Hz. Musa ve Kızıldenizin Yarılması

Hz. Musa ve Kızıldenizin Yarılması

Geleneksel öğretilerden ne biliyoruz: hz Musa firavundan kaçarken Kızıldenizin kıyısına kadar gelir ve gidecek yolları kalmayan ve yakalanacaklarını anlıyan binlerce insanlara Allah bir mucize olarak _ Musa asanı denize doğru uzat der ve Musa asasını uzatır ve kızıldeniz ikiye ayrılır. Denizin ortasına geldiklerinde firavun ve askerleri gelir iki tarafından kaynayan suların arasına dalar ama Firavun ve askerleri denizin ortasına geldiğinde hz. Musa ve tarafları diğer yandan karaya çıkmışlardır ve sular yeniden gelir ve firavun öleceğini anlayınca _Ben Musanın tanrısına iman ettim der.


Şimdi eğer geleneksel öğretiyi ve filmleri seyredince şunu görürüz sular kaynar ve dev dalgalar halinde kızıl deniz ikiye ayrılmıştır. Bir inanmıyan olarak böyle bir tabloyu, mucizeyi ve o kudreti gerçekten görseler hemen iman ederler. Çünki öleceğini anlıyan firavun bile iman ediyor. değilki o KUVVE yi gören her insan hemen iman eder.

Firavun Kızıldenizi öyle metrelerce suyu ile ikiye ayrılmış ve kaynıyor olarak görse hemen yere kapanır ve Allaha iman ederdi.

Peki bu durumu bu günki bilimle ve Kurana dayanarak nasıl açıklayabiliriz.

Hz. Musa ve yanındakiler gece yola çıkmıştır Firavundan kaçmak için peki neden Allahın emri vardır?

Süleyman Ateş ta-ha suresi 77.
Andolsun biz Musa`ya: “Kullarımı geceleyin (Mısır`dan çıkarıp) yürüt; (asanla suya) vur, denizde onlar için kuru bir yol (aç). (Fir`avn`ın sana) yetişme(sin)den korkma, (boğulmaktan) endişe etme. ” diye vahyetmiştik.

Ayrıca Şuara Suresi 52
Mûsa`ya şunu vahyettik: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Mutlaka peşinize takılacaklar.

yüzlerce yıl sonrakilere ışık tutmak adına özellikle detaydır bu gece yola çıkın emri.

gece…. ay… ve çekim gücü = med-cezir

Musa kızıldenize varır ve asasını uzattığı anda med-cezir olayı başlar ve sular ikiye ayrılarak (çekilerek) çünki Kuranda deniz yarıldı tabiri vardır ve yarılmak (ikiye ayrılmak demektir). ve inananlar suların çekildiğinde açılan yerden hızla geçmeye başlarlar. yarıyı geçipte karaya az kaldığı anlarda Firavun ve askerleri oraya gelir. Daha evvelde med-cezir olayını ve suların çekildiğini bilen firavun suların geri gelmiyeceğini ve Musa ve inananlara yetişebileceğini düşünür ve hızla o yarılan yere askerlerini ve atını sürer fakat tam ortaya geldiklerinde sular hızla geri gelmeye başlar ne arkaya ne öne kaçma fırsatı bulamıyacağını ve öleceğini düşünen Firavunda: _ Musanın Tanrısına inandım der ama iş işten geçmiştir.

Bakın dostlar Kuranda Ali imran suresi 7. ayeti okursanız orda Kuranın okunmasI için bir klavuz olacak söz vardır. Bu Kuranın ayetlerinin bir kısmı muhkemki bunlar kitabın anasıdır diğeride müteşabih yani anlamı benzeşikler ve yoruma açık olan ve üzerinde düşünülmesi gereken ayetlerdir. Peki neden müteşabih. İleriki yüzyıl insanlarınada mesaj iletilebilecek farklı anlatım tarzıdır ve bu anca Allaha aittir.

Ve çok dikkat ederseniz bu gibi kıssalarda Allah detay verir. Bu olaydaki detayda gece yola çıkın ayetidir. Çünki med-cezir olayının başlaması ayın çekim gücü ve gece ile bağlantılıdır.

En doğrusunu Allah bilir

Yazar : metin durali

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website