Allah Sevgisi, Allah’ın Varlık Delillerini Düşünerek Artar

İman hakikatleri, Allah`a duyduğumuz sevgiyi, aşkı ve korkumuzu artıran çok önemli etkenlerdir.


Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız her şeyi Allah yaratmıştır. Yarattığı canlılardaki detayları inceledikçe, Rabbimizin büyüklüğünü daha iyi kavrarız. O`nun, ilmiyle kuşattıklarına şahit oldukça O`na olan sevgimiz de artar.

“Ben zaten Allah`ı seviyorum, O`nu sevmek ve varlığını anlamak için iman hakikatlerine ihtiyacım yok, Allah zaten var” demek çok samimi bir tavır olmaz. Elbette deliller olmadan da Allah`ı severiz ancak deliller üzerinde düşünmek Allah`ın emridir ve her delil bizi O`na yakınlaştıran bir vesiledir.

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah`ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki: ) “Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek Yücesin, bizi ateşin azabından koru. ” (Ali İmran Suresi, 191)

Bir insana duyduğunuz sevgi, ondaki delilleri gördükçe artar. Örneğin eşinizle olan ilişkinizi düşünün. Eşinizin gösterdiği her güzel tavır, ona olan sevginizi artırır. Size güzel sözle hitap etmesi, yemek yerken nezaketli davranması, temiz olması, kötü bir olay karşısında sabır göstermesi, merhametli olması, sizin eşinize olan sevginizi artıran delillerdir. Bu deliller arttıkça eşinize duyduğunuz sevgi de artar.

Allah`ın varlık delillerine şahit olmak da, O`na olan sevgi ve bağlılığı artırır. Bu nedenle iman hakikatlerini önemsiz görmek ve ben zaten onlar olmadan da Allah`ı seviyorum demek mümine yakışan bir tavır olmaz.

Ey iman edenler, Allah`tan korkup-sakının ve (sizi) O`na (yaklaştıracak) vesile arayın; O`nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide Suresi, 35)

Ayette Rabbimizin de belirttiği gibi inanan herkes O’na yakınlaşmak için vesileler aramalı ve “Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. ” (Duha Suresi, 11) ayeti gereği Allah’ın nimetlerini hiç durmadan anlatmayı kendine görev edinmelidir. Bu şekilde kişi hem Allah’ın emrini yerine getirmiş olur hem de Allah’a duyduğu sevgi ve bağlılığın, Allah’ın izni ile artmasına neden olur.

İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır. (Bakara Suresi, 5)

Yazar : İbrahim Akın

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website