HAKLA BATIL AYIRT EDİLEBİLİR Mİ?

Hakla batıl ayırt edilebilir mi?


Batıl, Kuran dışı yaşanan her şey midir? Bu kadar kesin hatlarla belirlenmiş bir yaşam şekli midir? En basite indirgenmiş BASİT bir düşünce tarzıyla mı sınırlıdır? BU BANA ÇOK BASİT BİR AYRIŞMA GİBİ GELMİŞTİ! ASIL BATIL OLAN NE?

44.
38 Biz, gökleri ve yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık! (= ve ma halaknas semavati vel ‘arda ve ma beynehuma la’ıbiyn).
39 Onları ancak gerçeklik olarak yarattık (= ma halakna huma illa bil hakk). Fakat [insanların] çoğu bilmezler.

22.
54 Ve kendilerine ilm verilmiş olanlar onun Rabbinden [gelen] gerçek olduğunu bilsinler de ona iman etsinler (= güvensinler?) (= li ya’lemellezine utul ‘ilme ennehul hakka min rabbike). Böylece kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah inananları mutlaka doğru yola iletir.

42.
24 Yoksa onlar: “Allah`a yalan mı uydurdu, ” diyorlar? Halbuki Allah dilese senin kalbine mühür basardı. O, batılı mahveder ve KELİMELERİYLE gerçeği güçlendirir. O, sinelerin özünü bilir (= ve yemhullahul batıle ve yuhikkul hakka bi kelimatihi).

KUR’ANIN ANLATMAYA ÇALIŞTIĞI BATIL KAVRAMI KİŞİLERİN GÖZLEMLEYEBİLECEĞİ
KESİN VE NET AYRILMIŞ BİR KONU MU?

Emir ve yasaklara uymaya çalışan bizden uymayan bizden değil mantığı toptan ayrıştırıcı bir mantık. Namazın hakkını veremeyenlerin varlığından bahseder kitabımız Gösteriş için kılınan namazla hiç namaz kılmayanlar ve gerçekten namazın önemini KUR’AN LA KARŞILAŞTIKTAN SONRA anlayıp Rabbimin bildirdiği şekliyle kılmaya çalışanlar. Çok şükür Namaz kılanların hükmünü Allah cc. Verecek.

ALLAH CC. ŞİRKİ AFFETMEYECEĞİNİ BİLDİRİYOR! PEKİ, ŞİRK KOŞAN KİM? Nasıl şirk koşulur?

Batılın şirkle bir anlam kardeşliği VAR MI? Batıl, bizim yaşarken gözlemleyeceğimiz ve karar verebileceğimiz bir konu mu?.. Uzun bir soru listesi oluşturmuştum…. Bir şeyin sorusu varsa cevabı mutlaka vardır. Cevabı olmayan bir şeyi düşünemem ki. Rabbim böyle bir yasa koymuş. Batıl bizim yaşarken gözlemleyeceğimiz bir konu olmalı ki hakla batılı ayırt edebileyim.. Fakat nasıl hüküm verilebilir işin asıl hedef noktası, tek başına kavrayacağım bir mevzu DEĞİL. Kur`an Okudukça ve karşılıklı istişareyle anlaşılabilir OLDUĞUNU ANLADIM.. Haddi aşmadan Yaratanın çizdiği hududu çiğnemeden. Çünkü batıl hep hududu aşan bir yaklaşım sergilemiş. Allahın cc. SIFATLARINA, YETKİLERİNE ortak olmuş.

‘’ALLAH. CC. HADDİ AŞANLARI SEVMEZ.. ’’DİYE, BİZE BİLDİRMİYOR MU AYETTE. BU YÜZDEN, Batıl çok sinsi olmalıydı. Bir virüs gibi düşünceme karışınca onu hemen fark etmemeliydim. Ne zaman ki tüm düşüncemi ele geçirdiğinde de iş işten geçmeli miydi?. İşte Rabbim müjde veriyor herkese Kur`an gönüllere şifa oku. O zaman bol bol okumalıyım diye düşündüm. Hakla batılı nasıl ayırt edebilirim. Ancak Rabbim den isteyip yalnız Rabbimden öğrenebilirdim. Fatiha/5

6.
114 Allah size Kitab`ı açıklanmış (= mufassalen) olarak indirmiş iken O`ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitab`ı verdiklerimiz onun Rabbin tarafından gerçeklik olarak indirilmiş olduğunu bilirler (= ya`lemune ennehu munezzelun min rabbike bil hakk). Bundan kuşkulananlardan olma (= fe la tekunenne minel mumterin).

Rabbim den bana bir anlayış vermesi için çok dua ettim. Araştırdıkça farklı anlayışLAR sezinlemeye başladım.

Yolunda gitmeyen hep bir şeyler vardı! Herkesin mertebesine göre anlayabileceği
Bâtıni anlamlarla yoğrulmuş yollarla karşılaştım. Bu felsefelerde anlayış farlılıkları giriyordu devreye çünkü kabın kadar alabiliyordun. Yaradan ne kadar izin verdiyse o kadar. İlk bakışta bir çelişki yok gibi gözükmektedir. Çünkü ALLAH cc. ‘’Çalıştığınızın karşılığını alacaksınız ‘’’diye buyurmaktadır. Bu yüzden Bir kişinin GÖRÜŞLERİ diğerinkini tutmaz. ASLINDA bu konu Kur’an dan anladığım ve Yaratanın kurduğu sınav sistemiydi. HEPİMİZİN düşüncesi parmak izlerimiz kadar farklı. HERKESE ÇALIŞTIĞI KADARIRIN VERİLDİĞİ. Ve ANLADIĞINDAN SORUMLU TUTULDUĞU ANLAMADIĞINDAN SORUMLU TUTULMADIĞI ADİL bir düzen. Çok şükür, Yaradan Herkese eşit sunmuş gerçeği en ince ayrıntısına kadar detaylandırmış kitabımızda ‘’Kimseye kul olmayalım diye’’ Hud/1-2 En güzel misallerle tasavvurumuzu oluşturalım diye kolaylaştırılmış bir kitap indirmiş. Ve, Nebi-Elçimizin örnekliğiyle önümüze sunulmuş tam bir fırsat eşitliliği. ! Kabın kadar alabilirsinin Kur’an cası.

