KURAN NASIL OKUNMALI?

Çoğu zaman görüyoruz ki hadisçi-mezhepçi müslüman arkadaşlar Kuran’ın tek başına anlaşılmaz bir kitap olduğunu iddia ediyorlar, ateistlerse surelerdeki bir ayeti cımbızlayıp eksik ve yanlış yorumlar yapıyorlar.


Oysaki Kuran kendi kendini açıklayan, tefsir eden bir kitap:

Furkan Suresi
32. Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, tek bir defada indirilseydi ya” Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk.
33. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu (ahsena tefsir) getirmiş olmayalım.

Anlaşılması için doğru methodla düşünerek ve birleştirerek okumak gerekli:

Zümer Suresi
23 Allah, sözün/hadisin en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah`ın zikri/Kur`an`ı karşısında yumuşar. Bu, Allah`ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah`ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.

Şimdi birkaç örnek verelim;

Örneğin Naziat Suresi 27. ayetteki sorunun cevabı o surede yok. Sorunun yanıtı Mümin Suresi 57. ayette karşımıza çıkıyor.

Naziat 27 Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?

GöKLERİN YARATILMASI MI İNSANIN YARATILMASI MI ZORDUR?

Cevap:
Mümin 57 Göklerin ve yerin yaratılışı/yarattıkları, insanların yaratılışından/insanlar âleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanların çokları bilmiyorlar.

***

Fatiha Suresi
6 Dosdoğru giden yola ilet bizi…
7 Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna…

DOĞRU YOL NEDİR?

Cevap:
Yasin Suresi
60 Ey âdemoğulları! Ben size, “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?
61 “Bana ibadet edin, dosdoğru yol budur!” demedim mi?

Ali İmran Suresi
51 “Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O`na kulluk edin!İşte bu, dosdoğru bir yoldur. ”
***

Yunus 20 Şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Gayb, Allah`ın tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim. ”

İNANMAYANLAR PEYGAMBERDEN NASIL MUCİZE İSTEDİLER?

Cevap:
İsra Suresi
90 Dediler ki: “Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız!”
91 “Yahut senin, hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. ”
92 “Yahut iddia ettiğin gibi göğü, parçalar halinde üzerimize düşürmelisin, yahut Allah`ı ve melekleri karşımıza dikmelisin. ”
93 “Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!” De ki: “Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki? ”

Furkan Suresi
7 Şunu da söylemişlerdir: “Ne biçim resuldür bu; yemek yiyor, sokaklarda yürüyor. Üzerine bir melek indirilmeli, beraberinde özel bir uyarıcı olmalı değil miydi? ”
8 “Yahut ona bir hazine gönderilmeli, yahut ürününden yediği bir bahçesi olmalı değil miydi? ” O zalimler şunu da söylediler: “Sizler büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz. ”

Nisa Suresi
153 Ehlikitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten onlar Mûsa`dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: “Allah`ı bize açıktan göster. ” Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık-seçik kanıtların gelişi ardından buzağıya taptılar. Biz onların bu günahını da affettik. Biz Mûsa`ya apaçık bir kanıt/bir hükmetme gücü verdik.

Hud Suresi
12 Belki de sen; onlar, “Ona bir hazine indirilseydi, yahut beraberinde bir melek gelseydi ya!” diyorlar diye göğsün sıkışıp daralarak, sana vahyedilmekte olanının bir kısmını terk etmeye kalkarsın. Gerçek olan şu ki, sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şey üzerinde bir Vekîl`dir.
***

Hicr 16 Yemin olsun, biz gökte burçlar oluşturduk ve onu/onları, seyredenler için süsledik.

GÖKYÜZÜ NE İLE VE NASIL SÜSLENDİ?

Mülk 5 Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.

KANDİL KELİMESİ İLE NE KAST EDİLMEKTEDİR?

15 “Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı? ”
16 “Ve Ay`ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş`i bir kandil haline getirdi. ”

***

Nahl 4 İnsanı bir spermden (nufte) yarattı. Bir de bakmışsın insan, açıkça kafa tutan bir hasım oluvermiştir.

NUFTEDEN YARATILAN İNSAN RABBİNE NASIL DÜŞMAN KESİLDİ?

Yasin Suresi
77 Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.
78 Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? ”
79 De ki: “Onlara hayata verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir. ”

***

Bakara 216 Hoşunuza gitmemekle birlikte, savaş üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

ALLAH SAVAŞA NE ZAMAN İZİN VERİR?

Cevap:
Nisa 75 Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!” diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!

Mümtehine Suresi
8 Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.
9 Allah sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir.

Bakara 190 Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın/çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmiyor.

Hac 39 Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir.

***

Hac 67 Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın.

RABBE DAVET NASIL OLMALI?

Cevap:
Nahl 125 Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.

Ta-Ha Suresi
43 “Firavun`a gidin, çünkü o azdı. ”
44 “Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitap edin; belki öğüt alır, yahut ürperir. ”

Ali İmran 159 Allah`tan bir merhamet/bir sevgi sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba-saba, katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar için; iş ve yönetim korusunda da onlarla şûraya git. Bir kez azmettin mi de artık Allah`a güvenip dayan! Allah, tevekkül edenleri sever.

Yazar : Cansu

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website