SAHİH DEDİKLERİ HALDE PEYGAMBER ADINA UYDURULMUŞ, KUR’AN’LA VE BİRBİRLERİYLE ÇELİŞEN HADİSLERE ÖRNEKLER 2

2- Kur’an: “Ey iman edenler!Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut, yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi”
5 Maide Suresi 106

Uydurma Hadis: “Varis için vasiyet yoktur. ” Hanbel 14/238 ibn-i Kuteybe-Hadis Müdafası 45. hadis. sayfa 255. kayahan yayınları

Kur’an`da hem Maide suresindeki bu ayette hem diğer ayetlerde vasiyet anlatılır. Vasiyetten arta kalanlar Kur’an`da tavsiye edilen şekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis aslında Kur’an`ın bir hükmünü iptale yönelik bir girişimdir.

3- Kur’an: “Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. ” 53 Necm 38

Uydurma Hadis: “ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır. ”Buhari K. Cenaiz 32, 33, 34

Ne Kur’an`ın genel mantığına ne de akla, uymayan bu hadis de uydurmacılığın Kur’an ve akılla çelişkilerine örnektir.

4- Kur’an: “Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. “Senin hakkında ne yakışıksız benzetmeler düzdüklerini görüyor musun? Onlar sapmışlardır ve doğru yolu bir türlü bulamıyorlar. ”
25 Furkan 8-9

Uydurma Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı. Yapmadığı bir şeyi yaptı, yaptığı bir şeyide yapmadı vehmine kapılıyordu. ” Buhârî, Tıbb: 47; Müslim, Selâm: 43, Nesâî, Tahrîm: 20; Hanbel 6/57; İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Akçağ Yayınları: 8/97-98-100.

Kur’an`a göre ise Peygamber`in büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. Lütfen bu önermelerden mantık kuralları içerisinde sonuç önermesini çıkarın ve zalimin kim olduğunu düşünün.

5- Kur’an: “Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah`tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca)O`nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. ”
Araf54. Yunus 3. Hud 7. Furkan 59. Secde 4. Kaf 38. Hadid 4. Fussilet 9-10-12

Uydurma Hadis: Ebu Hureyre Resulullah elimden tutup şöyle buyurdu: Allah azze ve celle yeri Cumartesi günü yaratmıştır, o yerin içindeki dağları Pazar günü, ağaçları pazartesi günü, mekruhu(çirkin şeyleri) Salı günü, nuru Çarşamba günü yaratmış yerin üzerine hayvanları Perşembe günü yaymış, Ademi Cuma günü yaratmıştır. (Müslim sıfatul munafıkin 27)

Bu hadis yukarıda belirttiğimiz ayetlere açıkça terstir. Çünkü Kur’an ayetleri göklerin yerin ve içindekilerin altı günde yaratıldığını belirtmesine karşılık Ebu Hureyrenin bu israili rivayeti ise sadece yer ve içindekilerin yedi günde yaratıldığını söyler. Şimdi peygambere atfedilen bu iftirayı Ebu Hureyre hatırı için kabul edersek Kur’an’ın bunca ayetleriyle ters düşmez miyiz? İyice düşünün

6 – “Kur’an: “Dinde zorlama yoktur. ” 2 Bakara Suresi 256

Uydurma Hadis: “Dinini değiştireni öldürün. Nesei 78/14, Buhari 12/1883

Allah`ın hükmünü hadisle aşmaya, Allah`ın dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu uydurması yüzünden çok kelleler gitmiştir

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website