Yüce Allah kullara zulmedici değildir -Süleyman Ateş

Çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden (olan bu insanlar). ” İşte cennete girecek olanlar, bu iyi yürekli, Haksever insanlardır. Kur`ân`ın getirdiği bu prensip, bu kadar açıkken neden bilmem, bu ayetleri, hep önyargıların sislendirdiği renkli gözlüklerle görüp, ille dinini bırakmayan bütün kitap ehlinin cehennemlik olduğu iddia edilmiştir? Sanki Allah, kullarını yakmaktan zevk mi alır? Hâşâ O, iyi kullarını yakmayacak kadar merhametlidir.


“Allah, kullara zulmedici değildir. ” Kur`ân, Hac Suresi`nde her üç dinin mabetlerini Allah`ın anıldığı kutsal mekânlar olarak takdim etmektedir: “Onlar, sırf, `Rabbimiz Allah`tır` dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah`ın bazı insanları diğer bazılarıyla savunması olmasaydı, içlerinde Allah`ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. Allah, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah, kuvvetlidir, galiptir” (Hac: 40).

“Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler gibi yapacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak, öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar” (Câsiye: 21). “Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fâsık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar yaptıklarına karşılık, durulmaya değer cennetlerde ağırlanırlar. Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, `Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın` denilir” (Secde: 18-20).

Yalnız Müslümanlar değil, bütün insanlar O`nun kullandır. Ve O`nun merhameti, insanların merhametiyle kıyaslanamayacak derecede geniştir, boldur. İnsanların dar düşüncesi, egoizmi O`nun geniş rahmetini daraltmak istemiş, düz yolunu eğri büğrü göstermiştir. Kendi düşüncelerini Allah`ın hükmü görenler, Kur`ân`ın açık ifadesine göre onmazlar. Çünkü onlar, kendi düşüncelerini Allah`a iftira etmişlerdir.

Kur`ân düşüncesine son derece ters olan mantık, Allah`ın, Hz. Muhammed`i âlemlere rahmet olarak göndermesi müjdesine aykırıdır. Allah`ın, insanlara rahmet olsun diye gönderdiği Hz. Muhammed. eğer kendisine inanmadıkları veya bu imkânı bulamadıkları için kendisine inanmayan bütün insanların cehenneme gitmesine neden oluyorsa artık o rahmet olmaktan çıkar, insanların cehenneme girmelerine neden olur. Hâşâ o, böyle olmaktan münezzehtir. Onun getirdiği temel inanç ve ahlâk prensiplerine, onun dininin ruhuna uyan herkes cennete girecektir. Onun getirdiği Kur`ân, bütün insanları böyle müjdelemiştir.

(Vatan Gazetesi`nden 4 Şubat 2005 tarihli yazısı)

Yazar : Ahmet Göçmen

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website