İsa, Tanrı olduğunu hiç iddia etmiş midir?

“Ekleme ve düzeltme sözkonusudur. Tercih vardır, çoğaltma ve şahit de.
İnciller, yazarların arkasında bulunan Kilise`nin aklının ürünüdür.
Tecrübeyi ve tarihi temsil ederler. (Kennet Cragg, Kudüs Rahibi, `The Call of the Minaret`,
(Ezan), s. 277)

İsa Tanrı`nın oğlu olduğunu, ya da Tanrı olduğunu hiç bir zaman iddia etmemiştir. İncil`de bu gerçeği destekleyen bir çok ayet vardır. İsa`nın doğrudan konuştuğu ayetlerin hiçbirinde üçlemeyi ya da İsa`nın Tanrısal konumunu desteklemediği açıktır. Tabii havari Pavlus ve öğrencilerinin yorumlarının dışında.

Bu ayetleri ilerki sorularla birlikte sunacağız.

Bugün de kabul edildiği üzere, günümüzdeki Hristiyanlık İznik Konferansı`nın (M. S. 325) ürünüdür. Konferansın sonunda, rahipler kurulu üçlemeyi tesis etmiş ve kendi fikirlerine ters düşen bir çok İncil kitapçıklarını yasaklamıştır. Bugünkü İncil`de İsa`nın kutsallığı konusunda, üzerinde oynanmış bir çok ayet vardır. Bunlar Eski Ahit`e (Tevrat) ve İnciller`in çoğunluğuna ters düşmektedir.

Bazı ileri Hristiyan alimleri İsa`nın kutsiyetinin tamamen uydurma olduğu sonucuna varmışlardır. Hristiyanlık üzerine yapılan bu araştırmalara verilebilecek örnekler olarak iki eserin adını veriyorum: “The Myth of God Inarnate”, (John Hick, ed. , The Westminster, Philadelphia, 1977), ve “Jesus: Myth & Message”, (Lisa Spray, Universal Unity, Fremont, California, 1992).

Modern Hristiyanlığın doktrini, Yüce Tanrı`nın birden fazla kişiliği olduğudur. O`nun kişiliklerinden birini insanoğlu kurtulsun diye kurban etmiş olabilmesinin İsa ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunu sonraki sorularda tartışacağız.

İki tercüme, iki anlam

Matta 7: 21`in iki ayrı tercümesi. Bir tanesi bir Kral (Tanrı değil) tarafından yetki verilen, bir diğeri de “Amerikan Katolik İncil derneği” üyeleri tarafından yapılan tercüme, “Yeni Amerikan İncil`i”. Ayetin ilk beş kelimesindeki tercüme çelişkisine dikkat ediniz.

Kral James Tercümesi: “Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam göklerin melekutuna girecek değildir, ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer. ”

Yeni Amerikan İncil`i (1970): “Beni Tanrı, Tanrı diye çağıranlardan hiçbiri Tanrı`nın Kraliyetine giremeyecektir, ancak cennetteki Baba`mın isteklerini yapanlar hariç. ”

Sonraki ayetlerin ışığında (Matta 7: 22, 23), o ayetler ki, İsa`nın ona “Tanrı, Tanrı” diyenlere kızgınlığını ve hoşnutsuzluğunu ifade eder, iki tercümanın da Matta 7: 21`i iki farklı şekilde değiştirmiş olduğu açıktır. İkisini de yan yana koyup karşılaştırdığımızda gerçek ortaya çıkmaktadır: “Beni `Tanrı, Tanrı,… ` diye çağıranlardan hiçbiri. ”

Hristiyan alimlerine Matta 7: 21 hakkındaki sorumuzun iki bölümü vardır. Sorunun basit kısmı şudur:

Hangisi Doğru:

“Hepsi değil… ” ya da “Hiç biri… ?”

Ve zor kısmı ise: NEDEN?

Yazar : Yahya Salih ALTINDAĞ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website