HZ. ADEM(A. S. ), ÖNCESİ ve SONRASI-1

Hz. Adem(A. S. ) ile ilgili bir yazı yazmak hem Hz. Adem(A. S. )dan öncesiyle ilgili hem Hz. Adem(A. S. )’in yaratılışını ve hemde Hz. Adem(A. S. )dan sonrasını yazmayı gerektirdi. Yüzeysel bir yazı bile yazılsa Hz. Adem(A. S. )ın önemi ve farklılığından dolayı bu hususlara yine de kısa bile olsa değinilmesi gerekir, çünkü bu konular Hz. Adem(A. S. ) ile birlikte anlaşılması gereken konulardır.


Öncelikle genel olarak içerisinde yaşadığımız Dünyaya ve onu yaşanılabilir kılan sisteme ve Hz. Adem(A. S. )ın yaratılışına bakalım:

5- O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay`ı emrine âmade kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O`dur.
6-O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için en’amdan(koyun, keçi, sığır, deve) sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O`dur. Mülk O`nundur, O`ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? (Zümer/5-6)
Allahu Teala önce gökleri ve yeri yarattığını daha sonra gece ve gündüzü oluşturduğunu, güneş ve ayı mükemmel hassas hesaplarla insanın hizmetine verdiğini(ki bunları teker teker anlatmak ayrı bir yazı gerektirir) anlatıyor. Rabbimiz öncelikle bize gökleri ve yeri, güneşi ve ayı nasıl yarattığını anlattıktan sonra bizim yaratılışımızdan bahsediyor. Kuran-ı Kerime muhatap olan bütün insanlar Hz. Adem(A. S. ) neslinden olduğuna göre ayette sizi bir nefisten yarattı ifadesindeki nefis Hz. Adem(A. S. )dır.
Hz. Adem(A. S. ) dan başkası zaten tabi ki olamaz, bunu görmek için Hz. Adem(A. S. )ın kim olduğuna, yaşadığı döneme ve Ben-i Adem(Ademoğulları) ile ilgili ayetlere bakabiliriz.
Kuran-ı Kerimde Hz. Adem(A. S. ) karşımıza ilk “Halife” olarak çıkar.
28 – Allah`ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.
29 – O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir
30-Bir zamanlar Rabb`in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): ” Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb`in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. ” dedi. (Bakara/28-29-30)
Önceki iki ayeti de almamın sebebi bu ayetlerinde konunun anlaşılmasında oldukça önemli olmasıdır. Öncelikle bizler Ademoğulları olarak yoktuk, yani ölüydük ve Rabbimiz bizi diriltti. Dünya yaratılırken de yoktuk, ayette bahsedilen yeryüzünde fesat çıkaran kan döken insanlar varken de yoktuk.
Daha sonraki ayette Rabbimiz yeryüzündeki herşeyi bizim için yarattığını sonra göğe yöneldiğini anlatıyor; buradaki gök, Dünya da yani Dünya atmosferinde benzeri yaratılan(Talak/12) bizim göremediğimiz semadır. Rabbimiz Dünyayı yaşanılabilir hale getirmiştir, bugün bildiğimiz gökyüzündeki katmanlarda bu yaşanılabilirliğin parçasıdır, buna dahildir, gereklidir. Bu ifadenin arkasından “sümme” yani “sonra” gelir ve göğün 7 kat olarak düzenlendiği anlatılır; yani herşey, dünyada bizim için yaşanılır hale geldikten sonra Allahu Teala bizim göremediğimiz göğü yedi kat olarak düzenlemiştir. Bu ayetin akabinde sonra ifadesi gelmez bir kesinti olur ve “bir zamanlar” ifadesiyle bir sonraki ayet gelir.

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website