İncil`de kaç tane İsa var?


“Matta 1: 21 (İsa`nın) ismini (orijinali Joshua, yani ” Yahveh kurtuluştur”) yorumlar ve bu ismi Nasıra`nın İsa`sına yakıştırır. Bu o zamanın yaygın bir yakıştırmasıdır. Yahudi tarihçi Josephus bu isimle anılan 19 farklı insandan söz etmektedir. (Americana Ansiklopedisi, İsa maddesi, 1959).

Birçok kişi bu soruyu İncil`de yalnız bir tane İsa vardır diyerek cevaplayacaktır. Oysa ki gerçek, İncil`de aynı isimle anılan birden fazla kşinin olduğudur.

İsa, Yeni Ahit`i getiren peygamberin özgün adı değildir. Sadece “Joshua” İsminin tercüme edilmiş halidir. Bu isim Hosea, Hoshea, Jehoshuah, Jeshua, Jeshuah, Osea ve Oshea (Bkz: Strong`s Exhaustive Concordane of the Bible) adları altında da geçmektedir. Bu isimler Eski Ahit`te yüzlerce kez anılmaktadır. Hepsinin ortak özelliği “Yahveh kurtuluştur” anlamına gelmeleridir.

Ancak Matta 1: 21, bu tutarsızlıktan bir insan – tanrı yaratmaya çalışmaktadır.

“Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmini günahlarından kurtaracak olan odur”.

Nitekim, İncil`de birden fazla “Mesih”, İsa (Elçi) vardır. İşaya 45: 1, İşaya 24: 6, 10; 26: 9-23; Sayılar 3: 3 bunlra örnektir.

İlgili sorular

1. İncil`e göre, İsa (Jesus)yaygın kullanımı olan bir isimdir. O zaman, neden bunu farklı bir şekilde heceleyerek özgün bir isim haline getirmeye çalışıyorsunuz?

2. “İsa, Mesih” (Elçi) birçokları için kullanılmıştır. “Mesi`in özgün bir isim olduğunda hala ısrar ediyormusunuz.

Edip YÜKSEL.

Hristiyan Din adamlarına 19 Soru.

Sayfa 12-13

Yazar : Yahya Salih ALTINDAĞ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website