Anadilde İbadet, Türkçe İbadet

KİTAP NE İÇİN İNDİ.


Öyle boş boş bir şeyler söylemekle kendinizi iman mı etmiş sayıyorsunuz? Kendi lisanınızla okumadan o kitabı anlamazsınız, düşünemezsiniz, akledemezsiniz. Siz zaten şu anda ne yaptığınızı bilmiyorsunuz.. Aşağıdaki ayetlere dikkat edin. Allah sürekli neleri söylemiştir. Anlamanın, düşünmenin, akletmenin, bilmenin mutlak şart olduğunu bildirmektedir.

Allah ın pek çok sözlerinde; Akletmiyorlar mı?, Düşünüp ibret almayacaklar mı?. Düşünmüyorlar mı gibi birçok hitapları vardır. Sizler anlamadan nasıl düşüneceksiniz. Nasıl akıl erdireceksiniz

Düşünmek ve ögüt almak

“ Bu Kuran insanlara bir tebliğ dir, insanlar onunla uyarılmaktadır. Ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler. Ve aklını kullananlar bunu düşünsünler. ”14/52

“Muhakkak ki biz onu bir Arapça lisanda bir Kuran kıldık, umulur ki siz düşünürsünüz. ” 43/03

“Bu bir kitaptır ki, Onu sana indirdik, mübarektir. Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye. ” 38/29

“Ve biz ona şiiri öğretmedik ve onun için layık da olmaz. O, başka değil, bir öğüttür, Ve apaçık bir kuran dır. ” 36/69

“Kuran başka değil, bütün alemler için bir öğüttür. ” 38/87

“Kuran ı düşünmeye çalışmazlar mı?.. yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var. ” 47/24

“Kuran ı düşünmezler mi. Ve eğer Allah Teala dan başkası tarafından olsa idi, elbette bir çok ihtilaf bulurlardı. ” 04/82

“O o zattır ki: Kulunun üzerine açık açık ayetler indirir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ve şüphe yok ki, Allah sizin için elbette pek şefkatlidir, çok merhametlidir. ” 57/09

“And olsun ki, biz kuran da bu uyarıyı güzelce düşünsünler diye çeşitli şekilde beyan ettik. Halbuki bu onlar için nefretten başka bir şey arttırmıyor. ” 17/41

“Müminler için hidayettir ve bir müjdedir. ” 27/02

“Ve bu Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Muhakkak ki biz, ayetleri düşünen bir kavim için ayrıntılı olarak beyan etmişizdir. ” 06/126

“And olsun ki, insanlar için, bu Kuran da misalin her türlüsünden zikrettik. Gerek ki onlar iyi düşünsünler. ”
39/27
Anlamak, Akletmek

“ İşte Allah Teala ayetlerini böyle beyan buyuruyor, ta ki düşünüp, anlayasınız. ” 2/242

“Şüphe yok ayetleri size apaçık beyan ettik, eğer düşünüp anlıyorsanız. ” 3/118

“Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, Akıllarını kullanmayan (gerçegi göremeyen ) (onlar) sağırlar, (onlar) dilsizlerdir. ” 8/22

“O aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. ”6/100

“ Ve onlara Allah ın indirdiğine uyun, denildiği zaman, dediler ki: hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Ataları bir şeye akıl erdirememiş, doğru bir yola gitmemiş oldukları halde mi, ? Onlara uyacaklar. ”
02/170

“Ve namaza çağırdığın zaman onu bir eylence ve bir oyuncak edindiler. Bu da şüphe yok ki onların akıllıca düşünmez bir kavim olmalarındandır. ” 5/58

“De ki: murdar ile temiz eşit olmaz. İsterse murdarın çokluğu hoşuna gitsin. Artık ey güzel akıl sahipleri!.. Allah Teala dan korkunuz ki kurtuluş bulabilesiniz. ” 5/100

“Ve dünya hayatı bir oyun ve eylenceden oyalanmadan başka bir şey değildir. Ve elbette Ahiret yurdu takva sahipleri için hayırlıdır. Buna akıl erdiremez misiniz. ” 6/32

“Artık sizin için onların iman edip, inanacaklarını ümit edermisiniz. ? Onlardan muhakkak bir gurup vardır ki, Allah ın kelamını işitirler de onu akılları ile anladıktan sonra değiştirmeye kalkışırlar. Halbuki onlar bilirler. ” 02/75

“Ve kafirlerin durumu, o hayvanların durumu gibidir ki, çağırmadan ve bağırmadan başka bir şey işitmeksizin haykırır durur. Sağırdırlar, dilsizlerdir, kördürler artık onlar düşünemezler. ” 2/171

“Şüphesiz Allah Teala katında canlıların en kötüsü sagırlar ve dilsizlerdir ki, akıl erdiremezler. ” 8/22

“Hiçbir şahıs için, Allah Tealanın izni olmaksızın iman etmek mümkün degildir. Ve murdarlığı akıllıca düşünmez kimselerin üzerine kılar. ” 10/100

“ Yoksa zannedermisin ki, onların ekserisi işitirler ve akıllıca düşünürler. ?. Onlar başka degil hayvanlar gibidirler, belki onlar yolca daha sapıklardır. ” 25/44

“ Ve şu misalleri ki, onları insanlar için getiriyoruz. Maamafif onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. ”

İÇ ÇATIŞMA, ŞEYTANLA SAVAŞ

Sizlere Aşağıda ki gibi sorular yöneltebilirler. Ancak aklı olanlar ve düşünenler bu soruları bertaraf ederler.

• Dinde birlik bozuluyor. (Yahudilere ve münafıklara dikkat, Ayrılmış olduğumuz birliğe yeni giriyoruz. )
• Arapça lisan ne güzeldi, o lisana kıyılır mı. (okunuş güzelliğinden dolayı bu soru şeytandandır. Okunuş güzelliğini size güzel göstererek, sizin Allah ı tesbih etmenizi engellemek ister. )
• Tüylerim diken diken oluyor. etkileniyordum. (Kuran ı güzel okunuşundan dolayı, Onlar dini, Arapça lisanın okunuş güzelliği zannediyor. Bu şeytanın işidir. dini bundan ibaret zannettiriyor. Bunlar onun aldatmacalarıdır. Onun bazı kuvvetleri vardır. Burnunuza üfleyerek sizi esnetir, sizi uyutabilir. sinirlendirir ve tüylerinizi diken diken ettirerek bir şey var zannettirir. Şeytan da daha fazlası var. )
•Dininiz elden gidiyor. (dine yeni giriyorsunuz. Din doğru ancak yöntem yanlış, Dini kendi lisanınızda yaşayın. )
•Allah ve Resulü buna razı olmaz. (Ayetlere bakın), (Allah ve Resulünün sözlerinde gerçek daha açıktır. )
•Böyle olur mu bu bana ters geliyor. (bunu söyleyen şeytandır. sizin Allah ı tesbih etmenizi engellemek istiyor. )
•Böyle Türkçe Allah la konuşulur mu. ( Bundan daha doğru ne olabilir, buda şeytandandır. Gerçeği göremeyenler ve akıllıca düşünemeyenler bunu söyler. )

Bu ve bunlara benzer birçok sorularla sizinle uğraşacaklar. Eğer bana ve dediklerime kesin inandıysanız, bütün soruları cevaplarsınız. Şeytanı mahveden güç, bilgidir.

Yazar : fatih uslu

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website