İslam’da Kadının Ezildiği İddiasının Temelsizliği


İslam dininin sosyal boyutu ile ilgili tartışmalara çoğunlukla İslam’da kadına verilen değer, İslam’a göre kadının toplumdaki yeri gibi konular damga vurur. Ortaya atılan iddialar, varılan sonuçlar ise kadının ezilmişliğine işaret eder. Bunun ana nedeni ise bugün “Müslümanım” diyen pek çok kişinin bile Kuran’dan bihaber olmasıdır. Böyle iddialara, sonuçlara ulaşılır çünkü insanlar Kuran’da geçen ayetlerin pek çoğundan haberdar değildirler.

Bana göre gerçek İslam dininde kadına verilen değeri ve önemi gösteren, kadının İslam’da nasıl korunduğuna dikkat çeken en önemli ayetlerin bir bölümü Nur Suresi’nin hemen başında geçmektedir.

“İffetli kadınlara iftira atıp da dört tanık getirmeyenlere gelince, onlara hemen seksen vuruş vurun. Ve onların tanıklıklarını asla kabul etmeyin. Onlar, sapmışların ta kendileridir. ”
(24 Nur Suresi -4)

“Kendi eşlerine bir zina isnat edip de kendilerinden başka tanıkları olmayanların herbirinin tanıklığı, kendisinin kesinlikle doğru sözlülerden olduğu hususunda Allah`a yeminden ibaret dört kez tanıklık ikrarıdır.
Beşincide, eğer yalancılardansa, Allah`ın laneti üzerine olsun diye söz söyler.
İtham edilen eşin, itham eden kocanın kesinlikle yalancılardan olduğuna ilişkin, Allah adına dört kez yemin şeklindeki tanıklığı, ondan cezayı düşürür.
Bu durumda kadının beşinci sözü, suçlayan erkek doğru söyleyenlerdense, “Allah`ın gazabının kendisi üzerine olması”nı söylemekten ibarettir. ”
(24 Nur Suresi – 6-9)

Bu ayetler grubu ile ilgili dikkat çekilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi, Allah kadınları iffetsizlik ile suçlanmalarını kontrol altına almak istiyor ve bir kadının zina yaptığı iddiasında bulunabilmek için dört şahit getirmek zorundasınız diyor. Günümüzde bile kadınları suçlamanın, korkutmanın, sindirmenin, toplumun gözünden düşürmenin en kolay yolunun onların namuslarına dil uzatmak olduğunu düşündüğümüzde bu hükmün önemini daha da iyi anlayabiliriz. Bu noktada önemli olan sadece bir kural getirilmiş olması da değildir. Getirilen şart öylesine zordur ki adeta böyle bir iddiada bulunmayı tamamen imkânsız hale getirir. Bir iddiacı dört de şahit toplam beş kişinin bir kadını zina yaparken görme olasılığı sizce nedir?

Dört şahit şartı ile ilgili hemen arkadan gelen ayetlerde bir istisna getiriyor Allah ve diyor ki erkekler kendi eşlerinin zina yaptığını iddia ettiklerinde şahit getirmek zorunda değildirler. Ancak dört kez doğruyu söylediklerine dair yemin etmeleri gerekir. Aksi iddiada bulunan kadından da yine aynı şey istenmektedir. Yalnız dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur; Allah bu yeminler sonunda kadının sözünü üstün sayar ve yemin etmesi halinde cezanın kadından düşeceğini söyler. Kuşkusuz ki kadın da yalan söylüyor olabilir, Allah ise bu durumda gazabın kadının üstüne olacağını söyleyerek onun cezasını ahirete bırakır.

Günümüzün sözde modern, sözde çok gelişmiş toplumunda bile böyle bir durumda toplumun büyük çoğunluğu kolayca erkeğin söylediğine inanacak, ona göre peşin hüküm verecektir. Oysa Allah erkeklere böyle bir hak vermemiş hatta dahası kadının sözünü erkeğinkinden üstün kılmıştır. Bu ayetleri dikkatlice okuyan biri hâlâ nasıl İslam dininin kadını aşağıladığını, ezdiğini söyleyebilir ki?

Yazar : Nazlı

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website