HİÇ ŞÜPHESİZ BİZ HERŞEYİ KADER İLE YARATTIK. (Kamer Suresi, 49)

Allahu teala kainatta ve ahirette herşeyi bir ölçü ile yarattığını buyurmaktadır. Ölçü olarak meali verilen ise kaderdir. Kader Allahın herşey için takdir ettiği ölçüdür. Kafirlere hakkettikleri azap verilirken Allahın takdir ettiği ölçüde ateşe sürülecektirler.

Allah

“Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi, 49)“

buyurmaktadır. Yani herşeyi belirli bir ölçüde yarattık anlamındadır.

Bahsettiğimiz gibi kader kelimesine ölçü anlamında meal verilmektedir. Önceki ayetlerde ise kafirlerin cehenneme sürüleceklerinden, ateşlere atılacaklarından, sapıklık ve ateşler içinde olduklarından bahsetmektedir. Kafirlerin kendilerini sayıca ve kendi aralarında ve diğer kabileler ile yardımlaşma bakımından üstün görmeleri, fakat hezimete uğrayacakları ve kıyamet gününün kendileri için daha dehşetli olduğu anlatılmaktadır. Bu ayetlerde Allahu tealanın herşeyi bir ölçü ve denge ile yarattığını görmekteyiz. Allahu tealanın ölçüyü belirlediğini dengeyi belirlediğini, belirlediği ölçü ve dengeye göre sonucu karşılığını takdir ettiğini yarattığını görmekteyiz. 50. ayette gördüğümüz gibi

“Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir. )“

Allahu teala bu dengeyi ölçüyü bizim anlayacağımız şekilde bir göz kırpması “gibi“ ifade etmiştir. Bu ölçü ve denge Bedir savaşında görülmektedir. Kafirler “miktar“ olarak müminlerden fazladır ve ayette belirtildiği gibi biz yardımlaşan bir topluluğuz demektedirler. Fakat takdir eden, yaratan, Allahu tealadır zaferi veren Allahtır. Sayıca çok az olan müslümanlar Allahın yardımıyla, herşeyi bir kader ile yaratan, herşeyin ölçüsüsünü sadece kendisi belirleyen Allahın yardımıyla savaşı kazanmışlardır. Herşeyde olduğu gibi bu savaşta da miktarı Allahu teala belirlemiş, zaferi kazanacak grubu seçmiştir. Yoksa zaferi sayılar veya yardım alma ve techizattaki üstünlük belirlemez bunun örneklerini tarihte görmüş bulunmaktayız. Takdir eden Allahtır hangi mikdardaki gücün savaşı kazanacağınıda Allah belirlemiştir çünkü herşeyin mikdarını, kaderini Allah belirlemektedir. Allah dilerse sayısal olarak üstün olan gruba zafer verir dilerse iman eden gruba zafer verir. Yine ayeti kerimede

“Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler. “(47)

buyurmaktadır. Sapıklık içinde dalalet içinde bulunanlar derecelerine göre
ateşin içindedir yine burda Allahu teala dalaletin karşılığının ölçüsünü takdir etmiştir. Daha sonraki ayetlerde ise kafirler için kıyametin “daha“ dehşetli olduğundan bahsetmektedir yani yine bir miktardan daha dehşetli olduğundan bir ölçüden bahsetmektedir. Bu ayetlerdede görüldüğü gibi(Kamer 44-50) Allah herşeye bir ölçü yaratmaktadır, herşeyi bir ölçüyle yaratmaktadır, miktarı belirlemekte ve Bedir savaşında görüldüğü gibi hangi miktara zafer vereceğini sayısal olarak çok olan biz yardımlaşan bir topluluğuz diyen kafirlere mi yoksa sayısal olarak az olan diğer çevresindeki kabilelerden destek göremeyen gruba mı zafer vereceğini takdir etmektedir. Herkesin karşılığını takdir etmektedir dalalet içinde bulunanların ateşler içerisinde bulunduklarını, ateşler ifadesinin genel bir ifade olduğunu görmekteyiz herkesi dalaletinin seviyesine göre ateşe atacaktır. Kamer suresi 49. ayette bu hususlara Allahu teala vurgu yapmaktadır herşey ifadesine vurgu yapmaktadır 50. ayette herşeyin bir göz kırpması gibi çok çabuk şekilde(tabi bu bir benzetme Allahu teala için zamansal bir sınırlama yoktur göz kırpması gibi burda çok çabuk bir şekilde olduğunu ifade etmektedir) herşeyin kendisi için belirlenen ölçüde takdir edildiğini görmekteyiz.

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website