şekilde, en uç noktalarda yaşarlar. Hoşgörüsüzdür, kalbi katı olanlar bile vardır. Karşısındaki müslümana bile, görüşü kendisinin zıttı ise(örnek: kurandna başka kaynak tanımaz, mezhepleri yanlış ve islam dışı görür ise) düşman kesilir. O müslüman artık onun için fasık, münafık, günahkar, sapkın, bozulmuş müslüman, kötü, tüh kakadır. Diğer yobaz türlerindeki gibi kişisel eleştiriye asla açık değillerdir. Oysa bir müslüman yobaz asla olamaz! Yüce Allah`ın emri çok açıktır:

Maide 77: De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, bir çoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. ”

Elbette suçlu asla suçluyum demez. Muhtemel bunu okuyan hiçbir yobaz, yobaz olduğunu düşünmeyecektir. Bu yüzden onların düzelmesi çok zordur. Doğruyu onlara ancak Allah gösterebilir, tabi buna rağmen görmemekte ısrar etmek de ısrarcı olacaklar vardır! Bazıları vardır ki hoşgörülü ve eleştiriye açık olan müslümanların davranışlarını karşı görüşe “cici gözükmek ” için olduğuna inanır rahatsız olur. Oysa bilmezlerki İslam bu şekilde konuşmayı, düşünmeyi, hareket etmeyi savunur. Hoşgörülü, güzel sözlü, ne olursa olsun sabırlı davranarak karşısındakilerin ithamlarına düzgün karşılık vermek, dövmeye.. vs kalkmamak.

Peki bu şekilde davranılmasının kaynağı nedir?

Yobazlığın kaynağı cehalettir. Bilgisizlik, onları buna itmiştir. İslam, kuran felsefesini algılayamamış kişiler başkalarının veya kendi nefislerinin oluşturdukları katılık ve darlık ile “doğru ” olduğunu düşündüğü şeyi savunma durumundadır. Genelde küçük yaşlardan itibaren yetiştirilme şekline bakar iseniz aileleri tarafından veya dergahlara, tarikatlara katılarak katılaşmış, doğru yalan bilgi edinmişlerdir. Bu tip insanlar, yerler yüzünden dinden çıkanlarda olmaktadır. İslam korkunç, kötü izlenimini aşılanıyor ve nitekim çoğu ömrü boyunca o edindikleri izlenim ile bağnaz bir şekilde yaşıyor düşman kesiliyorlar. Derler ya “yarı imam adamı dinden imandan eder”, o hesap. Şunu unutmayınki okumuş, tahsilli bir insan yobaz olabilir iken, okumamış br köyü insan daha aydın kafalı olabilir karşısında. Yani yobazın okumuş okumamış ayrımı yoktur!

Bakara 185: (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur`an`ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah`ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

Kötü, Hoşgörüsüz Konuşmalar ve Hareketler 2. bölümünde bu tür davranışların İslam ile bağdaşmadığını, İslam ruh ve felsefesinin dışında olduğunu kanıtlayan deliller sunacağız.

Selametle…

Yazar : Ayça MUTLUCAN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website