Sadece Şarap mı Günahtır?


Arapça’da “eşrab” içmek demektir.  “Şarab” ise içilen şey demektir. Bunun içine, alkollüler girdiği gibi, su ve meyve suyu da girmektedir.  Kuranda yasaklanan, “şaribin” yani içilen şeyler değildir. Cennette vaat edilen ise, şaribin ile ifade edilir. Yani, cennete vaat edilen içecekler, dünyadaki alkollü içkiler gibi değildir. Ancak, Türkiye’de, “şarap”  kelimesi  alkollü içki için kullanılmaktadır. Ayetleri algılama ve kafaya göre yorum yapma sorunları da buradan kaynaklanmaktadır.
Kuranda Günah olan şey “Hamr” kelimesiyle ifade edilir(5/90). Bu ise sadece şarabı ifade etmez.  Bu kelime, baş anlamındaki hımar sözüyle aynı köktendir(24/31). Hamr, insanı uyuşturan, başını, aklını, iradesini engelleyen her tür madde için kullanılabilir. Bu anlamda, şarap, rakı, bira bunun içinde olduğu kadar bunlar gibi içilme olmayan uyuşturucu maddelerin(extacy, eroin, kokain…) hepsi de bu kapsama girer.

Bunu, “içki içmiyorum, o günah ama uyuşturucu kullanıyorum” diyenler olduğu gibi, “ben şarap içmiyorum, rakı içiyorum” diyenlere de rastlamaktayız. Bu anne ve çocuk arasındaki şu örneğe benzemektedir. Anne, sürekli cam kıran çocuğuna, “ Bundan sonra cam filan kırmayacaksın, kimsenin malına zarar vermeyeceksin” der. Çocuk, ertesi gün başka birinin PVC camlarını kırar. Annesinin sözü hatırlatılınca “o bana cam kırma dedi, bu cam sayılmaz PVC kaplamalı cam gibi bir şeyi kırdım, bu onun söylediği” der. Aynı bunun gibi, yaptıklarını meşrulaştırmak için hiç de ahlaki ve mantıki olmayan deliller getirmektedirler.

Sarhoşluğun yasaklama amaçlarına bakarsak, bireye ve topluma verdiği zararlar açıklanmıştır:

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar,  namaza yaklaşmayın.” (4/43)

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” (5/90- 91)

Bu ayetlere bakıldığında,  her tür sarhoşluğun iradeyi ve aklı örteceğinden,  asıl amaç Allah’ı anmak olan namazı n kabul edilmeyeceği söylenmektedir. Ayrıca, toplumda da açtığı zararlar belirtilmiştir ve yasaklanmıştır.

Cennette Neden Şarap Vardır?

Madem Allah dünyada yasaklıyor, bu kötü bir şeyse neden Allah cennette içkiyi cennette ödül olarak vaat ediyor denebilir. İnsanlar dünyada üç sebepten içki içerler: Toplumsal gelenek veya zorunluluktan, dertten kurtulmak için veya tadını sevdikleri için.

Birincisi, insanlara karizma yapmak yada ortamında içmek dolaylı veya doğrudan (sosyal veya bireysel olarak)  gereklilik olduğu için içki içilmektedir. Bunlara örnek, ‘özel günler içkiyle kutlanmalı’ ya da ‘eğer zenginseniz bunun göstergesi bir kadeh viskidir’ vs. gibi toplumsal gelenek ve kalıplardır. Ancak, cennette, dünyadaki gibi bir üstünlük savaşı olmayacağından dolayı, orada bir zorunluluktan söz edemeyiz. Ne bir grup içinde olmak için, ne de bir toplumsal alışkanlık, bir gelenek olmadığı için, cennette alkol ve benzerlerine ihtiyaç olmayacaktır.

İkincisi, insanlar dertten kurtulmak, sorumluluktan kaçmak için içerler. Cennette hiçbir dert, yorgunluk olmayacağından, orada dertlerden kaçmak gibi bir sorun olmayacaktır.  Ayrıca, sarhoşluğun getirdiği zevk ve daha fazlasını, Allah’ın verdiği nimetlerle yaşayacaklardır zaten.

Üçüncüsü, tadı sevildiği için içki içilir. Tadını sevenler için, Allah, zaten cennette hoş içecekler, içkiler olduğunu söylemektedir. (bkz. 35 Fatır 33-35) Bu içkilerin sarhoş etmeyen, baş döndürmeyen yani olumsuz özelliklerden arınmış olduklarını söyler.(37 saffat 45-47). Dolayısıyla, cennete içkilerin (içeceklerin) olmasının anlamı budur. İçkinin tüm olumlu tarafları varken tüm olumsuz ve acı veren taraflarının olmayacağı anlatılmaktadır. Dünyadaki içki içilmesinin sebepleri ortadan kalkınca, sarhoş edici içkinin olmasının da anlamı kalmaz.

Petek FURKAN


About the Author
Author

petekx

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website