KURAN’A GÖRE KADINLARIN DURUMU VE ŞAHİTLİK KONUSU

Kuran’ın en çok eleştirildiği konulardan biri kadınlarla ilgili ayetlerdir. Bu ayetler içinde ise en çok istismar edilen konulardan biri de kadınların şahitliği konusudur. Kuran’da Bakara suresinde vadeli borçlanmalarla ilgili olarak aşağıdaki ayet çarpıtılarak yanlış yorumlanmıştır.


282. İnananlar! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, ALLAH`ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Rabbi olan ALLAH`tan korksun, onda sahtekârlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahitte tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın… … … … 2 – Bakara – 282

Yukarıdaki ayette inananlara borçların yazılması ve yazıcı ile şahitlerin bu görevden kaçmamaları tavsiye edilir. Ayrıca ayetin sonunda yazıcıya ve şahitlere zarar verilmemesi gerektiği geçer. Görüldüğü gibi maddi menfaatlerin söz konusu olduğu bu konuda şahitlik insanların kaçındığı bir görevdir. Allah da bu kaçınılan görevi erkeklere yükleyip, iki erkek şahit bulunmasını söyler. Eğer iki erkek bulunamaz ve bir erkek bulunursa o zaman bir erkek ve iki kadın bulunması gerekir. Böylece hem şahit sorunu çözülür, hem olumsuz bir durumun ortaya çıkışı ihtimalinde bir erkekle bir kadının karşı karşıya kalması önlenip kadın korunur.

Bu ayette geçen ifadeden hareketle İslam’a ve Kuran’a saldırmak isteyenler Kuran’da bir erkeğin iki kadına eşit olduğu, kadının erkekten aşağı olduğu, kadının aklının erkekten eksik olduğu gibi suçlamalarda bulunmuşlardır. Yukarıdaki ayetten böyle bir sonuca varılamayacağı açıktır. Dahası Kuran’da şahitlik konusunda geçen başka ayetler de yukarıdaki ayetle beraber değerlendirildiğinde; Kuran’ın kadını erkek karşısında değersiz görmediğini tam tersine kadını erkeğe karşı herhangi bir uyuşmazlıkta açıkça koruduğu görülür.

Kuran’da bir kadına zina suçu isnat edip de dört şahit getirmeyenlere seksen değnek cezası verilmesi emredilerek adeta kadınlar diğer erkeklere karşı korumaya alınır. Dahası aşağıdaki ayette görüleceği gibi kendi karısına zina isnat edip de kendisi dışında şahitleri olmayan erkeklere karşı da kadınlar güçlü konumdadır.

6. Kendi eşlerine bir zina isnat edip de kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, kendisinin kesinlikle doğru sözlülerden olduğu hususunda Allah`a yeminden ibaret dört kez tanıklık ikrarıdır.
7. Beşincide, eğer yalancılardansa, Allah`ın laneti üzerine olsun diye söz söyler.
8. İtham edilen eşin, itham eden kocanın kesinlikle yalancılardan olduğuna ilişkin, Allah adına dört kez yemin şeklindeki tanıklığı, ondan cezayı düşürür.
24 – Nur Suresi

Ayetlerde açıkça görüleceği gibi kendisine eşi tarafından zina isnat edilen kadın, kocasının yalan söylediğine ilişkin 4 kere yemin etmesiyle zina suçunu üzerinden savmaktadır. Allah Kuran’da zina suçu isnat edip 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek cezası getirerek, kadınları olası iftiralardan ve toplum önünde küçük düşürülmekten korumakla kalmıyor aynı zamanda kocasının zina suçlamasına karşı da kadının yeminini ve ifadesini esas almaktadır.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website