Bilinmeyen bir yolda kılavuzsuz yola çıkamazdım. Sonra anladım ki herkes benim gibi kılavuzsuz yola çıkamaz. Rabbim her topluma kılavuz yollamış. Herkes eşit şartlar da yola başlar sonra uyanıklar devreye girer. Ya dünyalık elde etmek için ya da ahret ini garantiye aldığını düşündüğü için Bunlardan hangisi Şirk koşuyordu ALLAHA cc.

Kim kendi hesabını kendi kesmişti? Sonrada kendini garantiye almış gibi gelin kılavuzunuz olayım siz o kadar zeki değilsiniz size ben anlatayım deyip kendi okuyup anlamaya çalıştığı kılavuzdan beni men eden kim?

16.
38 Kafirler, “Allah ölmüş kimseyi diriltmez, ” diye olanca yeminleriyle yemin ettiler; hayır bu, Allah’ın kendisi üzerine hakk olan bir vaadidir (= bela va’den ‘aleyhi hakka); insanların çoğu bunu bilmezler.

10.
5 Güneşi ışık ve ayı da nur yapan; yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller düzenleyen O`dur. Allah bunları ancak gerçeklik olarak yaratmıştır (= ma halakallahu zalike illa bil hakk). Bilen bir ulus için ayetleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır (= yufassilul ayati li kavmin ya`lemun).

Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap`ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “İşte bu, Allah katındandır!” DERLER. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! BAKARA/79

İnanmış olanlarla karşılaştıklarında, “İnandık!” DERLER. Başbaşa kaldıklarında ise şöyle konuşurlar: “Allah`ın size açtığını, Rabbiniz katında sizinle tartışmada kanıt yapsınlar diye onlara söylüyor musunuz? Aklınızı işletmeyecek misiniz?”BAKARA/76

Şimdi anlıyorum ki DİĞER KİŞİLER Rabbimizden Rol çalmıştı Bütün elçiler Rabbe halis kul olun demediler mi benim Rabbim sizin de Rabbiniz diyen elçiler.. Peki hal böyleyken Haktan beslenen vampir kim?

Batıl içimizde haktan gözüken olmalıydı. O kadar haktan olmalıydı ki hemen onu anlayamamalıydım.

İşte ayet-el kürsi yi yorumlayan iki farklı yorumla karşılaştım..

Biri yaratılmışlara uluhiyet veren BUYUR ALLAHIM BUYUR HİÇ ORTAĞIN YOK SADECE BİR TEK ORTAĞIN VAR O DA ŞU ?… … ? ONUNDA YETKİLERİNİN SAHİBİ SENSİN. DİYEN ZİHNİYET. Bu konuyu da farklı misallerle açıklamaya çalışan belki de 3’leme yaptığının farkında olmayan indirgemeci bir yaklaşımla ENERJİ-IŞIK-GÖLGE, BUHAR-SU-BUZ ÖRNEKLERİYLE TESLİS İNANCININ değişik sürümlerini ortaya sunan zihniyet. Yaradılışı en basite indirgediğinin de farkında olmayan bir zihni yorumla ve ne yaptığının da farkında olmadan!

Bu zihniyet, yaradılıştan kopya çekerek yaradılışın gerçekliliğini, İkiliği tek gören bir mantıkla Rahman olan Allahın herkese sunduğu fırsat eşitliliğini kendi zihni varlığı olan heva ve hevesine göre yorumlayabilir ve adına ‘’Batıni-secret-sır-mistik-ezoterik-sophiya’’diyebilir Aynı Kavramın sadece diğer dillerdeki ADIDIR değişim gösteren. Uygulama aynı, Oluşumlar aynı, mertebeler yorum farklılığı gözetilerek aynı çünkü kabın kadar alabilirsinin BATINİCESİDİR BU!

Onlara ayetlerimiz açık-seçik okunduğunda, inkâr edenler inananlara ŞÖYLE DERLER: “İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel?” Meryem/73

Rabbimiz doğru yolu bulmamızda bizi melekle ve Ruhla destekleyip Kur’an bakışını Kavramaya çalışan Yaptığımızdan sorumlu tutulacağımızı bilen hesap vereceğimizin bilinciyle hareket eden Muttakilerden olmayı ve Hakla Batılı ayırt edebileceğimiz bir duru görü vermesini tüm Müslüman kardeşlerimize vermesini dilerim.

Yaşamımızı ölümümüzü ve tekrar dirilişimizi kime borçluyuz. ?

Bizi gaflete düşüren ne?

________________________________________
“Allah!.. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, varlığı kendindendir. Onu ne uyuklama tutar, ne uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi onundur. Onun huzurunda şefaat edecek olan da kimmiş; onun izniyle olursa başka. O, onların önlerinde olanı da bilir; arkalarında olanı da. Onlar onun bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar. Hâkimiyeti gökleri de kapsar yeri de. Bunları korumak ona ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür. ”
Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl ortadan kalkmaya mahkûmdur. ” İsra, 17/81

Yazar : Muzaffera Cigal

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website