KİMLER ZEKAT VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR VE NE KADAR ZEKÂT VERMELİDİR?

 

Zekât ibadeti diye bildiğimiz; malların, maddi değerlerin Allah yolunda sarf edilmesi Kuran’da zekât, sadaka, infak gibi kelimelerle ifade edilir. Oruç ve hac ibadeti Kuran’ın belirli yerlerinde sadece birkaç ayetle anlatılırken zekât ibadeti Kuran boyunca pek çok surede inananlara hatırlatılır. Bu ibadetle ilgili inanan kişilerin akıllarına gelen belli başlı sorulardan biri kimlerin zekât vermesi gerektiği ya da zekât vermek için ne kadar zenginliğe sahip olmak gerektiğidir?

Kuran’da mezheplerle uydurulan geleneksel anlayıştaki gibi şu kadar altını olan ya da şu kadara parası olan zekât vermekle yükümlüdür diye bir sınırlama yoktur. Kuran tüm inananlara maddi güçleri ölçüsünde Allah yolunda mallarından ve paralarından sarf etmelerini emretmiştir. Bununla ilgili olarak da herhangi bir zenginlik alt sınırı koymamıştır.

134. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.
3 – Ali İmran Suresi

Yukarıdaki ayet bu anlamda bizlere önemli bir mesaj vermektedir. Ayette Allah inananların bollukta da darlıkta da infak etmeleri gerektiğinden bahseder. Allah infak etme konusunda bir zenginlik ölçütü koymadığına göre insanların da kafalarına göre böyle bir ölçüt koyma hakları yoktur. Allah tüm inananlara bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcamayı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi emretmiştir.

Kimin ne kadar infak etmesi gerektiği noktasında da mezheplerdeki gibi 1 / 40 şeklinde bir sınırlama getirmemiş buna mukabil Kuran’da inananların ‘gözden çıkardıkları, isteyerek ayırdıkları’ kadarını infak edecekleri belirtilmiştir. Kuşkusuz her inanan bu dünyada kendisine verilen para ve mal varlığı ölçüsünde ahirette sorumlu tutulacaktır. Bu nedenle her inanan maddi varlığından Allah yolunda olabildiğince çok harcamak için gayret göstermelidir. Allah yolunda çok harcayan çok fedakârlık edenin hiç kuşkusuz ahiretteki durumu da o derece iyi olacaktır.

219. Ve sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklarını, vereceklerini) sorarlar. De ki: “Bağışladığınızı”. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
2 – Bakara Suresi

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website