NAZAR

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun. (Yunus 106)

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Yunus 107)

Yunus suresi 106. ve 107. ayetler nazar gibi bir şeyden korunmak amacıyla; nazar boncuğu takılamayacağının delilidir. Ve nazar boncuğundan fayda beklemek ŞİRKtir!.

Ve kafirler, zikri (Kuran’ı) işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle kaydıracaklardı. Ve şüphesiz o, mecnundur (delidir). ” derler. (Kalem 51)

Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ayet vardır: Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. Ve diğer topluluk ise kafirdi, onları(Allah yolunda savaşanları) gözleriyle onların iki katı görüyorlardı. Ve Allah dilediği kimseyi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için ibret vardır. (Ali İmran-13)

Kalem suresi 51. ayette anlatılan şey kafirlerin gözlerinde oluşan görüntüde peygamberimizi yerinden kaydırmasıdır.

Ali İmran suresi 13. ayette Kafirlerin Allah yolunda savaşanları çift görmesi gibi.

Nazar(Göz değmesi) diye bir şey yoktur. Nazar inancı batıl bir inançtır.

Saygılarımla,

Yazar : Mehmet

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website